Haagse Post

‘Links en toch leesbaar’ was toen de leus waarmee de Haagse Post nieuwe lezers wilde aantrekken. Zo’n duidelijke positionering in het politieke spectrum gaat nu niet meer op. Elsevier is rechts, Vrij Nederland is links en HP/De Tijd is…? HP/De Tijd.

import destijds 1981