3906

Nederland heeft nog 3906 hectare aan volkstuinen. Dat is ruim 200 hectare minder dan tien jaar geleden. Tegenover 600 hectare aan volkstuinen die een nieuwe bestemming kregen (vooral woningbouw en industrieterreinen) stond 400 hectare aan nieuwe volkstuinen.

import 21ste eeuw