Economie Gulden en de Euro
216 seconden leestijd

De euro heeft helemaal niets opgeleverd

Volgens DNB-directeur Job Swank is het reëel beschikbare inkomen van Nederlanders sinds 2000 gedaald. Dat stelde hij gisteren in de Volkskrant. Daarmee maakt Swank impliciet dus korte metten met het fabeltje dat de invoering van de euro ons “extra welvaart” zou hebben opgeleverd.

Weten we het nog? De invoering van de euro had ons precies één weeksalaris aan extra welvaart opgeleverd. Dat wist het CPB tenminste te melden in november 2011, toen het even wat rustiger leek op het eurofront en je bijna zou kunnen gaan hopen dat het allemaal met een sisser af zou lopen. Nu is het theoretisch natuurlijk mogelijk (en ook onmogelijk te controleren) dat we momenteel nog slechter af waren geweest als we vast hadden gehouden aan de gulden, maar erg waarschijnlijk is dat niet.

Gebakken lucht
Vast staat dat we er – in de letterlijke woorden van DNB-directeur Job Swank – ‘-in dertien jaar niets bij hebben gekregen’. Daarbij heeft hij het over het reëel beschikbare inkomen van de gemiddelde Nederlander, gemeten vanaf 1999. En daarmee bevestigt hij het beeld dat we een tijdperk achter ons hebben van welvaart die op niets anders was gestoeld dan op gebakken lucht. Eerst was er de internet-hausse (waarbij je ineens 80 euro moest neertellen voor één aandeeltje UPC) en in het kielzog daarvan stegen de huizenprijzen exponentieel. Tussen 1999 en het hoogtepunt in 2007 verdubbelde de gemiddelde woningprijs nog eens, tot de lucht er langzaam uit begon te lopen.

Toch zijn er nog steeds mensen als Sylvester Eijffinger die menen dat we zonder de euro “een soort Jutland” zouden zijn geworden en dat deze crisis uiteindelijk zal leiden tot “een sprong voorwaarts”. In werkelijkheid versnelt de eurocrisis de gevolgen die we toch al zouden zijn gaan voelen door het leeglopen van de internetbubble en de zeepbel op de huizenmarkt. De invoering van de euro was een soort megalomane versie van de Noord/Zuidlijn, een naïef experiment dat steeds minder makkelijk valt goed te praten en waaruit simpelweg geen weg meer terug is.

Steekpenningen
Als Eijffinger achteraf steekpenningen blijkt te hebben ontvangen voor zijn peptalk (en dat geloven we natuurlijk niet serieus), dan zal waarschijnlijk ook blijken dat hij zich heeft laten uitbetalen in dollars of in Zwitserse francs. Want over wat voor een perfect storm hebben we het precies als de eurozone straks inderdaad in de afgrond stort op het moment dat de huizenprijzen hier zijn gehalveerd? Swank probeert de nijpende situatie nog enigszins te relativeren door te schetsen dat we na Luxemburg ‘het rijkste land van de EU’ zijn, maar ook dat is slechts een papieren werkelijkheid.

De afgelopen drie jaar is het gemiddelde vermogen van huishoudens in ons land bijna gehalveerd. Dat verschil komt vrijwel geheel op conto van de gestaag dalende huizenprijzen. De hoofdmoot van onze zogenaamde ‘rijkdom’ is terug te voeren op een theoretische woningwaarde die op niets anders is gebaseerd dan riskante hypotheekvormen en veel te ruim gehanteerde hypotheeknormen. Echt spaargeld is er bijna niet en wordt momenteel in razend tempo opgesoupeerd om ons huidige consumptieniveau vast te houden. En als zelfs dat niet meer toereikend is, dan lenen mensen er gewoon nog wat bij.

Dieptepunt
Het enige wat de euro ons achteraf écht heeft gebracht, zijn huizenprijzen die er opeens best nog wel schappelijk uitzagen toen alle bedragen door een factor 2.2 moesten worden gedeeld. Vervolgens betaalden starters grif 6 ton in guldens voor een rijtjeshuis, ook omdat ze natuurlijk meteen nét zo’n groot huis wilden hebben als dat van hun ouders. Waarschijnlijk zal dat ook pas het moment zijn waarop de huizencrisis in ons land zijn dieptepunt heeft bereikt: als de prijs die je voor een huis betaalt ineens weer schappelijk klinkt wanneer je hem terugrekent in guldens.


Hoofdredacteur

Frank Poorthuis (1956) is sinds 1981 werkzaam als journalist. Hij werkte freelance en sinds 1995 voor de Volkskrant, waar hij van 2001 tot 2005 chef van de Haagse redactie was. Daarna was hij adjunct-hoofdredacteur bij Vrij Nederland, De Pers en Het Parool. Hij is 1 februari 2011 begonnen als hoofdredacteur van HP/De Tijd. Hij is een liefhebber van de politieke reconstructie en het goed geschreven profiel, maar ziet het blad ook graag een voortrekkersrol vervullen in het maatschappelijke en culturele debat. HP/De Tijd in topvorm, zegt hij, 'is een gids voor het moderne leven, met een knipoog'.

Lees ook
 • a.doorgeest

  Een behoorlijk goed artikel, naar mijn smaak, van dhr. Hormann. Het is ronduit goed dat er momenteel publicisten opstaan die zich in alle openheid buigen over de vraag wat Europa ons gebracht heeft, en wat duidelijk niet.
  De huidige machinisten op de Europese trein denderen slechts gedachtenloos door en realiseren met een bepaalde incrowd een concept dat steeds dubieuzer en schadelijker wordt.

  Twee bescheiden aanvullingen op Hormanns beschouwing:

  Mede door flinke hoeveelheden spaargeld – thans circa 230 miljard, de feiten enigzins kennende – en nog steeds formidabele pernsioenreserves, is Nederland nog steeds een rijk land.
  De huizenmarkt is inderdaad belangrijk, zoals Hormann schetst, maar er is meer dat onze welvaart/rijkdom bepaalt.

  Tot slot een paar opmerkingen over het Europese Project zoals dit gestalte is gaan krijgen, de afgelopen 12 jaar.
  Steeds meer rijst de vraag of dit Europa wel het juiste antwoord levert op een aantal grote problemen van onze tijd.
  Het huidige – gevaarlijke denken – over Europa is voornamelijk theoretisch en doctrinair. Europa in deze vorm is economisch schadelijk, onprettig en in wezen zwaar onverantwoord.

  De burocratie in Brussel levert slechts meer regelgeving en burocratie – geheel conform de bevindingen van Weeber indertijd – en doet steeds meer afbreuk aan een slagvaardige economie, die wij hier nodig hebben om in deze wereld te kunnen overleven.

  Europa in deze vorm levert vooral geïnstitutionaliseerd ellende, en da’s buitengewwon kwalijk. De huidige top zal met economische en financiële sprookjes doorgaan totdat de laatste Europeaan professioneel is uitgekleed, en er een rokende economie op dit continent gerealiseerd is. Grotendeels luchtfietserij en fata-morganabeleid.

  Of ik daarmee een dwaze anti-Europeaan ben geworden? In het geheel niet. Maar de vraag hoe het binnen Europa wèl moet, begint onderhand nijpend te worden: wat is het beste organisatiemodel voor deelnemende landen; hoe realiseer je slagvaardigheid en welvaartsgroei, hoe ban je onverantwoorde financiële risico’s van dit project uit, etc.
  Met de huidige aanpak lukt dit in onvoldoende mate – het tegendeel wordt zelfs bereikt. Kortom: tijd voor wat filosofische vragen over het huidige aansturingsmodel. Want de sigarenman op de hoek weet het gewoon uit zichzelf wel: heel de zooi gaat hier naar de bliksem omdat er slechts theoretisch gehandeld wordt vanuit een megalomane droom, een zinsbegoocheling of luchtspiegeling.

  Nederland zou uiteindelijk beter af zijn geweest zonder euro, en Brusselse burocratie begint steeds meer te knellen, en de huidige politici die deze puinhoop hebben gecreëerd zullen nooit met oplossingen komen en de schade alleen maar verergeren.
  Kortom: tijd voor denkers en deskundigen om met wèl werkende nieuwe invalshoeken en concepten te komen, voor een prettig en welvarend continent, dat vrij vlot kan blijven meekomen in het wereldgebeuren.

 • appie b. broek

  Vroeger, en dat is in dit geval niet eens zo lang geleden, was men ‘extreem-rechts’ als men twijfelde aan het nut van een Europese markt en de gemeenschappelijk munt, ‘de euro’! Van de week heeft de wereldberoemde criminoloog Jan van Dijk een aanzienlijke prijs, een soort Nobelprijs voor de criminologie, in ontvangst mogen nemen vanwege zijn wereldweide onderzoek naar de ‘betrouwbaarheid’ van criminaliteitscijfers’. Die waren nogal ‘mistig’ zoals Jan stelde.
  Uit het onderzoek was gebleken dat de cijfers wel correct waren en dat de criminaliteit in de afgelopen 20 jaar was gedaald.en ook nu is men natuurlijk ‘extreem-rechts’ als men ook maar een ogenblik twijfelt aan de ‘waarde’ van dit onderzoek.

Meer artikelen