Politiek Premier Mark Rutte luistert aandachtig naar SP-voorman Emile Roemer | Foto: ANP
84 seconden leestijd

Rutte en Roemer blijven onpeilbaar

Is de SP drie zetels groter dan de VVD of juist negen zetels kleiner? Heeft Mark Rutte elf zetels voorsprong op Geert Wilders of slechts vijf? De Politieke Barometer en de peiling van Maurice de Hond zorgen wederom voor veel verwarring.

Nog een week of twaalf en Nederland mag naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Valt er al iets te zeggen over de uitslag? Jawel, maar het ligt er maar net aan wie je spreekt. Want de Politieke Barometer van bureau Ipsos Synovate en de peiling van Maurice de Hond spreken elkaar ook deze week weer flink tegen.

Dat wil zeggen: over het zeteltal van de PVV (23), het CDA (12), D66 (15 of 16), de ChristenUnie (6), GroenLinks (5 of 6), de Partij voor de Dieren (3) en de SGP (2 of 3) bestaat niet of nauwelijks verschil van mening. Maar wat de VVD en de SP betreft zijn Ipsos Synovate en De Hond het er alleen over eens dat ze op kop lijken te rijden in het politieke peloton. Over de volgorde bestaat echter forse onenigheid: bij de Politieke Barometer is de partij van Mark Rutte negen zetels groter dan de partij van Emile Roemer, terwijl De Hond zeker meent te weten dat Rutte drie zetels achterstand heeft op Roemer.

Het complete plaatje zie er als volgt uit:

Tweede Kamer

9 juni 2010

Politieke Barometer

15 juni 2012

Maurice de Hond

17 juni 2012

VVD

31

34

28

PvdA

30

24

20

PVV

24

23

23

CDA

21

12

12

SP

15

25

31

D66

10

15

16

GroenLinks

10

5

6

ChristenUnie

5

6

6

SGP

2

2

3

Partij voor de Dieren

2

3

3

Overige partijen

0

1

2


Roelof Bouwman

Roelof Bouwman (1965) volgde de studierichting journalistiek aan de Hogeschool Windesheim en studeerde daarna geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij in 2002 promoveerde. In 2004 kwam hij als redacteur in dienst bij HP/De Tijd.

Lees ook
 • luuk

  Totdat beide gelauwerde onderzoeksbureaus tot ’n fusie overgaan, is de recentste peilingen naast elkaar leggen zoals hierboven getoond, ’n goede graadmeter om tot een al dan niet gewogen vergelijk te komen.
  Omdat diverse nieuws-websites de gelegenheid bieden om gelijk te reageren, kan er niet aan de indruk ontkomen worden, dat niet een maar meerdere lichtingen nieuwe geengagement/deerde ‘plucheplakkers’ geformeerd kan worden, ongetwijfeld tot opluchting van landelijke en Europese toonaangevende politici.
  De toekomst van dit kleine maar wijze continent lijkt hiermee verzekerd.

 • alexnieuwsbreker

  De VVD is een Bilderberg partij dus als je kapot wilt stem vooral Mark Rutte.

 • A. Doorgeest

  De gepeilde verschillen tussen De Politieke Barometer en De Hond beginnen pijnlijk groot en zeer storend te worden. Hoewel de Politieke Barometer een zeer goede reputatie heeft – het verschil tussen haar peilingen en daadwerkelijk gerealiseerde stembusuitslagen was in het verleden altijd marginaal bij haar – , kan het voor de serieuze pers zinvol zijn in deze verkiezingstijd de krachten (budgettair) te bundelen en een aantal representatieve steekproeven uit te laten voeren naar de voorkeuren van het electoraat. Dan wordt in ieder geval duidelijk welk peilburo in deze verkiezingstijd het dichtste bij de waarheid zit en op dit moment de meest betrouwbare informatie levert.

Meer artikelen