Beatrijs Ritsema kees van der staaij (foto anp)
206 seconden leestijd

Laat de homeopathie en de SGP met rust

Het is er eigenlijk te warm voor, toch buig ik me vandaag over twee elementaire vragen, namelijk ‘wat is vrijheid?’ en ‘wat is democratie?’

Twee begrippen die de moderne westerse maatschappij zowel definiëren als er de aantrekkelijkheid van uitmaken. Wees gerust, het wordt geen staatsrechtelijk betoog, ik vraag me alleen af aan de hand van twee concrete voorbeelden hoe het komt dat die mooie begrippen in de handen van sommigen verworden tot een instrument van dwang en verbodsbepalingen.

Het eerste voorbeeld is de homeopathie, specifieker: homeopathische geneesmiddelen. Hiervoor is onlangs bepaald dat de etiketten niet meer mogen vermelden waarvoor het is bedoeld. Op de flesjes of doosjes met pillen mag niet meer staan dat het werkt tegen keelpijn of zweetvoeten of verkoudheid, enzovoort.

De achtergrond van deze verbodsbepaling is dat homeopathie geen enkele relatie heeft met de reguliere (op wetenschappelijke methodes gebaseerde) geneeskunde, maar aantoonbaar tot het domein van de kwakzalverij behoort. Wie flesjes water aan de man brengt met een oneindig verdunde oplossing van het een of ander is een ordinaire oplichter. Om de argeloze consument te beschermen mogen de flesjes met water, de kalkpilletjes en de vaseline-smeerseltjes nog wel worden verkocht, maar zonder indicatie voor het ongerief dat ze geacht worden te bestrijden.

Dit vind ik echt een absurde verordening. Natuurlijk is homeopathie onzin waar een verstandig mens uit zichzelf al bij uit de buurt blijft. De theorie ervan slaat nergens op en de middelen werken niet, hooguit als placebo. Natuurlijk moet de ziekteverzekering de middelen niet vergoeden. Maar mag de goedgelovige burger nog zelf bepalen waar hij voor zijn eigen geld verlichting voor zijn specifieke kwaal meent te kunnen vinden, of wordt hij verplicht door de hoepels van de reguliere geneeskunde te springen? Sommige mensen zweren bij modderbaden als soelaas voor diverse kwaaltjes. Anderen nemen strepsils of volgen rare diëten. Niets helpt, maar de etiketten verbieden helpt ook niet. Bedenkelijker is dat een maatschappij die burgers de voet dwars zet om in niet-schadelijke onzin te geloven uiteindelijk de vrijheid van die burgers schendt.

De SGP mag er niet meer zijn
Het tweede voorbeeld is de zich voortslepende discussie over het standpunt van de SGP om vrouwen uit te sluiten van het passief kiesrecht. Dit is in strijd met artikel 7 van het VN-Vrouwenverdrag dat discriminatie van vrouwen verbiedt. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft gesteld dat de SGP in dezen een onaanvaardbaar, want niet-democratisch standpunt inneemt. De SGP wil vanuit haar christelijk gedachtegoed geen vrouwen op de eigen kieslijst. De SGP-vrouwen willen er zelf ook niet op. Als die vrouwen een actieve politieke rol willen spelen, volstaat het om van hun godsdienst af te vallen en lid te worden van een andere politieke partij.

De ideologie van vrouwen thuis en mannen die de publieke dienst uitmaken mag dan lang en breed achterhaald zijn, het gaat wel heel erg ver om een politieke partij van dergelijke signatuur uit te sluiten van deelname aan de democratie. Want met het niet beschikbaar stellen van overheidsgelden, waar elke politieke partij aanspraak op mag maken, een veto dat de SGP nu dreigt te overkomen, ontzeg je zo’n partij het bestaansrecht. Wat neerkomt op: de SGP mag er niet zijn, omdat zij niet democratisch is.

Mag de Partij voor de Dieren carnivoren verbieden op haar kieslijst? Van mij wel. Soevereiniteit in eigen kring is een mooi democratisch principe. De sterkste democratie verbiedt geen partijen met ondemocratische beginselen, omdat diversiteit van meningen belangrijker is dan iedereen in dezelfde ideologische mal te dwingen.

Lees ook
 • Frits B

  “.. het gaat wel heel erg ver om een politieke partij van dergelijke signatuur uit te sluiten van deelname aan de democratie. Want met het niet beschikbaar stellen van overheidsgelden, waar elke politieke partij aanspraak op mag maken, een veto dat de SGP nu dreigt te overkomen, ontzeg je zo’n partij het bestaansrecht. ”
  Mag ik opmerken dat de SGP in dit opzicht een voorbeeld kan nemen aan de PVV? Dat is een politieke partij bestaande uit het absolute minimum van 1 lid en 1 stichting, hetgeen niet overeenkomt met wat de Nederlandse democratie onder een politieke partij verstaan: met leden die invloed hebben op de koers van de partij en een bestuur dat de partij in rechte vertegenwoordigt en daardoor op wangedrag kan worden aangesproken. Vandaar dat de PVV te horen heeft gekregen, geheel volgens de regels, dat het – mocht puntje bij paaltje komen – twijfelachtig is of ze in aanmerking komt voor financiële hulp uit de staatskas. De PVV heeft haar keus bepaald en de bijdrage van de overheid geweigerd; ze voorziet sindsdien geheel zelf in haar financiering. Als de SGP haar principes zo hoog heeft zitten, zou het haar sieren voor dezelfde oplossing te gaan en niet te mekkeren over onderdrukking door de boze meerderheid. Wie niet in de politiek wil meespelen volgens de geldende regels, heeft er niets te zoeken. De SGP is geen kerkgenootschap.
  “Paris vaut bien une messe” was ook een uitspraak, al dan niet apocrief, van een Protestant. En een dogma is niet automatisch te rechtvaardigen omdat het een dogma is.

 • Gerard Dhont

  Niemand verbiedt om homeopathische troep te slikken. Je mag er alleen niet op zetten dat het helpt tegen een bepaalde aandoening. Dat is namelijk een leugen. Dat mag de fabrikant van Becel ook niet.

  Als de SGP joden zouden uitsluiten, zou je dan ook zeggen: Het staat ze vrij lid te worden van een andere partij?

 • Hendrik J.

  Gerard, De SGP sluit geen joden uit. Het is andersom: deze partij hanteert juist een moraal waar het joodse element cruciaal is terwijl een steeds groter deel van de rest van de politiek bezig is joden maatschappelijk uit te sluiten door ritueel slachten te verbieden, joods onderwijs te belagen en jongensbesnijdenis te bestrijden. De partij die het dichtst bij de joden staat, is de SGP. En die wilt u verbieden. Ergo: u bent de antisemiet, niet de SGP.

  • Gerad Dhont

   Hendrik J., het moet wel bijzonder treurig zijn op die manier mentaal achtergesteld te wezen. Dat je wel kunt lezen maar eigenlijk niet begrijpt wat er staat.

  • Jos

   Nee, dat klopt. De SGPj sluit Joodse vrouwen wel uit,. Net als Christelijke vrouwen, witte vrouwen, zwarte vrouwen, blonde vrouwen etc. Dat dan weer wel. Maar dat is minder erg toch? Want het zijn maar vrouwen.

 • Jeroen

  Wat betreft homeopathie: Het is niet zo dat het niet meer verkocht mag worden. Je mag alleen niet meer zeggen dat het werkt tegen bepaalde aandoeningen (omdat het niet werkt). Dat is misleiding en al een hele tijd niet toegestaan.

  SGP:
  Het is prima als je er niet mee eens bent. Een alternatieve mening mag je hebben. Maar je mag het niet in de praktijk brengen. Als je dat wel wilt doen, moet je je daar voor inzetten. Daar ben je een politieke partij voor. Wel eerlijk zijn naar jezelf en naar anderen toe en toegeven dat je artikel 1 van de grondwet maar onzin vindt (en daarna ook niet zeuren als je zelf gediscrimineerd wordt vanwege religie o.i.d.!).

 • Peter ♥

  De schrijfster heeft blijkbaar geen verstand van zaken want homeopathie werkt wel. Het is dankzij homeopathie dat ik nog aan deze zijde ben. Ik ben voor de meeste reguliere medicijnen immuun en zoiets als penicilline is voor mij dodelijk omdat ik er allergisch voor ben. Ik gebruik mijn hele leven daarom al homeopathische medicijnen en nee niet alles werkt maar om alles over een kam te scheren gaat mij veel te ver. Dat de lobby jongens en meisjes van de big pharmacy nu dit ideetje weer aan de man hebben weten te brengen in de EU omdat ze de inwoners nog wat meer willen vergiftigen met hun chemicaliën is rond uit schandalig. Mij zullen ze nooit krijgen voor hun rommel en iedereen die ik ervan kan weerhouden is er weer een. Ik heb inmiddels zoveel kennis van natuurlijke geneesmiddelen “want dat zijn het” dat ik die hele reguliere zorg niet meer nodig heb. Ik heb teveel doden gezien bij die slagers in hun luxe ziekenhuizen. Een ziekte krijg je niet zomaar, dat is een onbalans in je lichaam omdat je geest met iets zit want lichaam en geest zijn een maar dat wil men liever niet erkennen. Nee men prutst liever maar wat raak met chemische middeltjes die vaak meer ellende veroorzaken dan dat er werkelijk aan de hand was. Tijd is geld dus nemen die zogenaamde artsen ook geen tijd om dieper op de problemen in te gaan. Nu ja, ik kan nog wel even doorgaan maar dat zal toch bijna niemand begrijpen dus stop ik maar met deze energie verspilling.

  • Frits B

   U verwart homeopathie met natuurgeneesmiddelen. Homeopathische middelen bevatten werkzame middelen in een zodanige verdunning dat ze niet meer meetbaar zijn. Dat is dus water met een smaakje, of zelfs dat niet. Natuurgeneesmiddelen worden samengesteld uit populair gezegd kruidenmengsels. Die kunnen wel degelijk heilzaam zijn, al moet gezegd worden dat met name hoestdrankjes vooral genietbaar zijn door het hoge alcoholgehalte.

 • Jan Willem

  Er staat een vreemde tegenstelling in deze interessante analyse van Beatrijs Ritsema, blijkend uit de volgende twee zinnen:
  1. ‘Bedenkelijker is dat een maatschappij die burgers de voet dwars zet om in niet-schadelijke onzin te geloven uiteindelijk de vrijheid van die burgers schendt.’
  2. ‘De ideologie van vrouwen thuis en mannen die de publieke dienst uitmaken mag dan lang en breed achterhaald zijn, het gaat wel heel erg ver om een politieke partij van dergelijke signatuur uit te sluiten van deelname aan de democratie.’

  Ten aanzien van de eerste zin kan worden vastgesteld dat niet alleen de vrijheid van de burger wordt geschonden, maar tevens de Europese richtlijn van ‘het vrije verkeer van personen, goederen en diensten’.
  Maar in de tweede zin is sprake van een schending van een grondrecht, te weten discriminatie naar geslacht en dus gaat het om een strafbaar gegeven.

  De tegenstelling, en dus redeneerfout van Beatrijs Ritsema, gaat dus over een tweetal tegenstellingen die dus onvergelijkbaar zijn. De SGP zit volgens de rechter (zowel Hoge Raad als het Europees Hof) fout, terwijl de anti-homeopathie-lobby wordt aangedreven door de anti-kwakzalversstichting Skepsis. Ritsema laat zich door hen meesleuren in hun antipropaganda, terwijl de meeste bezoekers bij homeopaten daar terechtkomen vanwege machteloosheid van de reguliere artsenij. Geef de homeopathie dus ruim baan, want hun bestaansrecht is – ruimschoots – bewezen. Anders hadden er echt geen homeopathische artsen meer bestaan!

  • Jan Willem

   Conclusie: de eerste stelling wordt afgewezsen terwijl daar geen reden voor is en de tweede stelling wordt goedgepraat terwijl dat juist strafbaar is. Onlogisch dus. Maar dat kan iedereen gebeuren, ook deze columniste!

Meer artikelen