Politiek Volgens lijsttrekker Johan Oldenkamp is Beatrix een dictatoriale topcrimineel. Foto: ANP
303 seconden leestijd

Lijsttrekker noemt Beatrix ‘tirannieke topcrimineel’

Koningin Beatrix is een inhalige, machtsgeile, dictatoriale, tirannieke en parasitaire topcrimineel. Dat zegt de lijsttrekker van een partij die in september deelneemt aan de Tweede Kamer-verkiezingen. Maak kennis met Johan Oldenkamp, lijstaanvoerder van SOPN, de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland, ook bekend geworden als de UFO-partij. 

Over de beweging is al veel gezegd en geschreven, met name over het wonderlijke wereldbeeld (PDF) van de achterban. Van Oldenkamp, psycholoog van beroep, zijn ook vele curieuze artikelen en filmpjes in omloop. Menigeen zal de wenkbrauwen erbij optrekken en vervolgens overgaan tot de orde van de dag: voor onorthodoxe opvattingen moet nu eenmaal plaats zijn in het parlement. Stiekem vinden we dat zelfs wel leuk. Dat Johan Oldenkamp overal complotten ziet, soit. Zijn partijtje ziet er eigenlijk best lief uit, zo aan de buitenkant.

Topcrimineel Beatrix von A.
Het wordt pas grimmig wanneer Oldenkamp de gelegenheid krijgt zijn mening over het koningshuis te debiteren. Daar is hij namelijk op tegen. En niet een beetje maar heel erg. Waar de doorsnee Republikein in zijn publieke uitingen nog enige matiging kan betrachten, gaat Johan Oldenkamp helemaal lós. In 2010 noemde hij Beatrix al een ‘dictator’ die lid is van de ‘club van Duivelaanbidders’. Ze zou ‘de farce die het Koninkrijk der Nederlanden heet’ maar het beste kunnen ontbinden. Bij een andere gelegenheid sprak hij over ‘de allergrootste machtswellusteling van dit nederige landje, namelijk topcrimineel Beatrix von A.’

Nu zijn er wel meer mensen die rare dingen roepen. Johan Oldenkamp echter zullen we straks wellicht zien acteren op ’s lands hoogste podium: het parlement. De SOPN heeft zich namelijk keurig ingeschreven bij de Kiesraad, en geeft aan te mikken op 76 zetels in de nieuwe Tweede Kamer. We moeten dus rekening houden met premier Johan Oldenkamp, zegt Johan Oldenkamp eigenlijk. Zo niet, dan moet er toch tenminste het voorzitterschap van een eenmansfractie in zitten. Waarbij we de gelegenheid nemen de andere partijen alvast te waarschuwen: Oldenkamp wil namelijk laten onderzoeken of VVD, CDA en PvdA zijn aan te merken als criminele organisaties.

Koninginnedag = Nationale Dictatordag
Terug naar Oldenkamp en Oranje. Heeft hij inmiddels zijn toon wat gematigd, nu er een kans bestaat dat hij straks elke maandag met de door hem zo verketterde majesteit aan de thee zit op Paleis Huis Ten Bosch? Nou, nee. In een enkele maanden oude nieuwsbrief van zijn stichting Pateo betitelt Oldenkamp Koninginnedag als ‘Nationale Dictatordag’. We citeren:

“Het blijft mij verbazen hoe populair de lokale dictator is bij al die onwetende Nederlanders. Weten zij misschien niet dat deze extreem rijke en machtsgeile vrouw helemaal geen belasting betaalt, en haar familie evenmin?”

“Het is zeer opmerkelijk dat een schatrijke, tirannieke vrouw zo populair kan zijn onder de mensen die zij en haar parasitaire familie uitzuigen.”

“Ik heb diepe bewondering voor de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) die vele miljoenen medelanders kan laten sympathiseren met een inhalige dictator en haar meeprofiterende familieleden.”

Johan Oldenkamp

Majesteitsschennis?
Nu is majesteitsschennis toevallig in het nieuws door de recente veroordeling van een man die de koningin een ‘oplichtster’ en een ‘zondaar’ noemde. Het ging om een zwakbegaafde man die spijt betuigde in de rechtszaal. Hoe anders is de insteek van de ooit gepromoveerde Johan Oldenkamp: in zijn nieuwsbrief schrijft hij dat hij “bewust kiest voor harde woorden, om zo een tegenwicht te kunnen bieden tegen de geïndoctrineerde beeldvorming via vooral het NOS Journaal”. We zouden bijna zeggen dat zich hier een interessante nieuwe casus voor het OM aandient.

Dodenherdenking
En dan nog wat. Het is misschien ook goed om een inkijkje te hebben in het historische besef van onze aanstaande premier. We citeren nogmaals een fijnzinnige passage uit de al eerder aangehaalde nieuwsbrief van Oldenkamp:

“In Nederland worden op 4 mei alle mensen herdacht die in 1945 of de jaren ervoor hun leven hebben gelaten in de strijd tegen de Nazi’s. Nazi verwijst daarbij helemaal niet naar het Duitse Nationalsozialismus, wat velen ten onrechte menen, maar naar Nationaal Zionisme. Het zijn de verborgen zionisten geweest die deze oorlog, en alle andere oorlogen van de laatste eeuwen, op hun geweten hebben. Voor deze fascistische zionisten zijn de gelovers in het Judaïsme slechts pionnetjes in hun megalomane machtsspel. Zowel het aanzetten tot het discrimineren van Joodse mensen als het te onpas roepen van antisemitisme komt uit de hoek van deze racistische zionisten. Binnen de parasitaire familie van het Staatshoofd was de SS’er Bernhard zur Lippe-Biesterfeld onmiskenbaar de grootste zionist. Of gaat deze eer toch naar zijn oudste dochter?”

Juist ja. Namens het Centrum Informatie Documentatie Israël (CIDI) laat adjunct-directeur Esther Voet desgevraagd weten dat hier sprake is van onmiskenbaar antisemitisme. Het CIDI beraadt zich op mogelijke juridische stappen tegen Johan Oldenkamp. “We gaan zijn site goed volgen en hebben inmiddels overleg gehad met het Meldpunt Discriminatie Internet. Je kunt je echter afvragen in hoeverre deze meneer toerekeningsvatbaar is.” Ook persofficier Nicolette Stoel kan melden dat het OM de zaak zal bestuderen.

Vanaf zijn vakantieadres mailt Oldenkamp dat hij onder één voorwaarde vragen wil beantwoorden: “Gezien mijn ervaring met journalisten zonder integriteit eis ik voortaan dat er alleen publicatie plaatsvindt na mijn toestemming”. Fijn te weten dat ook de vrije pers in het Nederland van Johan Oldenkamp in goede handen is.


Mark Traa

Mark Traa studeerde aan de Academie voor Journalistiek in Tilburg. Na jaren te hebben gewerkt als freelance wetenschapsjournalist voor onder andere Trouw, Kijk en Intermediair kwam hij in 2004 als redacteur in dienst bij HP/De Tijd. Hij is ook auteur van enkele boeken, waaronder 'De Russen komen! - Nederland in de Koude Oorlog' en 'President Robert - het wonderlijke leven van Nederlands grootste fantast'. In augustus 2012 verscheen zijn historische roman 'Prinses Paulina - het kleinste vrouwtje ter wereld'. Momenteel werkt Mark bij populairwetenschappelijk tijdschrift Quest

Lees ook
 • Maarten

  Vrije pers = het recht om incompetent lafhartige journalistiek te plegen? Makkelijke prooi, hoor. Maar aan die ander durf je niet te komen.

  Stop ‘m in de gevangenis, dan kan ik misschien toch nog op iemand gaan stemmen. Heel terecht dat hij niet met u wil praten. Waarom prraat ik eigenlijk met u?

  • Berend

   Super flauw en laf van deze nep journalist, waar is deze journalist van HP bang voor?
   Waarom wil hij niet een interview me actuele punten?

   Wie is eigenaar van HP? Wat zijn de belangen?
   Johan is voor vrije pers.
   SOPN is voor vrije pers.

  • Ruben

   HP De Tijd helpt SOPN

   Op de website van het blad HP De Tijd, genaamd HP De Site, verscheen afgelopen dinsdag een artikel (link) waarin mijn meest gepeperde uitspraken van de laatste jaren op een rijtje zijn gezet. Deze uitspraken hebben voornamelijk betrekking op de persoon die beweert met de gratie van God de baas te mogen spelen in Nederland. Het enige doel van dit artikel was volgens mij om mensen die in deze zaak geen achtergrondkennis hebben te schokkeren, hopende dat dit de volksbeweging waarvan ik voor de komende Tweede Kamerverkiezing lijsttrekker mag zijn zou kunnen schaden. Op deze plaats geef ik graag 100% openheid over alles wat met deze zaak en dit artikel te maken heeft. Daaruit zal blijken dat de strijd de Haagse Post hiermee hoopt te ontketenen juist in het voordeel van de SOPN werkt.

   Vooraf wil ik graag benadrukken dat in het geval ik aantoonbaar onjuiste informatie heb gedeeld ik dit per direct in vetgedrukte letters zal rectificeren. Het enige wat daarvoor nodig is, is het mij in kennis stellen van dit tegenbewijs.

   Laat ik om te beginnen aangeven dat ik niet weet of mevrouw Von Amsberg voornamelijk dader of slachtoffer is. Iedereen die voorbij de vooroordelen weet te komen, die weet dat iedere dader ook zelf een slachtoffer is. De kernvraag is daarom ook hier of de dader anders had kunnen handelen. Het lijkt me daarom zeer wenselijk dat mevrouw Von Amsberg hierover zo snel mogelijk onder ede gehoord gaat worden, zoals staat verwoord in het SOPN-partijprogramma (link).

   Mijn gepeperde uitspraken zijn van voor mijn ‘ontwaken’ op zondag 15 juli jongstleden. Ik deed destijds die uitspraken omdat ik toen nog vol in de strijd tegen de (verborgen) machthebbers zat. Ik kan bijzonder slecht tegen onrecht en ik heb bovendien een bovengemiddelde portie strijdlust meegekregen. Dat is dan ook een uitstekende mix voor een superfanatieke wereldverbeteraar die geneigd is te vergeten dat die betere wereld bij zichzelf begint. Tegenwoordig weet ik dat alle antwoorden alleen gevonden kunnen worden door de juiste combinatie van Liefde en Wijsheid.

   Maar goed, laten we dat softe geouwehoer maar even achterwege laten en weer terug gaan naar de harde woorden in het artikel in HP, wat voor mij staat voor Haagse Propaganda. Het artikel is geschreven door Mark Traa, die eveneens verbonden is aan de stichting Scepsis. Mijn beeld van deze stichting Scepsis is een clubje van voornamelijk mannen van middelbare leeftijd die wanhopig proberen vast te houden aan achterhaalde academische theorieën. Dat doen deze angstvallige wanhopigen volgens mij omdat hun zelfbeeld volledig is gestoeld op de gevolgde academische opleiding. Voor zover ik weet heeft niet een van deze universitair afgestudeerden een proefschrift met succes afgerond. Ik heb dat daarentegen wel gedaan. Ik ben in 1996 gepromoveerd en ik weet dan ook van binnenuit dat de universitaire poppenkast niets met onpartijdige waarheidsvinding te maken heeft. In het verleden heb ik me wel eens erg druk gemaakt over de manier waarop deze mannen menen andersdenkenden aan te moeten pakken. Tegenwoordig ben ik voornamelijk dankbaar dat ik niet vastzit in achterhaalde zienswijzen.

   Deze Mark Traa is bovendien niet eens universitair geschoold (link). Misschien maakt dit hem nog dogmatischer. Voor zijn artikel benaderde hij mij tijdens mijn korte vakantie in Zuid-Limburg zowel via mijn voicemail als via de email. Vanaf mijn vakantieadres heb ik hem via een emailbericht laten weten dat ik naar aanleiding van het NRC-artikel van zaterdag (link) voortaan inzage wil in de uiteindelijke versie voordat ik meewerk aan een interview. Daarop schreef hij terug: “Gelukkig zijn er niet zo veel landen in de wereld waar media pas mogen publiceren na toestemming van de mensen over wie ze een artikel schrijven.” Voor hem komt de persvrijheid blijkbaar in gevaar wanneer de betrokkenen willen toetsen of een artikel geen onjuistheden bevat.

   Dan zijn we nu aangekomen bij de kern van dit artikel: 100% openheid over de zaak rond mevrouw Von Amsberg. Allereerst is mevrouw Von Amsberg en haar familie geen nakomeling van stadhouder Willem van Oranje (1533 – 1584). Beatrix is dus helemaal niet ‘Van Oranje’. Wel is ze van Duitse bloed, zoals ook staat geschreven in het familielied ‘Wilhelmus’ (waarvan onwetende Nederlanders menen dat dit hun volkslied zou zijn). Uit alle macht wordt geprobeerd de Nederlanders hierover onwetend te houden. Het meest lachwekkende voorbeeld daarvan is voor mij toch echt Wikipedia. Daar lezen we dat het Wilhelmus een lied is dat Willem van Oranje gezongen zou kunnen hebben (link). Deze dappere Willem kwam juist in opstand tegen de Spaanse overheersing. Zou hij dan uit volle borst zingen: “den Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd”? Nee, natuurlijk niet. Deze Willem van Oranje wilde namelijk in vrijheid leven. En dat is nu ook precies wat ik wil. En dat is ook precies de reden waarom de SOPN meedoet met de Tweede Kamerverkiezingen. Wij als Nederlandse vrijheidstrijders zijn daarom allemaal Van Oranje als eerbetoon aan de opstandige Willem.

   In de tijd van Willem van Oranje personifieerde Filips II van Spanje de overheersing van Nederland. In onze tijd is dit Beatrix von Amsberg. Er wordt beweerd dat we een scheiding der machten zouden hebben via de Trias Politica. Volgens deze driemachtenleer dient er een strikte scheiding te zijn tussen de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Laten we eens zien hoe het in Nederland is gesteld met de scheiding van deze drie machten. De wetgeving in ons land wordt momenteel bekrachtigd door mevrouw Von Amsberg. Bij de rechterlijke macht hangt haar portret achter de rechter(s) om te benadrukken dat zij ook daar aan het hoofd staat. En als Staatshoofd staat zij ook aan het hoofd van de uitvoerende macht. Hoe kan er nu een formele scheiding der machten zijn wanneer deze drie machten geconsenteerd zijn bij één en dezelfde persoon?

   Naast de overheersing via een schijnscheiding der machten worden we overheerst door de multinationals en door de banken. Eén van de machtigste multinationals in ons land is Shell. Deze multinational maakte over het eerste kwartaal van 2012 maar liefst 7,3 miljard dollar winst! Deze onverzadigbare winstmachine is afgezien van vele kleine aandeelhouders eigendom van twee grootaandeelhouders. De ene grootaandeelhouder heet Victor Rotschild en de andere Beatrix von Amsberg. Bovenop al het geld dat wij haar en haar familie schijnen te moeten betalen en haar AOW-uitkering brengt ook het natuurverwoestende bedrijf Shell haar onvoorstelbaar veel geld in laatje.

   Wie zelf op onderzoek uitgaat die zal ontdekken dat het dossier rond deze zaak nog vele malen groter is, en er nog veel meer bewijzen zijn voor mijn zienswijze op deze zaak. Wellicht dat ik daar op een later moment nog eens dieper op in zal gaan.

   Voor mij zijn alle mensen evenwaardig. Het is voor mij absoluut onacceptabel dat een persoon, een groep personen, een familie of een groep families zichzelf meer waard acht dan andere mensen. Wat voor één iemand geldt, dat dient daarom te gelden voor alle mensen. Dat is namelijk ons grondrecht op rechtsgelijkheid. Wanneer één persoon een kroon mag dragen, dan mogen we dat allemaal. Wanneer één familie geen belasting hoeft te betalen, dan hoeft niemand meer belasting te betalen. Volgens mij is het de hoogste tijd dat we hierover 100% openheid gaan creëren. En daarom wil ik heel graag HP De (voltooid verleden-) Tijd en Mark Traa bedanken voor hun bijdrage aan een nationale dialoog over vrijheid in Nederland, wat ik beschouw als een cadeau voor de SOPN.

   Zeist, donderdagochtend 9 augustus 2012,
   Johan Oldenkamp,
   Lijsttrekker van de SOPN (link)

   SOPN.org / SOPN.info / SOPN.nu / SOPN.nl / Pateo.nl

   Naschrift:
   Blijkbaar heeft HP De Site zelf moeite met de vrijheid van meningsuiting, want gastschrijver Berend liet me vanmorgen weten dat één van zijn reacties is verwijderd uit de discussie onder het betreffende artikel. Het zijn natuurlijk ook moeilijke tijden voor de oude media nu steeds meer mensen wel kennis van zaken beginnen te krijgen. De oplossing is echter even eenvoudig als doeltreffend: gewoon 100% openheid over alles.

  • Berend

   Fijn van HP de Tijd dat jullie nu wel de reactie weer hebben geplaatst. (gisteren was deze even online en daarna met andere reacties niet meer)

   We leven allemaal samen in Nederland en met zijn allen moeten we wat van maken.
   Johan heeft ook een ontwikkeling doorgemaakt van strijdlustigere idealistische uitspraken naar meer vanuit licht en liefde.

   Johan Oldenkamp heeft zelf gereageerd op dit artikel van Mark Traa (ook verbonden met stichting scepsis, oa een oude ‘tegenstander’ van Johan zijn alternatieve en natuurzuivere gezondheidsvisie. Scepsis staat vaker aan de kant van farmacie en aan het oude denken…)

   Hier het artikel van Johan met zijn reactie: zie pateo.nl en dan het artikel over hp de tijd.
   Links worden niet geplaatst zag ik, maar als je scrollt zie je dat iemand anders dit hele stuk van Johan al als reactie heeft geplaatst.

   Ik stem SOPN
   Johan en SOPN staan voor verbinding.
   Peace

  • Pepijn

   Jammer van de mainstream media, dat ze niet verder graven naar de feiten (mits goed onderbouwd/uitgezocht).
   Het gaat om financiele belangen bij de oude media denk ik , kritiek op de gevestigde orde is kritiek op de portemonnee.
   Vind je het gek dat veel mensen het koningshuis liever kwijt dan rijk zijn.
   De Indonesische wapen kwestie, Lockerbie affaire, IG Farben een bedrijf wat Cyclon B importeerde voor de nazi'”s (opletten Esther Voet ) waar Bernard voor werkte en nog veel meer zaken .
   De Bilderbergers zijn keiharde zakenlieden onderdeel van een groter netwerk, de banken, grote bedrijven, religie.
   Oh en zionisme is iets anders dan joden, de anti semitische kaart wordt weer snel getrokken.

  • serge

   Lieve Mark

   Je had natuurlijk ook de beweringen van Johan kunnen controleren voordat je ze op deze manier neerzet. Dat mag je doen, geen probleem. Maar als je de moeite neemt om deze zaken te onderzoeken zul je misschien nog wel eens verbaasd zijn over wat je tegenkomt.
   Onderzoek verrichten is toch iets heel normaals voor journalisten?

   Groet
   Serge

  • Gerben

   Slecht staaltje journalistiek. Van de hand van iemand die geen enkele passie lijkt te hebben voor waarheidsvinding. De cliché’s rollen voorbij. Oh ja, en de heer Oldenkamp zelf wilden ze niet spreken. Kersje op de taart is de beschuldiging van anti-semitisme. Kennelijk houdt het CIDI zich inmiddels niet alleen meer bezig met het rechtvaardigen van genocide en landroof op onschuldige Palestijnen, maar nu ook met het intomen van vrije meningsuiting in Nederland. Interessante uitbreiding van de werkzaamheden. By the way, is dhr. Traa geen lid van de vereniging van Kwaakies? (“vereniging tegen de kwakzalverij” noemen ze zichzelf, in werkelijkheid de vereniging tegen zelfbeschikkingsrecht). Gelukkig maar dat het volk alsmaar wijzer wordt. By the way, stem sopn zou ik zeggen: http://www.sopn.nl

 • Louwrens

  Het lijkt me dat deze meneer psychiatrische hulp nodig heeft vanwege zijn overtrokken
  complottheorieën

  • Renée

   @Louwrens en al die andere naieve goedgelovigen: ” waren het maar theorien”
   je zou er goed aan doen je wat beter te informeren .

  • Frank

   Als je nog ”in de box”’/ je niet bewust bent van je eigen geschiedenis als journalist ben je wellicht gedoemd nog lang in je gevangenisje te zitten. Verdeip u eens in de achtergronden, o.a. van het koningshuis dan zult u inzien dat dhr Oldenkamp het bij het rechte eind heeft!

  • Marianne

   Denk jij dat de illuminatie alleen maar een complottheorie is.
   Jij geloof zeker ook nog dat 9-11 door terroristen is gedaan.
   Dat hele gebouw kon nooit op die manier storten door een vliegtuig zo’n gebouw staat met grote palen in de diep grond.Iedereen kon zien dat er bommen lagen in het gebouw en mensen hoorde de 1 na de andere bom.

   Johan vertelde hier een leuk mopje over er staan 2 schapen in de wei zegt het 1e schaap tegen het andere ik denk dat die man en die hond samen werken zegt het andere schaap ik geloof niet in complottheorieën.

   Wil je dat 2012 het jaar van de verandering word Stem 12 september dan ook op SOPN 100% inspraak.[/b]
   Stem op jezelf
   De SOPN is de enige partij die de oorzaken van de huidige financiële, economische, ecologische, maatschappelijk en humane crises openlijk bloot durft te leggen. Die oorzaak is namelijk de overheersing van ons land door de banken en de multinationals. Alle andere politieke partijen, inclusief de nieuwkomers, doen dus aan struisvogelpolitiek, omdat ze deze oorzaak niet willen aanpakken. Wie echte oplossingen wil, die kiest dus voor de SOPN. Wie door wil gaan met symptoombestrijding, waardoor het alleen maar erger wordt, die kan beter de eigen zeggenschap weggeven door op een andere partij te stemmen. Daarmee is ook gelijk de vraag beantwoord waarom de SOPN niet samengaat of samenwerkt met de partij die zichzelf ‘Mens en Spirit’ noemt, want ook deze partij heeft helaas niet het lef om voorbij de struisvogelpolitiek te gaan.
   Het doel van onze vrijheidsbeweging is de bevrijding van alle vrijheidsbeperkingen, zoals die ons met name worden opgedrongen door de overheid. Omdat veel van deze vrijheidsbeperkingen zijn gelegaliseerd via wet- en regelgeving zijn wegenoodzaakt om deze wetten en regels te gaan herschrijven. Met dat doel voor ogen doet onze vrijheidsbeweging in Nederland mee met de komende Tweede Kamerverkiezingen onder de naam SOPN.

   De SOPN is geen gewone politieke partij. De SOPN heeft zich vermomd als een politieke partij om zo de beslissingsbevoegdheid weer terug te kunnen gaan geven aan de bevolking. Al heel erg lang dient de politiek namelijk niet de belangen van het volk, maar die van gewetenloze bedrijven. Deze megaparasieten hebben onze leefomgeving inclusief onszelf inmiddels vrijwel helemaal leeggezogen. Dat is de reden waarom we nu in een onoplosbare crisis terecht zijn gekomen. Deze crisis wordt daarom ook alleen maar erger (mede dankzij de oude politiek), totdat we ons loskoppelen van de parasitaire multinationals en banken. Door te kiezen voor de SOPN maken we einde aan de overheersing door deze graaigrage corporaties.

   De SOPN vertegenwoordigt de belangen van de bevolking. Bovenaan het lijstje van deze belangen staan geluk en gezondheid. De SOPN garandeert iedereen een gelukkig en gezond leven. Onwetendheid is namelijk de belangrijkste oorzaak van ziekte en zorgen. Daarom staat de SOPN voor 100% openheid. Essentiële informatie waarmee we zelf kunnen zorgen voor ons welbevinden en onze gezondheid is momenteel bij de overgrote meerderheid onbekend. En daarom wil de SOPN onmiddellijke en volledige openheid bieden over alles wat ons aangaat.

   De missie van de SOPN is geslaagd wanneer op 12 september aanstaande blijkt dat een meerderheid van de geldige stemmen is uitgebracht voor onze vrijheidsbeweging. Het is in het belang van ons allemaal dat iedere Nederlandse stemgerechtigde bekend is met onze vrijheidsbeweging. Help je daarom mee om anderen zich bij onze vrijheidsbeweging te laten aansluiten? De tijd van vernieuwing is nu!

   SOPN herstelt stemrecht http://www.sopn.nl
   Wat is stemrecht? Is dat het recht om op een kandidaat te mogen stemmen? Nee, want dat is kiesrecht, en nadrukkelijk geen stemrecht. Door bij de verkiezingen iemand te kiezen, kies je er vrijwillig voor om jouw stem weg te geven aan iemand die beweert jou te vertegenwoordigen.Deze zogenaamde volksvertegenwoordiging is niets anders dan volksverlakkerij. De gekozen politici vertegenwoordigen namelijk helemaal niet de belangen van de bevolking, maar die van het grootkapitaal en de multinationals.
   Wij hebben daarbij dan ook helemaal geen zeggenschap meer.
   [media id=15079472370xec size=large]Dat zien we nu kristalhelder bij de besluitvorming rond het ESM, wat ook kan staan voor Europees Slavernij Mechanisme. De overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking wil het ESM niet: 71% is tegen. En ik durf te beweren dat de overige 29% niet begrijpt wat het ESM werkelijk inhoudt. Een duidelijker bewijs dat de huidige Tweede Kamer niet het volk vertegenwoordigt is er volgens mij niet. Voor de komende Tweede Kamerverkiezingen, die op woensdag 12 september aanstaande worden gehouden, doet een volgens velen een zeer opmerkelijke partij mee, genaamd de SOPN. De SOPN heeft gisteren haar partijprogramma bekend gemaakt. Daarin staat expliciet beschreven dat de SOPN geen ‘gewone’ politieke partij is, zoals alle anderen.
   De SOPN staat namelijk voor zuivere volksvertegenwoordiging. Dit betekent dat wie op 12 september op de SOPN stemt de eigen zeggenschap wel behoudt.

   Dat kan omdat de SOPN alle kwesties altijd eerst voorlegt aan haar kiezers.
   SOPN-stemmers kunnen daartoe op verschillende manier hun zeggenschap aanwenden om via de SOPN invloed uit te oefenen op hetopenbaar bestuur.
   Moderne communicatiemiddelen spelen daarin een belangrijke rol, maar ook de ouderwetse groepsbesprekingen, zowel per thema als per regio. De SOPN is nadrukkelijk niet de partij van een elitair clubje.
   De SOPN is een participatie-beweging waarin iedereen evenveel zeggenschap heeft.

  • BadMediaRecherche

   Dit is propaganda van het ergste soort. Oldenkamp heeft het woord topcrimineel nooit in de mond genomen.
   En er staan meer termen die hij niet in de mond heeft genomen. Maar zoals gewoonlijk zijn er weer mensen die niet doorhebben welk smerig spelletje er gespeeld wordt. wordt wakker kerel!

  • gerry

   Eindelijk iemand die de waarheid durft te vertellen..niet zo’n meeloper als die Rutte

  • wim3

   Het zou inderdaad veel beter zijn als de brede massa zich eens beter zou informeren over het doen en laten van deze schandalige, inhalige, rijkste familie ter wereld. En verder is een monarchie een achterhaald begrip dat niet meer in deze tijd past.

  • piet

   Rutte geeft toe dat hij naar Bilderberg gaat, maar waarom heb jij het dan over complotTHEORIE> COMPLOT FEIT; face it…

   Ik stem SOPN

   Peace & love

  • eric

   vandaag verschenen artikel over over poging tot demonisering van Johan Oldenkamp. Hoe de reporter manipulatie toepast om Johan Oldenkamp niet alleen zwart te maken, maar ook om hem verder te demoniseren als iemand die zogenaamd tegen het joodse volk is; totale onzin.

   Gastschrijver over poging tot demonisering

   Onderstaand artikel is geschreven door Berend. Hij reageert daarin op het artikel van Mark Traa dat op 7 augustus verscheen op de website van HP De Tijd (link). Berend beschouwt dit artikel als een poging om Johan Oldenkamp als SOPN-lijsttrekker te demoniseren. Ook reageert Berend in onderstaand artikel op het weerwoord van Johan Oldenkamp (link). Het woord is aan gastschrijver Berend:

   Introductie

   In dit artikel wil ik graag wat licht laten schijnen op wat de teleurgestelde Mark Traa, journalist van HP de Tijd, wellicht vanuit onmacht op een veel te duistere toon over Johan Oldenkamp heeft geschreven voor HP de Tijd. In dit geval is het de digitale versie van HP de Tijd, genaamd: HP de Site.

   Laten we beginnen bij het begin. Keer op keer heeft Johan Oldenkamp reporters het voordeel van de twijfel gegeven en hen zonder voorwaarden te woord gestaan voor interviews. Bij hem thuis en op andere locaties zoals bijvoorbeeld bij het SOPN-bestuursoverleg in Soest.

   Keer op keer hebben reporters van deze ‘mainstream media’ zich voorgedaan als integere mensen die op een eerlijke manier samen met Johan Oldenkamp een artikel zouden opstellen. Urenlang heeft lijsttrekker Johan Oldenkamp deze mensen telkens te woord gestaan en ontzettend veel inhoudelijke vragen beantwoord en visies uitgelegd voor een fijnere, gezondere en betere toekomst voor iedereen. Voor ‘iedereen’ noem ik met nadruk omdat het SOPN en Johan Oldenkamp niet uitmaakt welke afkomst, religie/levensovertuiging, ras, seksuele voorkeur je hebt; iedereen is gelijkwaardig voor de SOPN. Deze vrijheid en gelijkwaardigheid komen ook niet toevallig zeer duidelijk naar voren in het partijprogramma dat op een bijna IJslandse manier (het volk heeft daar zelf de grondwet herschreven) door honderden mensen samen is opgesteld.

   Helaas hebben deze reporters keer op keer misbruik gemaakt van Johan Oldenkamp zijn openheid, transparantie, gastvrijheid en vertrouwen. Vaak werden SOPN en Johan Oldenkamp als persoon uiteindelijk in een publicatie volledig voor aap gezet, werd het verhaal volledig verdraaid, werden uitspraken uit hun context en verband getrokken of werd urenlange inhoudelijke uitleg helemaal niet gepubliceerd, maar bijvoorbeeld een aparte opmerking weer wel zonder dit weer te balanceren met de echte antwoorden.

   Na te veel keren voor de gek te zijn gehouden door reporters van de mainstream media heeft Johan Oldenkamp heel recentelijk publiekelijk bekend gemaakt dat hij net als eerst nog steeds open staat voor interviews, maar dat hij in verband met slechte ervaringen in het verleden één voorwaarde stelt: Graag eerst het uiteindelijke te plaatsen artikel tonen voor akkoord, voordat het gepubliceerd wordt. Als Johan niet wordt geïnterviewd, maar een reporter wil wel schrijven over Johan, dan mag dat uiteraard wel, zolang dit binnen de wettelijke (en fatsoenlijke?) kaders valt; dat is hoe ik het in ieder geval begrepen heb.

   Wat hierbij belangrijk is om te noemen is dat SOPN als enige van alle Nederlandse partijen aandacht besteed aan vrije pers. Momenteel zijn de mainstream media dusdanige lobby- en reclame-instrumenten geworden, dat deze media bedrijven niet meer echt vrij zijn om kritische te publiceren over bepaalde invloedrijke multinationals, banken en andere lobbyisten (want zij zijn de eigenaren, de investeerders, de adverteerders en de stakeholders/belanghebbers). In het partijprogramma wordt ook heel specifiek aandacht besteed aan eerlijke, evenwichtige, vrije pers en media; als doelstelling voor Nederland. Dit wilde ik eerst even genoemd hebben voor het volgende te bespreken. Wat is er nu gebeurd?

   Verzoek van Mark Traa aan Johan Oldenkamp en de voorwaarde voor publicatie

   Mark Traa, politiek journalist van HP de Tijd wilde Johan Oldenkamp graag interviewen, echter hij wist niet dat Johan een nieuwe voorwaarde had gesteld, namelijk die van eerst kijken hoe je het gesprek omzet in publicatie en dan pas akkoord voor publicatie. In mijn visie heel begrijpelijk en logisch.

   Mark Traa was hier echter niet van gediend, hij had liever Johan geïnterviewd en dan volledig de vrijheid willen hebben om er mee te doen wat hij zelf en HP de Tijd graag wilden zeggen over SOPN en Johan Oldenkamp. Als hij het een positieve draai, een licht humoristische of een creatieve draai had willen geven met behoud van respect, integriteit en inhoud, dan had Johan daar wellicht nog over willen overleggen denk ik zelf.

   Het artikel van Mark Traa van HP de Tijd over Johan Oldenkamp

   Mark Traa had waarschijnlijk plannen met de woorden van Johan die dusdanig duister waren, dat Johan daar nooit toestemming voor zou hebben gegeven. Mark Traa had (nu Johan deze verstandige voorwaarde stelde) ineens als het ware een speeltje of een soort machtsmiddel verloren.

   Het lijkt alsof Mark Traa toen alles uit de kast heeft gehaald om Johan en SOPN dit betaald te zetten, een soort wraak lijkt het wel. Vanuit dit oude denken en handelen vanuit het ego, heeft Mark Traa toen een volledig artikel geschreven vanuit angst, strijd en machtsdenken. Juist dit is het oude paradigma waar we nu met zijn allen toch wel klaar mee zijn lijkt mij.

   Ik bedoel: wie wil er nu nog eeuwen oorlogen, conflicten, stress, ziekte, miscommunicatie en achteruitgang? Mensen die de volgende stap al hebben gemaakt en niet meer vanuit het ego leven in een materialistische wereld die om nepgeld gaat, maar natuurlijk evenwicht, liefde en licht willen delen; die stemmen op en participeren met SOPN als ze dit willen. SOPN is nog steeds de partij van de liefde. Johan noemde laatst nog de 3 V’s: Vrijheid, Vitaliteit en Verbondenheid als kernpunten voor de Volksbeweging SOPN.

   Mark Traa en zijn stellingen, provocaties, discriminatie meldingen en zijn hopen op escalaties met minderheden en minderheden organisaties.

   Ik zal samenvatten wat Mark Traa in het artikel van 7 augustus 2012, uit onmacht en wraak (?) heeft gesteld:

   Mark Traa van HP de Tijd suggereert dat Johan Oldenkamp doet aan strafbaar majesteitsschennis. Mark Traa vindt dit interessant als een strafzaak casus voor het openbaar ministerie. Wat vindt Johan echt: Johan vindt dat iedereen gelijk is en dat je als je zogenaamd blauw bloed hebt niet ineens macht over anderen mag claimen. Verder heeft Beatrix (von Amsberg is volgens Johan Oldenkamp de echte familienaam) volgens mij een belangrijke en controversiele lobby rol bij de Bilderberg conferenties en heeft ze een belangrijke rol bij Shell.

   Mark Traa zegt zelf ”Heeft hij inmiddels zijn toon wat gematigd” en Johan Oldenkamp heeft onder andere ook al gezegd als reactie op Mark Traa:

   Johan: ”Op de website van het blad HP De Tijd, genaamd HP De Site, verscheen afgelopen dinsdag een artikel waarin mijn meest gepeperde uitspraken van de laatste jaren op een rijtje zijn gezet”

   en

   Johan: ”Mijn gepeperde uitspraken zijn van voor mijn ‘ontwaken’ op zondag 15 juli jongstleden. Ik deed destijds die uitspraken omdat ik toen nog vol in de strijd tegen de (verborgen) machthebbers zat. Ik kan bijzonder slecht tegen onrecht en ik heb bovendien een bovengemiddelde portie strijdlust meegekregen.”

   en

   Johan: ”Vooraf wil ik graag benadrukken dat in het geval ik aantoonbaar onjuiste informatie heb gedeeld ik dit per direct in vetgedrukte letters zal rectificeren. Het enige wat daarvoor nodig is, is het mij in kennis stellen van het tegenbewijs.”

   samengevat, Johan had vroeger meer pittige uitspraken en biedt de mogelijkheid voor rectificatie.

   In ieder geval, Mark Traa koos er voor om Johan nog verder oneerlijk onder de gordel aan te pakken door hem te demoniseren als iemand die iets tegen joden heeft (!).

   Voor alle duidelijkheid, als Johan Oldenkamp, Pateo of SOPN ook maar iets tegen een bepaalde minderheidsgroep zou hebben in de vorm van racisme of discriminatie, dan zou ik de eerste zijn om hem daar stevig op aan te spreken en me mijlen ver van hem en/of de partij SOPN te distantiëren. Ik wil graag een vrij en veilig land voor iedereen. Gelukkig is Johan ook iemand die Nederland vrij en veilig wil hebben voor alle levensovertuigingen.

   Nogmaals, als Johan Oldenkamp ook maar één keer een antisemitische uitspraak zou doen, ben ik klaar met hem, want dat tolereer ik niet.

   Mark Traa suggereerde niet alleen onterecht in een landelijk blad dat Johan Oldenkamp tegen het joodse volk is, maar heeft hier ook drie partijen bij betrokken en gemanipuleerd. Ik zeg actief uit zijn initiatief betrokken, want Mark Traa is nadat hij kennelijk boos is geworden op Johan, contact gaan zoeken met organisaties die discriminatie van minderheden aanpakken, dit kun je merken door het woordje “desgevraagd”. In andere woorden, pas toen Mark Traa met hen contact opnam, hen ‘informatie’ voerde en hen daarna over deze ‘informatie’ vragen stelde.

   Dit zijn de partijen die Mark Traa graag in actie ziet tegen Johan Oldenkamp (en SOPN?):

   o Joodse belangenorganisatie Centrum Informatie Documentatie Israël (CIDI)

   o Meldpunt Discriminatie Internet

   o Openbaar Ministerie Den Haag (strafvervolging)

   Tot slot aan het einde van het artikel suggereert Mark Traa dat Johan Oldenkamp tegen persvrijheid in Nederland is.

   Wat heb ik te zeggen over Mark Traa en zijn artikel?

   Alsjeblieft zeg, wat een flauwe kul, Mark Traa. Als je gewoon je werk als reporter wilde doen, had je alles kunnen vragen aan Johan en had je gewoon alles kunnen publiceren wat hij als antwoorden had gegeven.

   Nee, je wilde iets anders. Een negatief, duister spelletje. Uiteindelijk ben je belangenorganisaties die terecht minderheden beschermen voor je karretje gaan spannen. Erg laf en ook zonde van je tijd. Niemand is hierin geïnteresseerd. Doe alsjeblieft wat constructiefs met je tijd en je artikelen. Dat proberen wij (SOPN-participanten en Pateo-gastschrijvers) ook te doen voor een prettigere wereld voor iedereen, dus ook voor jou, beste Mark Traa.

   Er is wereldwijd een transitie gaande van machtsbewustzijn, schaarste, angst en materialisme, naar een Nieuwe Wereld: een wereld van liefde, evenwicht, vrede en verbinding, gelijkwaardigheid en overvloed. Die oude strijd is niet meer nodig, er is allang genoeg voor iedereen. Er is overloed.

   Met Nieuwe Wereld bedoel ik natuurlijk niet de zogenaamde New World Order, maar juist een meer paradijselijke vorm van leven op aarde voor iedereen. Dit kan en ligt binnen ons bereik. Er zijn zoveel mensen met mooie oplossingen, met liefde en met energie voor goede initiatieven. Laten we er wat moois van maken, met zijn allen!

 • Peter

  Is dit de media?
  Op een uitspraak van 1 persoon wordt een hele partij afgerekend, die juist wil afrekenen met de huidige schijndemocratie.
  Als deze journalist zich had verdiept in de democratie die de SOPN voorstaat.
  100% inspraak – 100% openheid, dan had hij kunnen weten – dit is één mening op 17.000.000.
  De SOPN neemt het standpunt in, op de meerderheid van 17.000.000.
  En niet van 1 persoon of groep, daarom is de SOPN een echte volkspartij.
  Andere doen ook wel eens uitspraken die niet echt handig zijn.
  Een acte van onvermogen om daar direct een vergrootglas op te leggen. (categorie modderspuiten)

 • Egwin

  Die “complottheorieën” worden zo genoemd door mensen die zich laten leiden door de gevestigde media. De gevestigde (mainstream) media doen tegenwoordig nog maar nauwelijks aan journalistiek. Men kijkt niet verder dan hun neus lang is en geeft gekleurde berichtgevingen.

  Als jij liever je kop in het zand steekt en je voor de gek laat houden door Bea Bilderberg is dat jou keuze, ik kan me echter niet voorstellen dat iemand die goed geïnformeerd is vóór Bea is. En ook niet voor Rutte en Pechthold die op kosten van de belastingbetaler naar een Bilderberg conferentie gaan en er niks over willen vertellen. Ze doen dus in het geheim dingen van ons geld. Democratie? Ik zou zeggen; google eens rond. Ga boeken lezen en informeer jezelf. De mainstream media doet het niet voor jou.

 • Therune

  Er zijn niet veel onware woorden die Johan Oldenkamp bezigt over ons “koningshuis”.

  Mark Traa die voor HPdeTijd dit epistel uit z’n laptopje heeft weten te persen, geeft hiermee blijkt van weinig tot geen (historische) kennis betreffende ons “koningshuis”.

  Er is zoveel te vinden als je er enige moeite voor doet.

  Voorbeeld:
  http://herstelderepubliek.wordpress.com/2012/06/05/bastaarden-op-de-troon-1890-heden/

 • Mario
 • Janus Kop

  Dat ik op mijn oude dag nog zoveel afkeur koningshuis mag lezen in een Rechts periodiekje HP/DeTijd.
  Vroegah waren dat altijd die Linksen die afgaven op de Majesteit.

  • Felix

   Ach joh, dat komt door de Large Hadron Collider. Die schudt stiekem alles door elkaar, onder is boven, boven is onder, links word rechts, rechts links en hond en kat trouwen met elkaar. 🙂

 • John

  Altijd weer hetzelfde, de volkomen verknipte aanhangers van Oldenkamp cs komen hier weer hun gebruikelijke nonsens spuien.

  • Peter

   Slaap lekker door.
   Maar niet huilen, als je binnenkort ook van de straatstenen moet vreten!

  • Humphrey

   Jaa Johnnie boy..slaap lekker verder. Onze vorstin heeft echt geen aandelen van de Shell. De Shell is goed voor ons milieu (waarin ook jouw kindjes leven) en de Shell krijgt zeker geen belastingdeals die wij particulieren niet krijgen. De Balkenendenorm geld ook voor Bea John, dus het is niet waar dat ze bijna eur 1 mio per jaar krijgt van jou en mij en het koningshuis in stand houden kost ook geen eur 38 mio per jaar van onze centen. Pechtold, Rutte en Bea zijn helemaal niet naar Chantily Virginia geweest dit jaar van onze centen en als dat al waar zou zijn, dan geeft Pechtold openheid van zaken, want openheid is een vereiste voor democratie zegt de D66. Verder bespreken ze bij de Bilderbergbijeenkomst alleen maar zaken om de wereld voor iedereen beter te maken. En..o ja John: het komt allemaal goed met de economie, want er is niemand die van deze crisis profiteert. In elk geval niet de Rothschilds en ja John, de Federal Reserve van de USA is niet in private handen hoor, echt niet en ze drukken ook geen geld bij terwijl de rest van de wereld dat niet kan. Chemtrails in de lucht bestaan ook niet, al geven sommige regeringen het toe en het is natuurlijk niet waar dat wij een dodenherdenking houden terwijl we zelf genocide in Indonesie gepleegd hebben de jaren daarna. Nee john echt niet. Sinterklaas bestaat ook echt dus ga nu maar snel naar bedje toe zodat je morgen weer geld kan verdienen om belasting te betalen.

  • Egwin

   Mooie woorden Humphrey. Gelukkig iemand die wèl wakker is en z’n kop niet in het zand steekt.
   John wordt vast nog wel eens wakker als ‘ie z’n baan kwijt raakt, z’n vrouw en kinderen erbij en aan lager wal raakt.
   Jammer dat het dan te laat is. Truste’ John, slaap zacht.

 • Ik Stem SOPN

  Mijnheer M.Traa u heeft het over de persvrijheid, uw persvrijheid.. maar zeg nu eerlijk heeft U dit artikel geheel in alle vrijheid geschreven? U heeft hiertoe geen opdracht gehad van hoger hand? Wij hebben het hier tenslotte wel over HP Haagse Post 😉 Neen, Beatrix von Amsberg zur Lieppebisterfeld zal niet verheugd zijn over de waarheid van Johan, nu laat Johan zijn waarheid ook mijn waarheid zijn. . het koninklijke huis is een farce. de dna weigering van nog wel H.M. ( nadat de botten van de Romanov’s waren gevonden, vanwaaruit de monarchie in Europa is ontstaan) heeft velen aan het denken gezet. Ik kan mijzelf nog goed herinneren dat er destijds een zoon opstond en zich noemde een zoon te zijn van Prins Hendrik. Nu als men in de geschiedenis van de ‘Oranjes’duikt dan wordt duidelijk dat die mijnheer Hendrik onvruchtbaar was en leed aan hevige syfilis! Maar genoeg over het koningshuis, NL is dringend aan verandering toe, gelijkheid moet per direct zijn intrede nemen en verbinding tot stand brengen onder alle lagen van de bevolking. Met z’n allen gaan wehet redden en de Soevereine Onafhankelijke Partij Nederland gaat daar voor zorgen :)))

 • Ad van Rooij

  Geachte Redactie

  Zit in Strafrechtelijk onderzoek in Belgie, lees: https://sites.google.com/site/ncfaktueel/willy-claes

  Ligt ook voor het Belgische Grondwettelijke Hof, lees: http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juli-2012-rechtzaak-grondwettelijk-hof-belgie.pdf

  En nog veel meer.

  Vanuit Belgie wordt de wereld gered, lees: http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php

  Bekijk ook mijn Video Boodschap voor de SOPN, zie de volgende links:

  https://sites.google.com/site/ncfaktueel/sopn

  https://www.youtube.com/watch?v=1AN09RexqE0&feature=player_embedded

  Ik doe mee aan de Tweede Kamer Verkiezingen voor de SOPN en kan bewijzen dat alle huidige partijen illegaal zijn en om die reden niet mogen meedoen aan de verkiezingen. Ik persoonlijk zou andere woorden hebben gebruikt als Johan. Dit omdat ook koningin Beatrix is gegijzeld door deze huidige illegale partijen.. Voor bewijs lees de volgende link:

  https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/het-startpunt-en-de-oorzaak-van-de-globale-vergiftiging

  De SOPN komt daar later met een persbericht op terug
  Ad van Rooij

 • Dennis

  Dan zullen ze toch een andere lijsttrekker moeten aanstellen ipv een onooglijke man met een verlopen kop en een grote bek in een verwassen t-shirt want die zien wij, stemmers, niet voor vol aan.

  • Egwin

   Knap hoor, jij kan aan de kleding zien hoe intelligent iemand is?

  • Marjolein

   Daarom hebben ze ook een verkiezingsposter met een zwoel kijkende dame…
   Lekker ding nr 1 van Niburu, niet op de kieslijst overigens, mag de stemmen trekken voor SOPN.
   http://sopn.eu/images/SOPN-A6Poster.jpg

 • piet

  Dat erfrecht door een familie, van rijkdommen van individuen binnen een geografisch domein als criminele organisatie wordt bestempeld is op zich niet vreemd. We zijn in Nederland alleen niet gewend op die manier naar de koninklijke familie te kijken.
  Dat cidi weer eens antisemieten ziet is iets wat me stoort. Het zou ook nog een case zijn die flink wat media aandacht zal krijgen, dus hier gaan ze wel achteraan.Als moslims ook zo gezocht islamhaat zouden rapporteren zou die pen voorlopig nog wel even niet neergelegd worden.

 • Rob

  Ik weet het fijne er niet van en ga zeker niet alles naar waarheid aannemen, maarrr: Bea is wel een erg geheimzinnig figuur, je hoeft geen republikein te zijn om te weten dat er iets stinkt. Bilderberg is geen hoax, ik weet niet wat daar gebeurd, maar het is in ieder geval geheimzinnig.

 • Kees

  Over het koningshuis kan je veel achtergrond informatie terug vinden die niet in de mean stream media (MSM) wordt gepubliceerd op de volgende site: http://www.prorepublica.org .

  Onderzoek de informatie, en geef dan objectief een mening nadat u ook kennis heeft genomen van deze informatie. Staatsbezoeken beschrijf ik al tijden als zakenreizen om de belangen te behartigen van de multinationals waar deze familie (groot) aandeelhouder in is. Via de MSM kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat er naar propaganda riekende stukken worden gepubliceerd over deze zakenreizen, om de bevolking dom te houden over de werkelijke achterliggende belangen van deze familie.

  Via wetgeving bedoeld om de macht te behouden en tegenstanders van de elite uit te schakelen worden mensen zoals Oldenkamp uitgschakeld. Je kunt spreken dat wij in een dictatoriaal land leven dat zich voordoet als democratie.

 • Pascal Dolleman

  Hoax Pers/ De tijd van verandering is nu #SOPN

 • Amphnonymous

  Ja het is duidelijk tijd voor WW3, mogen de beste winnen , ik verkas wel naar een berg of woud ver weg van al jullie droeftoeters …….Allemaal oud nieuws, Niemand wat nieuws te vertellen ?

  Wie nu pas wakker wordt ….This al jaren te laat. Alles wat in de nabije toekomst gaat gebeuren…..Is al eeuwen geleden bedacht uitgerekend en in werking gezet.Dus succes met discusseren ,praten,belachenlijk maken ,idiote meldingen ,en al die andere achterlijke dingen.Tijd zal het leren , mensheid is zowiezo verloren.
  Wil je bewijs daarvan?
  Lees alle reactie maar , zie al de verschillende meningen (Ik heb een mening en die zal ik laten horen!!!!) LOst i tell you , lost …….
  Succes met het kijken naar de Propaganda box( T.V) het lezen van je propablad (de Telegraaf, en al de andere dagbladen) ,je Facebook,Twitter,Myspace, en je andere Social media shit.Wees lekker een schaap, en volg de rest.

  OF

  Doe es wat research , Verdiep je in “Darknet,Underweb, zoek eens uit wat er echt om je heen gebeurd, Vorm eens een mening van jezelf IPV je propagandabox.
  Misschien misschien , heel misschien leer je ook eens wat…..

  Want al die komplot theorieen, doom scenario’s, einde van de wereld verhalen , illuminatie ,Rottschilds,bilderbergs en wat dan ook .
  Alles bij elkaar he ,en nu ff serieus. Als je alles bij elkaar opteld en er vanuit gaat dat maar 5% waarheid is , dan zitten we tot ons NEK in de “fecaliën”.Dus aan iedereen die al die complot verhalen ,Doom scenario’s , oorlogsverhalen , samenzweringen en wat nog meer ,niet serieus nemen.Bedenk dan dit 5% = DEEP ,DEEP in de fecaliën.

  7 miljard is ook gewoon een beetje veel …….

 • Luca; van Dinter

  Het is voor mij helemaal prima als de mens Van Traa een bewonderaar/aanhanger van het Koningshuis is (een onderdaan is hij per definitie, zolang de naam en de soevereiniteit niet geclaimd zijn). In de functie van journalist mag echter wel enig kritisch vermogen verwacht worden.
  En dan kun je, los van de gebezigde terminologie van Johan; Oldenkamp, er niet omheen dat er een waas van geheimzinnigheid rondom het Koningshuis hangt. Niet alleen over de weigering helder zijn over de bloedlijn, cq. het DNA bewijs van de bloedlijn Oranje-Nassau te leveren, maar ook over het voorzitterschap van de Bilderbergconferentie, het lidmaatschap van de Maltezer Orde, de nazi-perikelen rondom haar vader, de ongrondwettelijke “vlucht” van haar grootmoeder met medeneming van al het goud van de Nederlandsche Bank op 13 mei 1940, de buitenechtelijke fratsen van betovergrootvader Frederik Hendrik, inclusief het kind wat hij bij zijn dochter Juliana verwekte enz. enz.
  Overigens zou ik een aanklacht wegens majesteitsschennis graag zien plaats vinden. Ik zal de politie, de Officier van Justitie en de rechter met alle plezier de historische documenten van bovengenoemde opsomming overhandigen en ze tevens er op wijzen dat zij allen in hun ambtseed aan diezelfde mevrouw trouw gezworen hebben. Mmmmm, jammer dat die aanklacht direct geseponeerd zal worden……

 • Henrie Scheepers

  IN dit geval heeft Johan helemaal gelijk en is Beatrix een grote tiran die leeft van het hollandse volk en wat mij betreft mag het koningshuis met het hele hebben en houden vlug bij het afval gezet worden !

  • Berend

   Inderdaad. Johan noemt wat gevoelige punten en de media weten er niet mee om te gaan.

 • sil de fluiter

  wat een ongelofelijk stukje subjectieve journalistiek. En bevestigd in een klap de waarde van een gevestigd media.
  Majesteits schennis, echt, er was en tijd dat je voor godverdomme gevierendeeld of gestenigd werd..
  dit riekt daar ook naar.
  En over god gesproken, WAAR door regeert een monarch? bij Gods gratie? hmmm die gene die mij het document, in Hebreeuws of welke taal dan ook kan overleggen dat er iemand op deze wereld is die over mij moet regeren omdat god dat expliciet heeft verordend, is een vervalser, god heeft een ieder gelijk geschapen, volgens de bijbel, Gods woord.
  Ben benieuwd of CDA aanhangers hun vertegenwoordiging ooit nog eens in het juiste daglicht gaan zien, het was hun vertegenwoordiging die de inval in Irak vol steunde en ook geen moeilijke vragen wilden beantwoorden over het incidentje.
  Ook niet toen Balkenende zomaar even op eigen houtje het verdrag van Lissabon tekende, gewoon leuk, je even een echte vent voelen he petertje?
  Als journalist zou je natuurlijk je met die soort van verslaggeving bezig kunnen houden, met lastige vragen als;
  waarom hebben we uberhaupt een koningshuis?
  waarom moeten wij dezelfde leugenaars steeds weer geloven, die eerst de banken gingen redden, om vervolgens de conclusie te trekken dat die gasten van onze ellende mega rijk zijn geworden en nog steeds? maar wel willen dat we ons lot in handen geven aan bankiers en gelijken.
  waarom laten onze volksvertegenwoordigers niet weten aan hun achterban dat er zeer goede alternatieven zijn voor onze huidige politieke inrichting en financiële huishouding? zou je niet mogen verwachten dat JOU vertegenwoordiger zich dan ook druk maakt voor jou beste opties? Ijsland heeft het laten zien waarom wij niet?
  Waarom zou ik die mensen geloven die als demissionair kabinet, toch eventjes het ESM er door heen drukken.. een regelrechte dictatuur, en nee geen complotje hier… ga verdomme eens dat verdrag lezen en dan oordelen. dan sta je morgen misschien wel met een geweer op de dam!
  Zoals je ziet beste journalist, plenty waaroms die veel nieuwswaardiger zijn dan dit flut artikel.

  • willem alexander de grote

   amen! Traa lala… sukkel rustig verder

 • Arthur

  Als ik zo de gemiddelde reactie hier lees dan maakt het niet veel meer uit waarop ik stem, dan is Nederland sowieso al ten dode opgeschreven. Nog nooit zo’n breed scala aan domheid, onzin en non-info op één internet pagina mogen aanschouwen.
  En een partij die enerzijds in de gaten heeft dat zelfs bij iets opzichtigs als het ESM al één derde van de bevolking niet in staat is te begrijpen wat het precies inhoudt – “[..] de overige 29% niet begrijpt wat het ESM werkelijk inhoudt.” – en anderzijds toch álle beslissingen aan diezelfde bevolking wil voorleggen, tsja.. hoe kan ik die nog serieus nemen?

 • John

  De reacties zijn inderdaad weer van het gebruikelijke soort: grammaticafouten, warrig, zonder interpunctie, verwijzingen naar rare websites, en het allermooiste is dat dit soort figuren denken dat ze nog serieus genomen wordt ook.

 • Lidy

  Nou Arthur, dan ben je helemaal thuis bij het CDA. Die partij streeft er namelijk naar om de macht te leggen bij een compacte overheid door het centraliseren van de besluitvorming, tegelijkertijd door het invoeren van een burgeragenda, waarmee de burger een leidraad in handen krijgt, waarlangs het leven kan worden geleden. Daarnaast streeft de partij, en vindt daarin in de VVD een medestander, naar objectieve regelgeving en stimulerende maatregelen, die de burger in de strijd om het bestaan een houvast bieden. In verband met het opgaan in de Europese Unie, is het van belang inzage in de besluitvorming drastisch te beperken, omdat men internationaal dan ook kan meekijken, en dat moeten we met zn allen niet willen. Het CDA en in het bijzonder Donner is het helemaal met jou eens Arthur. De vele fouten die de regering genereert is dankzij de inspraak van de bevolking dmv van de politiek en media. Als de bevolking ook maar een scheet dwarszit moet vadertje staat weer komen om het op te lossen. Democratie heeft volgens het CDA, bij monde van Donner, helemaal afgedaan.

  • Arthur

   Daar ga je alweer, in plaats van inhoudelijk te reageren op hetgeen ik schrijf kom je met een of ander vreemd en totaal irrelevant verhaal over het CDA. Nee, ik stem geen CDA. Ja, ook ik ben tegen het ondemocratisch doordrukken van Europa. Beiden doen echter niets af aan hetgeen ik eerder plaatste.

 • jaap knasterhuis

  ik las gisteravond in de witte strepen in de lucht dat SOPN 76 zetels gaat halen!!111!!!11!

 • John Coffey

  Als hp de tijd wil blijven bewijzen wat iedere nuchtere Nederlander al lang weet of had kunnen weten moeten ze vooral doorgaan met het produceren van dit soort artikelen. Het is zo overduidelijk elite(lees topcriminelen) freundlich en retorisch zonder onderbouwing van het geleverde commentaar dat wij hier alleen maar om kunnen lachen. We zien heus wel dat jullie het bloed onder onze nagels vandaan proberen te halen met jullie selectieve ‘verontwaardigingen’ . De 2e of 3e make-beliefsluier die jullie main stream pers noemen(of hoe jullie het ook willen noemen ik ben geen vrijmetselaar, sorry voor mijn beperkte want esotherische ‘kennis’) doet al lang zijn werk niet meer. Die Joodse mensen die in de 2e wereldoorlog slachtoffer werden waren géén elitejoden in de meeste gevallen. De fabeltjes die om Hitler door mensen als jullie zelf heen zijn gefabriceerd werken ook niet meer.(hij was geen atheïst, kom nou toch…) Wij lezen nu boeken als Dope Inc. van Lyndon Larouche en ‘romans’ als De lans van het lot van Trevor Ravencroft of verdiepen ons in de geschiedenis van ‘ons’ ‘konings’huis of de Vrijmetselarij(welke nog idioter lijken te zijn als die Katholiekepedo maffia). Het is niet meer zo dat 95% van ons niet meer kan lezen en bovendien hebben we nog altijd hetzelfde boerenverstand wat onze voorouders hadden. Ook elitejoden teren hun eigen mensen uit. Net als onze elite dat met ons doet(P.S. stamt ons ‘konings’huis niet af van David net als de Engelse? Let eens op de Lier in wapens enzo…). Je moet een open mind houden met al die desinformatie die de wereld ingeholpen wordt door geheime genootschappen, geheime diensten en andere overduidelijke elitelakeien als jullie zelf, dat weten we maar al te goed, en iemand die een open mind weet te houden stemt op SOPN áls hij of zij al gaat stemmen want 30%(!) deed dat al niet bij de laatste verkiezingen en ook de SOPN zal geinfiltreerd worden door de AIVD. Daar kun je vergif op innemen… .Johan Oldenkamp is een held. ’t Balkende Ende en Bouter Bos mogen zijn veters nog niet eens strikken. Net als Beatrix zelf. Keep on dreaming sinners. Ich habe es nicht gewusst werk niet meer. We komen elkaar nog wel een keer tegen. De groeten.

 • John Coffey

  Moderation is the process of eliminating or lessening extremes. It is used to ensure normality throughout the medium on which it is being conducted. Zegt wikipedia. Dat is dus censuur, HP de tijd. Als er elke keer moderation plaatsvindt kan ik nauwelijks met jullie en anderen communiceren via dit aangeboden middel. Dan moet ik zeker alles uitschrijven en verantwoorden via de ‘normale’ moraal oftewel de moraal van jullie heimelijke(?) baas justitie(lees Beatrix want: géén Trias Politicas)? Welke bewezen corrupt is? Zeg mij kort en bondig wat de voorwaarden zijn van deze moderatie dan kan ik justitie aanklagen als ze jullie dit opleggen. Transparantie is het toverwoord in de nieuwe tijd. Ga er maar vast aan wennen. We pikken dit echt niet langer meer. Nogmaals de groeten.

 • John Coffey

  Ik had dit vannacht al geplaatst maar ik zie nu dat het er nog niet op staat, dus probeer ik het nog maar een keer. Gelukkig had ik alles opgeslagen.

  Als hp de tijd wil blijven bewijzen wat iedere nuchtere Nederlander al lang weet of had kunnen weten moeten ze vooral doorgaan met het produceren van dit soort artikelen. Het is zo overduidelijk elite(lees topcriminelen) freundlich en retorisch zonder onderbouwing van het geleverde commentaar dat wij hier alleen maar om kunnen lachen. We zien heus wel dat jullie het bloed onder onze nagels vandaan proberen te halen met jullie selectieve ‘verontwaardigingen’ . De 2e of 3e makebelief sluier die jullie main-stream pers noemen, (of hoe jullie het ook willen noemen ik ben geen vrijmetselaar, sorry voor mijn beperkte want esotherische ‘kennis’) doet al lang zijn werk niet meer. Die Joodse mensen die in de 2e wereldoorlog slachtoffer werden waren géén elitejoden in de meeste gevallen. De fabeltjes die om Hitler door mensen als jullie zelf heen zijn gefabriceerd werken ook niet meer.(hij was geen atheïst, kom nou toch…) Wij lezen nu boeken als Dope Inc. van Lyndon Larouche en ‘romans’ als De lans van het lot van Trevor Ravencroft of verdiepen ons in de geschiedenis van ‘ons’ ‘konings’huis of de Vrijmetselarij(welke nog idioter lijken te zijn als die Katholieke pedomaffia). Het is niet meer zo dat 95% van ons niet meer kan lezen en bovendien hebben we nog altijd hetzelfde boerenverstand wat onze voorouders hadden. Ook elitejoden teren hun eigen mensen uit. Net als onze elite dat met ons doet(P.S. stamt ons ‘konings’huis niet af van David net als het Engelse? Let eens op de Lier in wapens enzo…). Je moet een open mind houden met al die desinformatie die de wereld ingeholpen wordt door geheime genootschappen, geheime diensten en andere overduidelijke elitelakeien als jullie zelf, dat weten we maar al te goed, en iemand die een open mind weet te houden stemt op SOPN áls hij of zij al gaat stemmen want 30%(!) deed dat al niet bij de laatste verkiezingen en ook de SOPN zal geinfiltreerd worden door de AIVD. Daar kun je vergif op innemen… .Johan Oldenkamp is een held. ’t Balkende Ende en Bouter Bos mogen zijn veters nog niet eens strikken. Net als Beatrix zelf. Keep on dreaming sinners. Ich habe es nicht gewusst werk niet meer. We komen elkaar nog wel een keer tegen. De groeten.
  John Coffey 9 augustus 2012 om 03:03

  Toen kreeg ik deze reactie :Je reactie is in afwachting van moderatie.

  Waarop ik weer reageerde met:

  Moderation is the process of eliminating or lessening extremes. It is used to ensure normality throughout the medium on which it is being conducted. Zegt wikipedia. Dat is dus censuur, HP de tijd. Als er elke keer moderation plaatsvindt kan ik nauwelijks met jullie en anderen communiceren via dit aangeboden middel. Dan moet ik zeker alles uitschrijven en verantwoorden via de ‘normale’ moraal oftewel de moraal van jullie heimelijke(?) baas justitie(lees Beatrix want: géén Trias Politicas)? Welke bewezen corrupt is? Zeg mij kort en bondig wat de voorwaarden zijn van deze moderatie dan kan ik justitie aanklagen als ze jullie dit opleggen. Transparantie is het toverwoord in de nieuwe tijd. Ga er maar vast aan wennen. We pikken dit echt niet langer meer. Nogmaals de groeten.

  Hieraan wil ik nog toevoegen dat Esra Pound en Bakoenin ook aanbevelenswaardig zijn en dat de link die Ad van Rooij hierboven geplaatst heeft te weten: http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juli-2012-rechtzaak-grondwettelijk-hof-belgie.pdf vreemd genoeg een mogelijkheid van virus-melding opleverd…

  Ik ben benieuwd of het nu wel geplaatst wordt.

 • Anak

  de tijd van verandering begint met jou…nu…stem niet alleen maar op sopn, maar ook op: http://www.basicincomeinitiative.eu/ voor een onvoorwaardelijk basisinkomen in Europa
  Every one a king: http://openlibrary.org/books/OL737100M/Every_one_a_king
  basisincomen in Den Haag op koniginnendag 2011: http://www.youtube.com/watch?v=SUDma6-LcOw
  “Wenn jeder sein eigener Koenig ist muss keiner der Koenig des anderen sein.” Michael Sennhauser, schweizer radio drs
  zie ook: http://kroenungswelle.net/

 • Anak
 • Anak
 • Anak

  “Voor mij zijn alle mensen evenwaardig. Het is voor mij absoluut onacceptabel dat een persoon, een groep personen, een familie of een groep families zichzelf meer waard acht dan andere mensen. Wat voor één iemand geldt, dat dient daarom te gelden voor alle mensen. Dat is namelijk ons grondrecht op rechtsgelijkheid. Wanneer één persoon een kroon mag dragen, dan mogen we dat allemaal. ” Johan Oldenkamp http://www.pateo.nl/hpdetijd.htm

Meer artikelen