Economie snelweg-forensen-molen
239 seconden leestijd

Forensentax? Het is subsidie en we zijn allemaal verslaafd!

In het Kunduz-akkoord werd werkend Nederland hard gepakt. Met name het belasten van het woon-werkverkeer werd door de gemiddelde werknemer als een dolksteek ervaren.

En terecht, zou je denken. Een werknemer moet zich dagelijks melden bij zijn baas en de meesten ook nog eens ‘toevallig’ op hetzelfde tijdstip. Thuis werken is maar eng in de ogen van veel werkgevers, dus gaan we maar die file of stampvolle trein in. En nu moeten we er ook nog eens voor betalen! Als onderdeel van het Kunduz-akkoord lijkt de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding een losse flodder. Maar om het draagvlak tegen deze maatregel toch groter te maken is er een heuse lobby opgang gekomen. Met, en dat was te verwachten, Guido van Woerkom voorop.

De voorman van de ANWB is de afgelopen dagen niet uit de media te slaan waarin hij als voorzitter van een ‘bond’ opkomt voor ons ieder. Maar de ANWB is gewoon een bedrijf dat winst wil maken en zich laat betalen door sponsors en adverteerders. Dat de ANWB in onze hoofden anders te boek staan is de natte droom van elke directeur, of voorzitter zoals u wilt.

Wij zijn allemaal junkies
Terug naar de ‘forensentax’. Niemand staat voor zijn lol in de file en al helemaal niet als hij daarvoor moet betalen. Waarom moet ik, als belastingbetaler, betalen om iemand in de file te laten staan?

We worden niet gelukkiger als we doorgaan met subsidie verlenen aan werknemers die ver weg wonen.

Omdat een huis 60 kilometer verderop vaak veel goedkoper is dan een huis dicht bij het werk. Omdat dat huis veel groter is. En de tuin ook. En omdat het huis goedkoper is, zijn de verzekeringen goedkoper en de gemeentelijke belastingen veel lager. En, last but not least, omdat de kosten die hij maakt om zich iedere dag 120 kilometer te vervoeren, waarbij hij ook nog even 1000 kilo aan staal meeneemt, door mij en u worden betaald.

Waar je woont is een keuze die iedereen zelf moet maken. En bij een soevereine keuze hoort ook dat je het zelf betaalt. Het niet belasten van de kosten die horen bij keuzes, is een verkapte subsidie. En subsidie is net als drugs; het is hyperverslavend en je krijgt een boze junk als je het afpakt.

De uitdaging is hoe de talloze verslaafden, die er hun leven op hebben ingericht en er belangrijke beslissingen op hebben genomen, weer kunnen afkicken. Het lijkt de hypotheekrenteaftrek wel. Voordat je het weet stort je het land weer in een nieuwe crisis. Maar er liggen hier ook kansen. Naast dat het principieel onwenselijk is om te stimuleren dat mensen ver van hun werk wonen, heeft de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding ook belangrijke zij-effecten.

Woning- en onroerendgoed markt
Ondanks dat er nu geluiden zijn dat de woningmarkt zich een klein beetje begint aan te trekken, ligt hij toch vooral op zijn gat. Door de reiskosten niet langer te subsidiëren is te verwachten dat het de vraag naar woningen verandert. Het wordt namelijk financieel aantrekkelijk om in de buurt van je werk te gaan wonen. Andersom geldt het ook. Voor sommige bedrijven wordt het aantrekkelijk om zich vestigen buiten de grote steden waardoor lege bedrijfsterreinen in de periferie van de grote steden in trek komen. Al is het maar in vorm van een kleine vestiging waar mensen elkaar kunnen ontmoeten of rustig kunnen werken. Dit zou een dynamiek geven die de huizenmarkt net nodig heeft.

Files
Wie betaalt bepaalt, is een oude wijsheid. Door de onbelaste reiskostenvergoeding af te schaffen verschuift de verhouding tussen werknemer en werkgever. Omdat reizen niet meer gesubsidieerd wordt, levert thuiswerken meer geld op. Nu hoeven we heus niet allemaal elke dag thuis te gaan werken, er zijn echt beroepen waar dat niet kan, maar het is wel een stimulans voor het Nieuwe Werken. Wat minder drukte op weg en spoor tot gevolg heeft. Bovendien bevordert thuiswerken het vertrouwen tussen werkgever en werknemer en zorgt het tevens voor een betere band binnen het gezin. We worden er dus ook nog gelukkig van!

———
Volg HP/De Tijd ook op Twitter.

Lees ook
 • Catharina

  Wat een onzinnig artikel. Ik woon slechts 20 km van mijn werk maar ik doe er – omdat ik geen auto rij – per fiets een uur over = 2 uur per dag en per OV 1,5 uur = 3 uur per dag.
  Dus dat argument: ga dichterbij je werk wonen slaat in mijn geval helemaal nergens op. Bovendien belast ik het milieu nauwelijks.
  Doe fijn taksen op dikke vette auto’s en stimuleer juist het reizen per OV.

  • rogierswagerman

   Fietsen naar het werk ben ik een groot voorstander van. Sterker nog ik kies dagelijks tussen de auto en de fiets. Ook voor mij is dat zo’n 20 km en dat is prima te doen. Vaak is de auto handiger maar als ik in de binnenstad een afspraak heb pak ik de fiets, sneller, handiger en voordeliger. Ik wil hier niet direct een grens trekken maar binnen een straal van 20 kilometer van je werk wonen vind ik niet ver. Het gaat mij erom dat ik raar vind dat mensen die, om wat voor reden dan ook, ver van hun werk wonen, daarvoor een belastingvoordeel krijgen, namelijk een stukje onbelast loon om zich te vervoeren.

 • hehallodaar

  Ontroerend artikel hoor. Het bespaarde geld wil de heer Swagerman wellicht aan onderwijs besteden?

  • rogierswagerman

   Ik zou dat aan van alles willen uitgeven. Probleem van de staat is nu dat er te veel geld wordt uitgegeven. Wat je hiermee bespaart hoef je dus niet ergens anders te besparen. Onderwijs lijkt mij inderdaad nuttiger dan subsidie op ver wonen.

  • hehallodaar

   Probeerde eigenlijk voorzichtig aan te geven dat Hr. Swagerman “ontroerend” goed schrijft waar hij vermoedelijk onroerend goed bedoelt,,,,

   • rogierswagerman

    Dank u! Het is aangepast!

 • Joep

  Wat een raar artikel. Hoe valt het te rechtvaardigen dat de kosten die je betaald (en gedeeltelijk terugkrijgt van je werkgever) voor auto maar ook trein/tram/bus om je naar je werk te (laten) vervoeren te belasten? Het reizen wordt helemaal niet gesubsidieerd tenzij u bedoeld dat de werkgever deze subsidie verstrekt. Ik begrijp best dat de staatskas geld nodig heeft, maar noem dat dan als argument. Wat is overigens het alternatief? Moeten we nu allemaal in de grootste steden van Nederland gaan wonen? Daar is helemaal niet genoeg ruimte en sommigen kunnen zich dit helemaal niet financieel veroorloven.

  • rogierswagerman

   De vergoeding van het woon-werkverkeer is zeker een subsidie. Niet 1 keer, maar zelfs 2 keer. Het leven is keuzes maken en iedere keuze heeft consequenties. De consequentie van ver wonen van je werk is dat je jezelf moet vervoeren en dat kost tijd en geld. Nu is het zo dat een werkgever premievrij (dat is 1) een reiskostenvergoeding aan een werkgever kan betalen waarover de werknemer ook geen belasting over hoeft te betalen (dat is 2). Deze vergoeding is dus gewoon loon waarvan een werknemer zijn keuzes kan betalen. En over loon moet je belasting betalen, dat is nu eenmaal zo. Iedereen mag zelf weten waar hij wil wonen, maar daarvoor hoef ik toch niet te betalen als belastingbetaler.

 • Geerten

  De huizenprijs is ten eerste niet bijzonder verschillend voor Amsterdam in vergelijk met plaatsen als Haarlem, Utrecht, Leiden. Almere wellicht wel. Maar dan nog: de keuze voor mensen om uit een stad als Amsterdam te trekken is vaak om kinderen op te laten groeien in een meer rustige, ruime omgeving. Dat dient inderdaad een eigenbelang maar zorgt daarnaast ook voor doorstroming op de huizenmarkt in een stad als Amsterdam, met al haar woningnood.

  Wat tevens de auteur niet lijkt te begrijpen is dat de keuze om thuis te kunnen werken niet een keuze van de werknemer is maar uitsluitend een keuze van de werkgever. Een invoering van de forensentax doet weinig werkgevers bewegen om te investeren in thuiswerken. Ik weet niet in hoeverre de auteur zich heeft ingelezen in het thuiswerken, maar veel organisaties zijn daar meer dan terughoudend in.

  Daarbij is een onbelaste onkostenvergoeding zeker geen subsidie. Het mensen uit de auto’s jagen betekent ook minder verreden kilometers. Ik daag je uit om uit te rekenen hoeveel euro de Nederlandse overheid verdient aan de accijns op de benzineprijs. Stel dat er 10% minder verreden werkkilometers komen over hoeveel minder inkomsten heeft de staat dan? De vergoeding die je onbelast mag geven (er zit uiteraard hier een max. op) volstaat niet om je tank een maand te vullen voor het woon-werk verkeer. Ter illustratie: het aandeel dat de overheid per liter benzine ontvangt is 62%, grof gezegd dus: op iemand die dus 100% thuiswerkt ontvangt de staat al snel 20% minder inkomsten. De automobilist betaalt al zijn accijns, zijn wegenbelastingen. De staatskas wordt juist bijzonder gespekt door werkende forensen.

  Er ontstaat ook een oneerlijke concurrentie tegenover de leaserijders. De leaserijders, mits deze de auto puur voor woon-werk of zakelijk verkeer gebruikt draagt niets bij, niets in wegenbelasting, niets in accijns. De privé rijder draagt, in vergelijking tussen deze twee, het merendeel van de lasten van het wegverkeer. De tax doet dan ook geheel afbreuk aan de verhouding tussen de leaserijders en de privérijders.

  Om te weten waarover gepraat wordt moet je de geschiedenis van de onbelaste kilometervergoeding erbij pakken. De onbelaste kilometervergoeding is ingesteld om mensen te stimuleren om te gaan forensen. Om buiten de eigen stadsgrenzen te kijken, om je blik te verruimen. Dat je het wegverkeer wil beperken, is een logische. Maar op dit moment is het ingeburgerd en het aanbod van arbeid dermate slecht dat een werknemer nauwelijks ander kan dan moedeloos deze bezuiniging te accepteren. De woningmarkt zit op slot dus verhuizen is nauwelijk mogelijk, de arbeidsmarkt zit op slot dus daarin zitten er geen tevens geen mogelijkheden.

  De werknemer heeft juist zijn financiële planning gemaakt op basis van de informatie die hij had. Dat een overheid de regeling wil beperken kan, maar breng deze dan tenminste met mate, in plaats van een belasting van 42% (in de meeste gevallen) in de eerste fase een belasting op onbelaste vergoeding van bijvoorbeeld 10%. Zodat de werknemer de tijd heeft om te anticiperen op de wijziging.

  Iedere Nederlander wil uit de crisis te komen, een stap terug zetten om er vervolgens weer drie vooruit te zetten, iedere Nederlander begrijpt dat dit gepaard gaat met een opoffering. Echter: de opoffering zal voor sommige mensen meer dan duizend euro per jaar betekenen. Dat is buitensporig en nodeloos: het dient geen enkel doel buiten het spekken van de staatskas.

  Mijn boodschap schrijf dan vooral geen artikel op basis van drogredenen, het is bedacht als nog een cashcow voor de overheid, niets meer dan dat.

  • rogierswagerman

   Een prachtige reactie met veel argumenten. Even deze stap voor stap doornemen.

   Woningmarkt: In het verleden is het zeker zo geweest dat de groei van steden als Almere, Haarlem en Zoetermeer de druk op de woningmarkt in de grote steden als Amsterdam liet afnemen. Maar sinds een paar jaar lijkt dit niet meer zo te werken. De dynamiek is er compleet uit en een extra prikkel zoals de afschaffing op de ver woon subsidie zou dit een duwtje kunnen geven. Andersom geldt het ook voor bedrijven. Ik ken bedrijven die een bijkantoor in de provincie hebben omdat daar betere en wellicht goedkopere mensen te vinden zijn. Daarbij geldt de verlichting van de huizenmarkt in Amsterdam door ver woners ook omgekeerd. Als huizenbezitter van een woning in een stad is je huis minder waard omdat er mensen ver weg wonen die daarvoor ook nog eens voor beloond worden dmv onbelast loon. De crisis van de huizenmarkt is niet met 1 maatregel op te lossen, maar dit zou er 1 kunnen zijn van velen.

   Thuiswerken: Ik zie zeker dat veel organisaties moeite hebben met thuiswerken. Dat is jammer en niet nodig. Maar als de forens nu fors meer zelf moet betalen voor zijn vervoer staat hij wel sterker in deze discussie met zijn werkgever. Indien een werknemer een meerwaarde heeft voor een bedrijf, zal een werkgever wel heel dom zijn om het hier op stuk te laten lopen. Al geloof ik direct dat er domme bedrijven zijn. Ligt hier niet ook een taak voor de overheid?

   Staat verdient op vervoer: Lijkt mij een interessante berekening. Het ontbreekt mij nu de tijd even om dit te excellen. Maar als het klopt wat u zegt dan is het wel een broekzak-vestzak verhaal: staat geeft burger geld voor vervoer om vervolgens dat geld weer te innen. Dit lijkt mij niet een goede manier om een vitale en dynamische economie op te bouwen en we zouden onmiddellijk moeten stoppen met dit soort van economische activiteiten.

   Leasewagens: Zekers, maar ook de leaserijder wordt aangepakt in de Kunduz-plannen. Al was de leaserijder niet het onderwerp van mijn artikel.

   Geschiedenis: Er zijn in het verleden wel meer fouten gemaakt. De crisis zorgt ervoor dat we ons moeten afvragen of we in het verleden wel goede keuzes hebben gemaakt en hoe we dat nu kunnen oplossen. Op onze handen blijven zitten en niets doen lijkt mij geen optie, laten we dus goed en creatief nadenken hierover.

   Financiële planning: Het is idd een probleem omdat er zoveel mensen afhankelijk zijn van deze vorm van onbelast loon. Vandaar mijn vergelijking met drug. Wellicht is een financiële cold turkey niet goed voor de economie. Een stapsgewijze invoering van deze belasting lijkt mij dan ook een uitstekende suggestie. Dan kunnen mensen erop plannen.

   Spekken staatskas tot slot: De staatskas is van ons allemaal. Het spekken daarvan is dan ook in principe een goed zaak, mits er verstandige dingen mee gedaan worden. Het financieel stimuleren van files zijn dat in mijn ogen niet.

 • Rutger

  Helemaal met dit artikel eens. Hoe je kan verdedigen dat improductiviteit en vervuiling door staat gesubsidieerd moeten worden is me een raadsel. Veel argumenten zijn begrijpelijkerwijs met name van persoonlijk financiële aard en gaan voorbij aan de vraag of het werkelijk de effectiefste manier is van ons belastinggeld inzetten. Verder zijn ‘verslavings’ argumenten de file rijder niet vreemd. Werknemers en werkgevers kunnen dit onderling prima regelen en dan ligt het probleem en de oplossing precies waar ze horen. Van mij hoeft de afschaffing van deze subsidie overigens niet direct ten gunste van de schatkist te komen maar zou die op een andere manier ingezet moeten worden om productiviteit wel te verhogen. Het ineens afschaffen vind ik niet ok. Mensen hebben er wel op gerekend en de subsidie zou in bv 5 jaar afgebouwd moeten worden.

 • Claus Linesman

  Ik ben vooral verbaasd over het selectieve karakter van deze column. Woon-werkverkeer is slechts één van die dingen waar je als individu zelf voor ‘kiest’. Zo zijn er belastingvoordelen voor het krijgen van kinderen, het als vrouw achter het aanrecht blijven staan, het kopen van een huis, het huren van een huis, enzovoort, enzovoort. Waar het artikel eigenlijk over zou moeten gaan, is in hoeverre de overheid individuele keuzes moet bekostigen dan wel vergoeden. Zelfs het goed onderhouden van een gebit is een individuele keuze. Waarom zou ik dan het kunstgebit van iemand moeten betalen die nooit zijn tanden heeft gepoetst? Of waarom moet ik betalen voor die idioten die uit vrije wil op de skipiste staan en daarbij misschien wel een been of een arm breken? Niemand heeft ze toch gedwongen om te gaan skiën?

  Tenslotte nog even dit: iets niet belasten, is wat anders dan subsidiëren, ook als je het verkapte subsidie noemt. De auteur vindt klaarblijkelijk dat elke individuele keuze die niet belast wordt een subsidie / gift van de overheid is. Lang leve de overheid voor het feit dat ik onbelast (sorry … gesubsidieerd) op de fiets mag zitten naar de supermarkt! Maar nogmaals, waarom wordt de individuele (soevereine) keuze van bijvoorbeeld het krijgen van kinderen dan daadwerkelijk gesubsidieerd en niet zwaar belast?

  • rogierswagerman

   Ben het met u eens dat dit voor veel onderwerpen geldt. Toch zijn er veel zaken waar de staat geld geeft, of geen belasting opheft, zeer nuttig voor de samenleving. Kinderen zijn een kwetsbare groep en tevens ook onderdeel van de samenleving en het is goed om deze te helpen omdat dit in de toekomst gelukkigere burgers oplevert. Het bezit van een huis levert betere woonwijken op, etc, etc.

   Over de definitie van subsidie: De norm is dat loon wordt belast. Als je een deel van het loon niet belast, dan krijg je dus meer dan je normaal zou krijgen. Dat is in mijn ogen een vorm van subsidie. En die fiets is wel belast. Bij een legale aanschaffing betaalt u namelijk BTW met geld waarover u ook al inkomstenbelasting heeft betaald.

  • Claus Linesman

   Dus forenzen / arbeiders / werknemers zijn niet nuttig voor de samenleving? En de forens betaalt geen BTW op zijn auto, geen wegenbelasting en geen brandstofaccijns?

  • Joep

   @ Rogier Swagerman: ook de auto wordt (net als de fiets) belast door middel van bpm, wegenbelasting en bijtelling. Van de brandstofprijs vloeit meer dan 50% (accijnzen maar ook btw) terug in de staatskas. Het wordt niet voor niets de melkkoe van de staat genoemd. ps. Als u kiest voor een totaal eigen interpretatie van het begrip ‘subsidie’ dan is het wellicht handig dit in uw artikel te vermelden.

 • Joep

  Nogmaals: onbelast loon is nog altijd geen subsidie. Kijk voor een (of meerdere) definities en zie het verschil tussen deze twee begrippen. Verder gaat het niet alleen om filerijders die zouden worden bevoordeeld, maar ook op OV’ers en mensen met een brommer/fiets vergoeding. Je betaalt als belastingbetaler dus niet alleen voor de automobilist maar ook voor het OV en de fietsers en brommers. Zo heb ik zelf een kleine fietsvergoeding. Als belastingbetaler draag ik overigens aan veel meer zaken mee dan waar ik zelf gebruik van maak, kinderopvang (is wel een subsidie) bijvoorbeeld. Moeten we al deze bijdragen dan maar gaan afschaffen? Of ieder laten kiezen waar hij wel of niet aan wil bijdragen?

  • Bertus

   Ik denk dat er twee vragen een rol spelen. Is herverdeling van inkomsten wel eerlijk en nodig? En zo ja, moet die herverdeling wel door de overheid uitgevoerd worden. Waarom zouden mensen dat niet zelf ter hand kunnen nemen. Want waarom zouden mensen die bij de overheid werken daar beter in zijn dan mensen die dat zelf beslissen. Neem HR, veel mensen zijn voor afschaffing, maar blijven wel claimen en dat hoeft toch echt niet. Voedselbank is een particulier initiatief, geen overheidsiniatiteif, en werkt uitstekend. Bedenk daarbij ook dat de huidige herverdeling er een is van “laten we de pizza in 8 stukken verdelen in plaats van in 6 stukken, want ik heb toch zo’n honger”. Er is niets voor niets een crises.

 • Bertus

  De overheid heeft om te beginnen geen enkel recht op andermans geld. Het is de werkende burger zelf die recht heeft op de vrucht van zijn arbeid. Iemand die minder belasting betaalt dan een ander, betaalt minder belasting dan die ander. Dat is alles en dat maakt het verschil nog niet tot een subsidie.

 • Joep

  @Rogier Swagerman: ook de auto wordt (net als de fiets) belast door middel van bpm, wegenbelasting en bijtelling. Van de brandstofprijs vloeit meer dan 50% (accijnzen maar ook btw) terug in de staatskas. Het wordt niet voor niets de melkkoe van de staat genoemd. ps. Als u kiest voor een totaal eigen interpretatie van het begrip ‘subsidie’ dan is het wellicht handig dit in uw artikel te vermelden.

 • Willem van Tilburg

  De forensentax is een VVD-plan uit het Catshuis-akkoord. Leaserijders met bijtelling hoeven namelijk niets extra te betalen als het plan doorgaat. Dit is een grote groep mensen, minstens 500.000, die meestal flink bovenmodaal verdienen en die de leasewagen of auto van de zaak meer dan 500 km per jaar prive gebruiken. Deze groep gaat volgend jaar niets extra betalen om op het werk te komen. Terwijl iedereen die een reiskostenvergoeding ontvangt daar 1/3 tot de helft van moet inleveren. Of je nu de auto gebruikt met het OV of op de fiets gaat maakt niks uit. Zeker 4 of 5 miljoen mensen ontvangt een reiskostenvergoeding. De manager die op 60 km van zijn werk in zijn goedkopere villa woont mag dus zijn subsidie houden -de voor een flink deel belastingvrije leaseauto- ,terwijl de meeste werknemers de subsidie op reiskosten dus kwijtraken. Dat is het onrechtvaardige van dit plan. De VVD heeft dit bedacht en bevoordeelt 1 miljoen van zijn eigen kiezers, aanhang meegerekend ! De rest van het land mag lekker bezuinigen om de heilige 3 procent te halen. Terwijl die arme VVD-stemmende manager uit de wind gehouden wordt !

  • Frits B

   Vergeet u nu niet dat de rijder in een lease-auto, of auto van de zaak, al een percentage van de catalogusprijs bij zijn inkomen moet optellen en daar belasting over betaalt? Dat dekt mede zijn woon/werkverkeer en het lijkt me correct dat hij daar niet 2x op gepakt wordt.

  • Bart

   Impact van forensentax op leaserijders die auto niet prive gebruiken wordt zwaar onderschat. Naast de opheffing van toeslag kinderopvang (boven bepaalde norm van verzamelinkomen) is er geen regeling die mensen meer raakt. 5 jaar lang bijtellen over de historische aanschafwaarde ???? Niet privé gebruiken en de auto in 5 jaar zelf betalen. Bijna net zo onrechtvaardig als 30 procent betalen over een fictief rendement van 4 procent (vermogensheffing). Hoezo 4 procent? Rekenrente ligt toch in de buurt van 2 procent (zie pensioen discussie)? Regelingen zijn zeer selectief en hebben weinig van rechtvaardigheid Inmiddels is het wel duidelijk dat je beslissingen nooit meer moet baseren fiscaliteiten. Eens verzonnen om te stimuleren (en toegepast op lange termijn financiële plannen) worden deze continu gewijzigd . Twijfel inmiddels ook aan bestuurders en gerelateerde adviseurs……….

 • Harrie Custers

  Hoe eng, deze zienswijze.
  Eng, wanneer eigendom en loon naar werken gewoon als eigendom van “de staat” worden gezien.
  En als de overheid je dit loon naar werken niet “afpakt” dan heet dat subsidie!!??
  Nu snap ik ook de redenering van D66: vanaf nu is iedereen orgaandonor. Jouw organen zijn van de staat.

  Elkaar helpen is wat je in een samenleving wilt zien. Iets voor elkaar en voor een ander betekenen, iets voor een ander doen. Wij krijgen het evenwel voor elkaar dat wat je meer wilt zien juist te belasten en wel via de inkomstenbelasting. Dus zegt de overheid eigenlijk: help elkaar minder, doe vooral niks, blijf lekker thuis, laat de overheid voor jou zorgen. En dan komt alles goed. Je zou er spontaan een schuldgevoel aan overhouden wanneer je toch nog de handen uit de mouwen steekt voor een ander.
  Dus wat mij betreft: schaf alsjeblieft die inkomstenbelasting af.

  Maar de redenering van de schrijver is ook op een andere manier krom. Als bedrijf mag ik de kosten aftrekken van de omzet teneinde de winst te kunnen bepalen. En terecht natuurlijk. En natuurlijk is het niet terecht wanneer de kosten niet in verhouding staan tot de omzet. De gemaakte kosten dienen verantwoord te zijn.
  Om mijn loon te verdienen maak ik kosten en die moet ik dus in mindering kunnen brengen op die inkomsten. Vanzelfsprekend dienen die kosten wel in verhouding te staan tot de verworven inkomsten.
  In plaats van dat ik die kosten in mindering kan brengen op mijn inkomstenbelasting, vergoed mijn werkgever deze kosten. Dus eigenlijk subsidieert mijn werkgever de staat. Maar voor rupsjenooit genoeg is dat niet genoeg: die claimt gewoon belasting over die onkostenvergoeding. Dubbelgenaaid dus.

  Kwalijk deze poging om recht te praten wat gewoon krom is.

 • Harrie Custers

  @frits b ik besef dat wij worden uitgenodigd deel te nemen aan het verdeel en heers spel. Dus eigenlijk moet ik niet op jouw reactie reageren. Ik ben van mening dat inkomsten – of dat nu in de vorm van euro’s of in de vorm van een auto is doet niet ter zake – niet belast zouden moeten zijn. De werkgever betaalt bij de aanschaf btw en BPM en dat lijkt mij meer dan voldoende.

  Toch even reageren op jouw redenering. Ook om het zelf scherp te krijgen.
  Terecht merk je op dat de waarde van de auto bij jouw inkomen is opgeteld en dat je daar al belasting over hebt betaald. Echter, dit is vanwege het privé-gebruik van de auto. Niet vanwege het woon-werkverkeer. Toch? Ook al gebruik je de auto alleen privé, dan nog krijg je die bijtelling.
  Een tweede punt is de evt. aanvullende vergoeding die je krijgt voor de reistijdvergoeding en de brandstofkosten. Dat ziet Swagerman dus als inkomen en wanneer niet belast als subsidie.
  🙁

  • Willem van Tilburg

   @Frits B:

   Nee hoor, dat vergeet ik niet. De lease-auto/auto van de zaak is gewoon een fiscaal voordelige constructie.
   Stel dat een werkgever 10.000 Euro over heeft om als extra salaris te geven. Je mag kiezen: Als leaseauto die 10.000 Euro per jaar kost of als extra bruto salaris van 10.000 Euro per jaar. Als leaseauto krijg je dan elke 3 jaar een nieuwe auto van 35000 Euro. Je rijdt er 30.000 km per jaar in en krijgt 20 procent bijtelling. Je moet dan 303 Euro per maand extra belasting betalen. Maar verder heb je geen autokosten.

   Je kunt ook kiezen voor 10.000 Euro bruto salaris. Dan krijg je 4800 Netto of 400 Euro per maand extra. Met die leaseauto heb je juist 303 Euro per maand minder netto salaris. Dat scheelt dus 703 Euro per maand aan netto salaris wat je meer hebt zonder leaseauto. Maar als je nu zelf die auto moet kopen die 10.000 Euro per jaar kost ben je dus 833 Euro per maand kwijt. Dus de leaserijder heeft hier een voordeel van 130 Euro per maand.

   Als je dol bent op een mooie nieuwe auto is de leaseauto een flink voordeel. Geef je niet om een mooie auto, dan kun je net zo goed zelf de auto betalen en in een wat oudere auto rijden.

   Maar waar het in het forensentax-plan om draait is dat je nu een bestaande situatie hebt waar iedereen aan gewend is en dat de VVD er voor kiest 5 miljoen meestal modaal verdienende werknemers flink extra te belasten, terwijl een half miljoen meestal bovenmodaal verdienende werknemers niets hoeft in te leveren op de reiskosten.
   Dat is onrechtvaardig en slaat nergens op als het zo belangrijk is om die 3 procent te halen.

 • Spike

  Een groot deel van Nederland woont in kleine stads en dorpskernen. De vele inwoners, waaronder ik, moeten sowieso al een flink aantal kilometers rijden om een baan passende bij onze educatie te kunnen vinden. Het werk bevindt zich immers grotendeels in de stad.

  Hoeveel druk zou het leggen op de voorzieningen als ook deze groep zich gedwongen zou voelen om dichter bij het werk te gaan wonen. Denk bijv. aan de krapte op de woningmarkt maar ook aan de druk op kinderopvang, verhuizen betekent in veel gevallen geen opa en oma meer in de buurt om de kinderen onder te brengen tijdens werktijden.

  Forensentaks is niks meer dan het verder uitmelken van de toch al veel betalende bestuurder. Vergeet niet dat de BTW verhoging ook de brandstof en het onderhoud aan de auto al duurder maakt! Dus de bestuurder wordt dubbel gepakt!

Meer artikelen