Toename van moderne slavernij op Indiase theeplantages

Assamthee is niet alleen in India populair, ook miljoenen Europeanen slurpen Assamthee, maar de prijs is hoog. De arbeiders op de theeplantage verdienen zo weinig dat ze hun kinderen als slaven moeten verkopen.

Op alle theeplantages wordt hetzelfde loon betaald. Elk theeblaadje dat wordt verkocht door merken als Tetley, Lipton en Twinings, wordt geoogst door een arbeider wiens basisloon 14 cent per uur bedraagt. Het maakt niet uit of de verpakking vermeldt dat de thee fairtrade is: de arbeiders ontvangen altijd hetzelfde basissalaris van 89 roepies per dag, ongeveer één euro.

Met dit loon kunnen de arbeiders niet voorzien in het levensonderhoud van hun kinderen. Als er dan mensenhandelaren opduiken die de theeplukkers een goed salaris en een opwindend nieuw leven voor hun kind beloven, is het moeilijk nee te zeggen.

Duizenden kinderen worden zo uit hun vertrouwde leefomgeving weggekocht, voor vaak niet meer dan 50 euro. De betaling blijft vaak achterwege en de kinderen worden behandeld als slaven; ze worden opgesloten, soms verkracht en misbruikt. Werkdagen van vier uur ’s ochtends tot middernacht zijn normaal. Zo ziet slavernij er in de 21ste eeuw uit.

Kinderslavernij neemt toe
Gegevens van de Indiase overheid leren dat in 2011 en 2012 meer dan 125.000 kinderen werden gered uit huishoudens waaraan ze eerder door tussenhandelaren waren verkocht. Dat is een toename van 27 procent ten opzichte van de jaren ervoor. Geschat wordt dat alleen al in Delhi 100.000 meisjes opgesloten zitten. Er wordt niet eens altijd betaald voor de kinderen; elke minuut wordt een minderjarige in India ontvoerd.

“De plantage-eigenaren en theefabrikanten weten al jaren dat de lonen schrikbarend laag zijn,” zegt Ron Oswald van de IUF, de internationale vakbond voor werknemers in de voedings- en agrarische industrie. “Maar ze verschuilen zich achter certificaten, giften en steekpenningen en voedselrantsoenen. Dat zijn de methoden om de werknemer klem te zetten in een semi-feodale relatie met de plantage-eigenaren.”

Fairtrade geeft toe op de hoogte te zijn van het feit dat het loonniveau in Assam aanzienlijk onder de armoedegrens ligt en zegt samen met andere certificatie-instellingen te werken aan een verbetering. Maar volgens een woordvoerder moeten daarvoor ook de prijzen stijgen. Ethical Tea Partnership, waarvan het certificaat staat afgebeeld op de thee van Twinings en Tetley, zegt dat haar leden niet zelf de lonen kunnen vaststellen.

Tot die tijd zal het armoe troef zijn in Assam. En met de armoede ook slavernij, ontvoering, gedwongen prostitutie en verkrachting van kinderen wier ouders onderbetaald worden voor de lange dagen die ze zwoegend op de theeplantages doorbrengen.