Toerisme en Chinezen helpen Griekenland uit de crisis

Griekenland werd in 2008 in alle hevigheid getroffen door de crisis. Het land ging de afgelopen jaren door een hel. Oorzaak was niet de bankensector, maar de overheid. Sinds de jaren 70 organiseerde de politiek een immense banencreatie binnen de overheid, met als gevolg een oplopende overheidsschuld, die het land verzweeg om lid te kunnen worden van de eurozone. Toen premier Papandreou in 2010 onthulde dat de begrotingscijfers niet klopten, keerden de financiële markten zich tegen Griekenland.

Sindsdien is de berichtgeving uit Griekenland dramatisch. De economie kromp met 25 procent, de werkloosheid steeg tot 27 procent en de staatsschuld liep op tot 175 procent van het BNP. In ruil voor de noodlijnen die Griekenland kreeg toegeworpen van het IMF en de Europese instellingen, moest het land besparen en hervormen. Het resultaat is dat Griekenland vorig jaar een overschot had op de begroting. Feitelijk bedroeg het tekort nog steeds bijna 13 procent van het BNP, maar Europa was zo coulant af te zien van terugbetaling van een lening alsmede de renteschulden, waardoor een overschot van 1,5 miljard euro resteerde.

Groeicijfers
Deze prestatie heeft Griekenland niet helemaal cadeau gekregen. De werkloosheid nam toe en wie toch werk heeft, krijgt 30 procent minder inkomsten dan voor de crisis. Dit geldt ook voor pensioengerechtigden. In de gezondheidszorg werd drastisch bespaard, sinds 2008 met 40%. Daar staat tegenover dat Griekenland sinds april weer terecht kan op de financiële markten om geld te lenen. Hoewel dit een teken van economisch herstel is, kan dit ook betekenen dat als Griekenland volgend jaar voor de derde keer over een lening moet onderhandelen met de trojka, het land wordt doorverwezen naar de financiële markten. En daarvoor is de rentevoet met 5% nog zorgwekkend hoog.

De beste groeicijfers in het land zijn te vinden bij de toeristische sector. De sector is altijd van eminent belang geweest voor de Griekse economie en in vergelijking met vorig jaar zullen 20 procent meer toeristen het land bezoeken, wat een verdubbeling is ten opzichte van 2010. In 2014 zullen meer dan 18 miljoen toeristen het land bezoeken. Maar ook China zwengelt de Griekse economie aan. Het land investeert miljarden in Griekenland en heeft onder meer grote belangstelling voor de grootste Griekse haven, die van Piraeus. Ten behoeve van toekomstige investeringen bracht de Chinese premier Li Keqiang onlangs ook een bezoek aan de Grieken.

Voor Griekenland gloort er nu licht aan het einde van de tunnel. Na zes jaar van economische krimp wordt er in 2014 weer groei verwacht. Toerisme en de Chinezen lijken het land de broodnodige impulsen te geven.