Lifestyle-trend: drugs, sport en fruitshakes

Hoewel het gebruik van drugs in toenemende mate sociaal geaccepteerd wordt, hebben de recente drugsdoden op het Amsterdam Dance Event (als gevolg van slechte xtc) de discussie over drugs weer eens doen oplaaien. Dat er sindsdien ook nog eens Britse toeristen in de hoofdstad zijn overleden door heroïne die als witte cocaïne werd verkocht, brengt de gevaren van drugs nog eens extra in beeld.

Toch laten jongeren zich hierdoor niet afschrikken. Het was al langer bekend dat ook hoogopgeleide twintigers harddrugs gebruiken, en dat wordt nu nog eens bevestigd door drugsmonitor Antenna. Antenna, dat al sinds 1993 trends in middelengebruik volgt, merkt daarbij op dat het frequente drugsgebruik van hoogopgeleiden – ondanks de schijnbare tegenstelling – moeiteloos gecombineerd wordt met een verder gezonde en sportieve levensstijl.

Wetenchapper Ton Nabben van het Bonger Instituut voor Criminologie concludeert  in Intermediair Magazine dat we in een piekperiode zitten wat middelengebruik betreft. En juist ook hoger opgeleiden, die overigens gezond leven, blijken met regelmaat drugs te gebruiken. Dat is volgens Nabben opmerkelijk, omdat drugsgebruik het imago van onverstandig en ongezond heeft. Nabben in Intermediair: “Uit onze laatste survey blijkt echter dat driekwart van hen ook geregeld aan sport doet. Yoga, sapjes en groenvoer combineren met af en toe drugs is een lifestyle voor veel hogeropgeleide twintiger.”

Volgens Nabben zouden mensen drugsgebruik als een sociaal gebeuren zien, dat goed te combineren is met een studie of baan. Door de week tonen ze verantwoord gedrag. Ze werken hard, sporten, eten gezond en drinken fruitshakes. In het weekend springen ze uit de band en bieden de stress een uitlaatklep via drugs, zo lijkt het. Hoewel in sommige beroepen cocaïne ook als stressonderdrukker gebruikt wordt, is dit eerder een uitzondering. Toch duiken met regelmaat berichten op over drugsgebruik in het bankwezen of de politiek, zoals in de Duitse Bundestag of het Europees Parlement. “En juist dan zijn de gebruikers bijna altijd hoogopgeleiden,” zo valt te lezen in Intermediair. Want cocaïne is prijzig.

De verwachting is dat deze trend zich in de komende jaren verder zal doorzetten. Gebruikers komen hier – ondanks het stigma – steeds vaker voor uit, hoewel het onderwerp voor de meeste jongeren nog steeds een taboe is. En xtc is hard op weg cannabis naar de kroon te steken. Ondanks de risico’s is het middel namelijk niet verslavend. En voor de maatschappij brengt het ook minder problemen dan bijvoorbeeld alcohol. In tegenstelling tot xtc is alcoholgebruik niet gerelateerd aan een bepaalde levensfase, maar vind de consumptie tot op hoge leeftijd plaats. “Bovendien brengt alcoholmisbruik ook veel meer geweld en overlast met zich mee,” zo betoogt Nabben.