De onverbiddelijke opmars van smartphones in de klas

Rinkelen, piepen, zoemen: de digitale communicatiebehoefte van leerlingen ergert veel leraren. Toch is het algemene verbod op mobiele telefoons op New Yorkse scholen inmiddels afgeschaft. Ook in Nederland wordt het beleid soepeler.

Het gebruik van smartphones op scholen is omstreden. Leraren hebben er een hekel aan omdat ze de aandacht van leerlingen afleiden. Scholieren daarentegen houden van de constante communicatie. De New Yorkse gemeentelijke dienst voor onderwijs heeft nu op aandringen van veel ouders het algemene verbod op mobiele telefoons in scholen ingetrokken.

Het verbod werd negen jaar geleden ingevoerd door toenmalig burgemeester Michael Bloomberg. Het stuitte op felle kritiek van ouders, die het een probleem vonden dat ze hun kinderen voor en na schooltijd niet konden bereiken. Bovendien werd het verbod niet overal even consequent toegepast. Op sommige scholen mochten kinderen hun telefoon wel gewoon meebrengen, onder de voorwaarde dat ze tijdens de lessen opgeborgen bleven en leraren er geen last van hadden. Op andere scholen – met metaaldetectors – werden telefoons helemaal verboden. Vindingrijke ondernemers zagen een gat in de markt: ze parkeerden een bestelbusje voor de scholen waarin ze tegen een kleine vergoeding de smartphones onder schooltijd bewaarden.

Die ondernemers moeten nu waarschijnlijk een andere nering verzinnen. Al tijdens zijn verkiezingscampagne had de huidige burgemeester Bill de Blasio beloofd dat hij het verbod zou opheffen. Maar het is ook weer niet zo dat er straks helemaal geen regels meer zijn. In de toekomst moeten schooldirecteuren in New York in overleg met leerkrachten en ouders eigen regels opstellen voor hun scholen.

Ook in Nederland staan veel docenten kritisch tegenover het gebruik van mobiele communicatiemiddelen: leerlingen die beschikken over apparaten die verbinding kunnen maken met internet zouden in de klas sneller afgeleid zijn of de les verstoren. Leerkrachten wijzen ook op het risico van diefstal en van misbruik van smartphones tijdens proefwerken. Bovendien bieden smartphones mogelijkheden tot digitaal pesten.

Toch is het beleid rondom mobiele telefoons op middelbare scholen in Nederland in het algemeen soepel. Waar telefoons enkele jaren geleden bij sommige scholen nog helemaal niet werden toegestaan in schoolgebouwen, geldt nu meestal slechts een verbod tijdens de les. “Met de komst van wifi was er geen houden meer aan,” aldus een woordvoerder van een school. Digitalisering is een onderdeel van de maatschappij en niet meer buiten de klas te houden is. Zo zijn er nauwelijks nog kinderen met een papieren agenda. Huiswerk wordt digitaal opgegeven en ook cijfers zijn digitaal. Daar zijn zelfs speciale apps voor.