Grieks goud: goldrush op Griekse mijn Chalkidiki

Griekenland is meer dan zon, zee en economische crisis. Het Canadese Eldorado Gold zal de komende jaren 1 miljard euro investeren in een open put mijn. Die moet gerealiseerd worden op het op het schiereiland Chalkidiki.

Voorstanders van dit ambitieus mijnbouwproject beweren dat het meer dan 2000 banen -voor 90% ingevuld door lokale werknemers- en honderden miljoenen euro’s naar Griekenland zal brengen. De verwachte opbrengst van de mijn van Eldorado is zonder meer aanzienlijk: 100 ton goud en een veelvoud aan koperreserves. Bij een delving van 85 procent daarvan tegen de huidige marktwaarde, mag Eldorado rekenen op een opbrengst van zo’n 10 miljard euro. Het is daarmee zowat de grootste investering in de Griekse economie en moet een stevige stap zijn om het land uit de schuldencrisis te halen.

Tegenstanders spreken over een milieuramp die gepaard gaat met de vernietiging van bossen en verspreiding van zware metalen. Gevreesd wordt voor de  gezondheidsrisico’s van de bewoners. De extreem toxische stof cyanide, die gebruikt wordt om goud van waardeloze ertsen te scheiden, kan zich bij vrijkomen uit de mijnsite snel in het watermilieu verspreiden. Dit bleek al eerder in 2000 in Baia Mare in Noord-Roemenië, toen vrijkomend cyanide leidde tot massale vissterfte en aantasting van het drinkwater. Hoewel het Europees parlement het gebruik van cyanide wil verbieden, is bindende regelgeving hierover nog steeds geen feit.

Ook is er grote vrees voor de impact van de mijnbouw op de toeristische sector. Buitenlandse toeristen, tegenwoordig ook steeds meer Russen, weten al tientallen jaren de weg te vinden naar de kust van Chalkidiki. Lokale ondernemers vrezen dat het nieuwe mijnbouwproject  het toerisme in de regio onmogelijk zal maken. Op dit moment is de sector goed voor 15 procent van het Griekse bruto nationaal product.

Overigens kent Griekenland geen regeling die voorziet in de inning van royalties in ruil voor de mijnconcessies. Desondanks gaf de inmiddels afgetreden premier Samaras te kennen dat buitenlandse investeringen in de mijnbouw doorgang moeten vinden, omdat investeringen leiden tot groei van de Griekse economie. Ook wilde hij voorkomen dat het beeld zou ontstaan dat Griekenland niet open staat voor investeringen.

Eldorado stelde vorig jaar overigens te voorzien in een eigen format voor royalties, ook al zijn die formeel niet verplicht. Volgens het schema wil Eldorado Griekenland een vergoeding van minimaal 3 miljoen euro op jaarbasis tegenover de mijnconcessies stellen.