Angst voor Russische invasie, Litouwen herintroduceert dienstplicht

De Russische acties in Oekraïne hebben Litouwen onlangs aangezet tot het herstellen van de militaire dienstplicht, zo kondigde het land onlangs aan. De hernieuwde dienstplicht moet binnen vijf jaar worden geëffectueerd en geldt voor alle mannen van 19 tot 26 jaar. Jaarlijks moet dit 3500 extra militairen opleveren.

“We moeten de defensie van het land versterken. Onder de nieuwe geopolitieke omstandigheden moet het leger goed voorbereid zijn op de gewapende verdediging van het land, zelfs in tijden van vrede,” aldus de Litouwse president Dalia Grybauskaité

Litouwen beschikt thans over ongeveer 15.000 gevechtsklare soldaten. In 2004 waren dat er nog 39.000. Het laatstgenoemde getal zou garant staan voor een goed functionerend legerapparaat. De halflege bataljons zullen daarom gevuld worden met dienstplichtigen; volgens deskundigen de enige oplossing voor het tekort aan militairen op korte termijn. Litouwen beschikt daarnaast niet over gevechtsvliegtuigen of tanks.

Het is onduidelijk hoe de Litouwse regering transparantie zal waarborgen, en hoe voorkomen wordt dat dienstplichtigen de dans weten te ontspringen door bijvoorbeeld autoriteiten om te kopen. Minstens zo belangrijk is de vraag hoe de dienstplichtigen vervolgens voor het leger behouden kunnen worden, wellicht door het leger aantrekkelijk te maken voor jongeren.

Litouwen heeft de militaire dienstplicht nog niet lang geleden afgeschaft – in 2008. De herintroductie is voor velen een signaal dat er een serieuze dreiging afkomstig is uit Rusland sinds de Russen de Krim annexeerden en soldaten installeerden in het oosten van Oekraïne. In Litouwen woont een klein aantal Russen.

Het Baltische land maakt zich zorgen na de vele schendingen van de regels in het Litouwse luchtruim door Russische militaire vliegtuigen. Ook de aan Litouwen grenzende Russische enclave Kaliningrad – met bijbehorende militaire basis – zit Litouwen niet lekker. Rusland voerde hier in december 2014 nog een grootschalige militaire oefening uit, waaraan 9.000 militairen en 55 vaartuigen deelnamen.

Het hoofd van het Litouwse ministerie van defensie, Jonas Vytautas Žukas, stelde dat het trainen van dienstplichtigen slechts de helft kost van wat het zou kosten om professionele strijdkrachten van een vergelijkbare omvang op te leiden. Critici wijzen erop dat een groter aantal dienstplichtigen niet noodzakelijk gelijkstaat aan de capaciteit van professionele soldaten.

Litouwen besteed thans een kleine één procent van het BNP aan defensie. De NAVO –waar Litouwen ook deel van uitmaakt – vraagt haar leden minstens twee procent van het BNP te spenderen aan militaire uitgaven.