In 2050 moet wind de grote energiebron van de VS zijn

Thans is de windenergiecapaciteit van de Verenigde Staten nog bescheiden. Slechts 4,5 procent van de energie wordt uit wind opgewekt. Maar volgens een rapport van het Amerikaanse ministerie van Energie kan dit aandeel tegen 2050 tot 35 procent zijn gestegen. Volgens het ministerie krijgt windenergie een belangrijke plaats in de energievoorziening van de Verenigde Staten. Er wordt dan ook gepleit voor een maximale inspanning om de windenergiecapaciteit uit te breiden.

In het rapport met de naam ‘Wind Vision’ stelt het ministerie van Energie dat de mogelijkheden van windenergie zelfs nog groter kunnen zijn als het land vanaf nu tot 2050 ieder jaar elf gigawatt aan nieuwe windenergie genererende capaciteit zou plaatsen. Dan zou de VS halverwege deze eeuw beschikken over in totaal 400 gigawatt aan windcapaciteit, verspreid over het hele land. Volgens ramingen van het ministerie is dat genoeg vermogen om 100 miljoen huishoudens te voorzien in hun energiebehoeften. Vooralsnog wordt echter uitgegaan van een groeipad voor windenergie naar 35 procent van de totale energieopwekking, door in 2020 het aandeel te hebben verhoogd naar 10 procent, en in 2030 naar 20 procent.

Het ministerie van Energie gaat ervan uit dat windenergie rendabel te maken is. Hiervoor is wel intensieve samenwerking tussen energiebedrijven vereist. Ook draagt de overheid een steentje bij door belastingvoordelen te koppelen aan de windenergie.

Door de toename van door windenergie geproduceerde stroom kan flink bespaard worden op operationele kosten: tot wel 141 miljard euro. Weliswaar is de verwachting dat tot 2030 de elektriciteitskosten door de overgang naar windenergie met 1 procent zullen stijgen, maar tegen 2050 moet een besparing van 2 procent worden gerealiseerd door de transitie naar windenergie.

Het ministerie stelt verder dat windenergie een banenmotor is. De sector zou op termijn 600.000 Amerikanen van werk kunnen voorzien. De grootste winst zit evenwel natuurlijk in de milieuvoordelen. Door te investeren in windenergie kan de VS tegen 2050 haar uitstoot van broeikasgassen reduceren met meer dan 12 gigaton.