Deze EU-landen leven anti-rookregels na, en deze niet

Menig roker zal met nostalgie terugdenken aan de tijd dat je nog kon roken in restaurants, bioscopen en treincoupés. Maar hoewel in heel de EU een rookverbod van kracht is in publieke ruimtes, wordt het niet overal nageleefd. Volgens een rapport van het in Brussel gevestigde Smoke Free Partnership (SFP) gaan Oostenrijk, Tsjechië, Griekenland, Roemenië en Slowakije zeer laks om met de anti-rookregels.

Dit gegeven leidt tot ongerustheid bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die passief roken als een ernstig gezondheidsrisico beschouwt en meeroken – net als gewoon roken – als kankerverwekkend beschouwt. De EU wil daarom wetgeving introduceren die mensen aanspoort te stoppen met roken, en het fenomeen roken denormaliseert. De EU stelt strengere eisen aan het vervaardigen van tabaksproducten, en aan de presentatie van sigaretten. Lidstaten hebben nu tot medio 2016 om deze eisen om te zetten in nationale wetgeving.

Volgens Martin Seychell, adjunct-directeur-generaal gezondheid en voedselveiligheid bij de Europese Commissie is meeroken (nog altijd) een belangrijke doodsoorzaak. “Het heeft een directe negatieve impact op het cardiovasculaire systeem, en veroorzaakt hart- en vaatziekten, longkanker, en vele andere ziekten”, zegt Seychell. “Schattingen uit 2006 gaan uit van 79.000 rook-gerelateerde sterfgevallen in de EU per jaar”. Seychell hekelt ook de tabaksindustrie, die met de introductie van elektronische sigaretten een weg wist te vinden het roken in openbare ruimtes weer mogelijk te maken. “Daarom is het goed dat landen als België, Malta en Slowakije aanvullende wetten hebben aangenomen die het gebruik van de e-sigaret aan banden legt”, zegt hij.

Volgens SFP-directeur Florence Berteletti wordt de ontoereikende handhaving van het rookverbod in verschillende EU-lidstaten veroorzaakt doordat politiekorpsen niet worden opgeleid opgeleid deze wetten te handhaven, en er geen speciale handhavingsambtenaren zijn aangesteld. Berteletti: “Opleiden van agenten resulteert in een betere handhaving. Het Verenigd Koninkrijk heeft haar agenten hier nadrukkelijk over geïnstrueerd en dat merk je aan de mate waarin het rookverbod wordt nageleefd. Ook Hongarije, Letland, Litouwen, Malta en Spanje letten scherp op handhaving.”

Andere landen zijn tot het genoegen van SFP weer bijzonder streng in de leer. Cyprus, Ierland en het Verenigd Koninkrijk verbieden bijvoorbeeld zelfs het roken in private gelegenheden, zoals bijvoorbeeld in auto’s – als er kinderen bij zijn. Ierland ging zelfs nog een stap verder, door een kliklijn in het leven te roepen waar burgers melding kunnen maken van roken in openbare ruimtes.

Informatie over alle lidstaten vindt u hier
Informatie over alle lidstaten vindt u hier