Hongarije bouwt hek tegen vluchtelingen; EU waarschuwt Boedapest

De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken wist de EU te verrassen met de aankondiging een vier meter hoog hek op de 175 kilometer lange grens met de niet-EU-lidstaat Servië te willen plaatsen. Boedapest zegt niet langer te kunnen wachten met het ondernemen van actie om de immense instroom aan illegale immigranten in te dammen.

Het plan – dat herinneringen aan het tijdperk van de Koude Oorlog oproept – komt tot grote verbazing van de Servische premier Aleksandar Vučić, die geshockeerd was. Belgrado ziet het aantal vluchtelingen uit conflictgebieden langs de Middellandse Zee omhoogschieten en vreest dat deze in toenemende mate in Servië zullen blijven hangen, nu hun het verder doorreizen naar de EU wordt bemoeilijkt.

De Europese Commissie heeft inmiddels ook al gereageerd op de Hongaarse plannen door EU-leden te manen geen stappen te ondernemen die in strijdt zijn met EU-verplichtingen. Daarnaast worden EU-landen als Hongarije extra aangespoord op zoek te gaan naar andere manieren om om te gaan met de instroom van illegale migranten.

“De Commissie moedigt het gebruik van hekken niet aan,” zegt Natasha Bertaud, woordvoerster van de Europese Commissie voor Justitie en Binnenlandse zaken. “We hebben onlangs pas de muren in Europa afgebroken. We moeten ze niet opnieuw oprichten.” Bertaud benadrukt dat de EU-leden ‘de verantwoordelijkheid hebben om hun grenzen te beheren en het is aan hen om maatregelen te treffen die passend zijn om hun deel van de buitengrenzen veilig te stellen… Elke maatregel die EU-lidstaten nemen om hun grenzen te beheren in de omgang met de migratiestromen moet volledig in lijn zijn met de EU-wetgeving en internationale verplichtingen, met inbegrip van de eerbiediging van de rechten van de mens – dat wil zeggen dat het repatriëren van vluchtelingen of asielzoekers niet met geweld mag geschieden of indien zij het gevaar lopen met vervolging geconfronteerd te worden in hun herkomstland, dus als ze internationale bescherming behoeven.”

Hongarije nam in 2014 43.000 vluchtelingen op, hetgeen meer is per hoofd van de bevolking dan enig ander EU-land, met uitzondering van Zweden. Data van de Hongaarse overheid gaan zelfs uit van 54.000 migranten, waarvan het grootste deel het land via Servië binnenkomt.

László Toroczkai, de extreem-rechtse burgemeester van het dorpje Asotthalom in het zuiden van Hongarije, liet in een interview weten dat er ‘slechts één land is van waaruit oorlog ontvluchtende migranten Hongarije binnen mogen komen uit, te weten Oekraïne.’

“Andere migranten die naar Hongarije komen zijn al door verschillende veilige landen gereisd, waarvan sommige ook tot de Europese Unie behoren, dus het zijn eigenlijk economische migranten en niet politieke vluchtelingen,” zei Toroczkai. Veel van de illegale migranten die via Servië naar Hongarije komen, het Servische grondgebied binnenkomen vanaf de EU-lidstaten Bulgarije en Griekenland.

Toroczkai voegde eraan toe dat, hoewel hij alleen over het geplande hek had gehoord via de media, zijn persoonlijke mening is dat de Hongaarse regering het signaal van de EU krijgt dat ‘de Hongaarse regering dit mag doen.’