Drinkwaterramp bedreigt Syrië, en kinderen moet het ontgelden

Unicef waarschuwt voor een nieuwe crisis in de Syrische stad Aleppo. De drinkwatervoorzieningen in de regio zijn onstabiel en de strijdende partijen vernietigen met opzet tijdens een hittegolf waterleidingen, een oorlogsmisdrijf volgens diverse internationale verdragen.

De Syrische burgeroorlog, die alweer vijf jaar duurt, heeft inmiddels aan meer dan 220.000 mensen het leven gekost. Een groot deel van de infrastructuur van het land is beschadigd en miljoenen mensen zijn dakloos geworden, waardoor ze gedwongen zijn te leven onder onhygiënische omstandigheden in overbevolkte opvangkampen. Watertekorten zijn aan de orde van de dag in Syrië.

De VN verstrekt cijfers waaruit blijkt dat sinds begin van dit jaar 105.886 gevallen van diarree bij de burgerbevolking zijn vastgesteld. Vooral kinderen zijn het slachtoffer van de precaire watervoorziening: sinds begin deze maand zijn 3.000 kinderen behandeld voor lichte diarreeverschijnselen. Ook andere besmettelijke ziektes zijn aan een opmars bezig. In februari werden in een week tijd 1.700 nieuwe gevallen van Hepatitis A vastgesteld. Daarnaast zorgt de lozing van afvalwater in de Eufraat voor een epidemie van buiktyfus in de oostelijk gelegen stad Deir-Ez-Zour, waar Unicef 1.144 gevallen van vaststelde. Het voortdurende en moedwillige vernietigen van drinkwatervoorzieningen door de strijdende partijen maakt de situatie er niet beter op.

Ondanks dat getracht wordt beschadigde drinkwatervoorzieningen na aanvallen te herstellen, blijven tekorten ontstaan. De gebrekkige watervoorziening leidt tot het oprukken van ziektes als tyfus en diarree. Daar komt nog eens bij dat Syrië thans geconfronteerd wordt met een heftige hittegolf, wat des te fnuikender is daar sommige delen van het land, waaronder de stad Aleppo, al weken geen toegang meer hebben tot stromend water. Een situatie die volgens Unicef met name gevolgen kan hebben voor kinderen, die kwetsbaar zijn voor besmettelijke ziektes.

Om de crisis het hoofd te bieden heeft Unicef tot nu toe 18.000 anti-diarreekits en waterzuiveringstabletten uitgedeeld. Verder levert Unicef dagelijks 800.000 tot 2,5 miljoen liter water vanuit het buitenland. Hierdoor kunnen ongeveer 200.000 mensen gemiddeld 15 liter water per persoon krijgen, ruim 100 liter minder dan de gemiddelde Europeaan dagelijks verbruikt. Ten slotte probeert Unicef ter plaatse te zorgen voor watervoorzieningen door al meer dan 50 grondwaterputten te graven, die goed zijn voor 16 miljoen liter water per dag. Desalniettemin zitten naar schatting nog steeds een half miljoen inwoners van Aleppo zonder water.