Hoe kinderarbeid de Indiase katoensector plaagt

Kinderarbeid is aan de orde van de dag in de Indiase katoensector. Dat blijkt uit een rapport van de ngo Landelijke India Werkgroep (LIW), dat stelt dat in India bijna een half miljoen minderjarigen in de katoenteelt actief zijn, vaak onder slechte omstandigheden en met gevaar voor hun gezondheid.

Volgens de rapportage zouden in de Indiase deelstaat Gujarat 110.000 kinderen onder de veertien jaar en 163.000 jongeren tussen de vijftien en achttien jaar in de katoenzaadteelt werken. Dit staat in schril contrast met andere deelstaten zoals bijvoorbeeld Rajasthan, de nabijgelegen buurdeelstaat. Daar gaat het om ‘slechts’ 13.500 jonge kinderen en 15.500 tieners. De arbeidsomstandigheden van deze kinderen zijn volgens LIW ronduit gevaarlijk te noemen. Er is sprake van contact met pesticiden en lange werkuren. Veel kinderen worden ziek. School schiet er bij in door tijdgebrek en vermoeidheid.

De reden voor de veel voorkomende kinderarbeid is de populariteit van katoen. Landbouwarealen worden uitgebreid, waardoor almaar meer arbeidsplaatsen beschikbaar komen. Omdat het hier om eenvoudige handarbeid gaat valt de werknemerskeuze vaak op kinderen – goedkope arbeidskrachten.

Inheemse bedrijven
Wat opvalt is dat vooral in Gujarat veel de kinderarbeid plaatsvindt. In Rajasthan valt dit relatief mee. De overheid treft landelijk maatregelen tegen het exploiteren van kinderen in het Indiase bedrijfsleven, en in de 
meeste deelstaten resulteerden die regels daadwerkelijk in een daling van het aantal minderjarige katoenarbeiders. In Gujarat is het aantal bedrijven in de katoenbranche de laatste jaren fors toegenomen – inheemse bedrijven die zich weinig aantrekken van afspreken op bedrijfstakniveau. 

Ondanks het (landelijke) overheidsbeleid valt er het nodige aan te merken op de werkwijze van de lokale overheid. Zo stelt LIW dat de autoriteiten moedwillig nalaten initiatieven tot volle ontplooïng te laten komen. Goede ideeën worden geopperd, ten uitvoer gebracht, maar niet doorgezet. Hierdoor is nog steeds 25 procent van de arbeidskrachten in de Indiase katoenbranche onder de 14 jaar. En ondanks maatregelen is het aantal 15 tot 18-jarigen gestegen van 190.000 in 2006 naar 281.000 nu. De meeste daarvan zijn te vinden in de deelstaat Gujarat – ‘s lands grootste katoenzaadproducent. Daar werkt 55 procent van de kinderen die in de katoenbranche actief zijn.