Gazastrook in 2020 volgens VN onbewoonbaar

Acht jaar van economische blokkade hebben een zware tol geeist van de bewoners van de Gazastrook. De drie militaire operaties van het Israelische leger hebben het niet beter gemaakt; de mogelijkheid tot export en productie voor de eigen markt van Gaza raakten zwaar beschadigd. Een nieuw rapport door het United Nations Conference on Trade and Development (Unctad) stelt dan ook het gebied onbewoonbaar zal zijn tegen 2020, vooral als gevolg van de Israëlische blokkade van de Gazastrook.

Bij de laatste Israelische militaire ingreep in de zomer van 2014 werden meer dan twintigduizend huizen, 150 scholen, 15 ziekenhuizen en 45 primaire gezondheidscentra in Gaza vernield, met meer dan een half miljoen ontheemden op zoek naar een veilig heenkomen. Verder werden 247 fabrieken en 300 commerciële centra geheel of gedeeltelijk vernietigd; alleen al de agrarische sector leed 550 dollar verlies. In totaal, zo zegt de VN, hebben de drie militaire operaties tussen 2008 en 2014 een schade van drie maal het BNP van Gaza aangericht.

Unctad heeft het dan ook over ‘de-development’, de de-ontwikkeling van de Gazastrook. Stroom- en watervoorzieningen zijn dermate beschadigd dat Gaza flink in de tijd teruggeslingerd lijkt. Bijna twee miljoen inwoners van Gaza zijn voor hun drinkwatervoorziening aangewezen op waterlopen, tegelijkertijd zijn vrijwel alle waterlopen onveilig. De enige stroomcentrale die Gaza telt, is eveneens hevig beschadigd. Al voor de militaire actie van juli en augustus 2014 kon de centrale slechts voldoen aan 40 procent van de Palestijnse stroombehoefte. De Palestijnse energiecrisis wordt nog eens verergerd door het feit dat de autoriteiten geen toestemming krijgen om de in de jaren ’90 voor de kust van Gaza ontdekte gasvelden te benutten.

Ook voedselonzekerheid is een ernstig thema, daar 72 procent van de huishoudens ervan betroffen is. Het aantal Palestijnse vluchtelingen dat aangewezen is op voedseldistributie van agentschappen van de Verenigde Naties is gestegen van 72.000 in 2000 naar 868.000 in mei 2015. Dat komt neer op de helft van de bevolking van Gaza.

Uit cijfers van de Verenigde Naties blijkt dat de werkloosheid in Gaza met 44 procent ongekend hoog is. Onder vrouwelijke Palestijnse vluchtelingen bedraagt de werkloosheid zelfs 80 procent. Het gemiddelde inkomen daalde over 2014 voor het tweede opeenvolgende jaar en de economische stand van zaken haalt nog geeneens het niveau van twintig jaar geleden. Het BNP per hoofd van de bevolking is 30 procent lager dan twee decennia geleden. Over het afgelopen jaar kromp de economie van Palestina met 0,4 procent. Al deze ontwikkelingen zijn vrijwel geheel te wijten aan de door Israel opgelegde economische sancties. Zo houdt Israël voor bijna 700 miljoen dollar aan belastinggelden achter. Die zouden verschuldigd zijn over importen in het Palestijnse gebied, waardoor een ernstig fiscaal probleem gecreëerd wordt voor de Palestijnse nationale autoriteiten, namens wie Israel de gelden int.

Het VN-rapport waarschuwt dat de steun van donoren een noodzakelijke, maar onvoldoende voorwaarde voor het herstel en de wederopbouw van Gaza is. Zelfs na het beëindigen van de blokkade zal donorhulp van vitaal belang blijven, al zal het onvoldoende blijken om de de-ontwikkeling en verarming van Gaza ongedaan te maken.