Als al het zuidpoolijs smelt, stijgt de zeespiegel 60 meter

Het verbranden van de overgebleven fossiele brandstoffen zou het broeikaseffect dermate verhevigen dat Antarctica geheel zou smelten. Dat meldt het tijdschrift Science op basis van eigen onderzoek. Als het ijs rond de zuidpool smelt, dan zou dat betekenen dat de waterstand 60 meter boven het huidige niveau zou uitkomen.

Het nieuws van Science kwam bovenop waarschuwingen van onderzoekers van het Amerikaanse Harvard, eerder dit jaar. De zeespiegel steeg de afgelopen twintig jaar sneller dan gedacht – jaarlijks circa 3 millimeter.

Science stelt nu dat met de verbranding van alle resterende voorraden steenkool, olie en gas 10.000 gigaton CO2 vrijkomt, en gaat uit van een zeestijgingspiegel van 3 centimeter per jaar, genoeg om aan het einde van dit millennium al een zeespiegel te hebben die 30 meter boven het huidige peil ligt.

Het verschil tussen de studie van Science en eerdere, conventionele onderzoeken is die vorige onderzoeken vooral aandacht hadden voor de West-Antarctische ijskap. De nieuwe studie toont aan dat er ook gevolgen zijn van CO2-uitstoot voor de, overigens veel grotere, Oost-Antarctische ijskap. Die wordt namelijk onstabiel bij een toename van 600 tot 800 gigaton CO2 en begint vervolgens te smelten, aldus Science. Dat zou gevolgen hebben voor heel wat dichtbevolkte gebieden, zoals Shanghai, Hong Kong, Tokio, Calcutta, Hamburg, New York en Washington. In totaal becijferde Science de populatie van deze dichtbevolkte gebieden die bij een stijging van de zeespiegel in gevaar komen op meer dan 1 miljard mensen levens. Dijken alleen zullen dan niet genoeg zijn in de strijd tegen de stijgende zeespiegel.

Twee jaar geleden wist de Washington Post nog op basis van gegevens van de National Snow and Ice Data Center Website te melden dat de Antartische IJszee was aangegroeid tot een omvang die in de afgelopen 35 jaar niet meer was voorgekomen. Dit leidde tot grote verbazing bij onderzoekers, die de toename van ijs niet konden rijmen met de opwarming van de aarde. Desalniettemin gingen wetenschappers er toen al van uit dat de trend van toenemende ijs omkeerbaar is en dat het een kwestie van tijd zou zijn voordat de ijskappen gaan smelten. Dit wordt ook weer bevestigd door de uitkomsten van het onderzoek van Science, dat stelt dat de stijging van de zeespiegel al ernstig genoeg is zonder verdere verbranding van fossiele reserves. Bij de huidige CO2-uitstoot dreigt de West-Antarctische ijskap al voor het einde van deze eeuw onstabiel te worden. Of het nog mogelijk is maatregelen te treffen, laten de onderzoekers in het midden. Volgens de onderzoekers is het niet ondenkbaar dat de huidige ontwikkelingsrichting inmiddels al onomkeerbaar is.