Het Westen had de vluchtelingencrisis in 2012 al kunnen voorzien

In mei dit jaar lekte een geheim rapport van de Amerikaanse regering uit. De documenten werden verspreid door de Amerikaanse overheidswaakhond Judicial Watch, en tonen aan dat de inlichtingendiensten in de VS de opkomst van terreurbeweging Islamitische Staat (IS) wel degelijk zagen aankomen. Uit de papieren blijkt ook dat de bemoeienissen van westerse overheden hebben bijgedragen aan de vluchtelingencrisis die Europa momenteel in zijn greep houdt. De onthullingen beschouwd in hedendaagse context.

Op de website van de stichting Judicial Law – lijfspreuk: Because no one is above the law! – is het document te lezen. Samen met door WikiLeaks gepubliceerde papieren is te zien wat de ware oorzaak is van de massale exodus van vluchtelingen uit Syrië, die niet alleen leidde tot een grote overtreding van het Verdrag van Schengen, maar ook in delen van Europa vreemdelingenhaat doet aanwakkeren.

Het 100 pagina’s tellende rapport, afkomstig van de Amerikaanse ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken, wees in augustus 2012 al op de mogelijke opkomst van IS en de stichting van het zelfverklaarde kalifaat in Irak en Syrië, en voorspelde het falen van Obama’s beleid om het regime te veranderen in Syrië. Een onthulling die eerder dit jaar het nodige stof deed opwaaien. Door zich blind te staren op een machtswisseling in Syrië, wimpelden de Amerikaanse veiligheidsdiensten de voorspelde opkomst van IS af als een onbelangrijke ontwikkeling.


Al in 2012 was de VS op de hoogte dat ‘de voorganger van IS’, Al-Qaida in Irak, de oppositie tegen Assad in Syrië een warm hart toedroeg. Meer nog dan dat, Assad en de zijnen werden door Al-Qaida gezien als belangrijkste doelwit en uit het gelekte document blijkt dat men de strijd met de sjiitische garde van Assad aan wilde gaan. Het document wist ook te melden dat het ‘meer dan aannemelijk is, dat het regime van Assad niet ten val zal komen’ vanwege de steun van Iran en Rusland. Tegelijkertijd werd ook al de conclusie getrokken dat met de inmenging van Turkije en de Golfstaten – als tegenhangers van Iran en Rusland – een oorlog bij volmacht zou ontstaan, die het begin van een salafistisch vorstendom in oostelijk Syrië mogelijk zou maken. “Dit is exact wat de machten die de oppositie steunen willen, zodat het Syrisch regime geïsoleerd raakt.”

Dat de Amerikanen al langer een wisseling van de wacht in Syrië steunden, en daartoe onder andere de sektarische spanningen tussen sjiieten en soennieten wilden aanwakkeren, blijkt uit een geheime diplomatieke telegram uit 2006. Daarin valt te lezen dat het Westen en z’n Arabische bondgenoten de opstand tegen Assad bewust aanzwengelden en daarmee ook het ondersteunen van extremistische krachten niet schuwden.

Waar het omverwerpen van Assad voor de grote opstand nog op verhulde wijze gesteund werd door het Westen, werd dit des te duidelijker toen de VS de financiering van IS door Arabische bondgenoten ook in de eerste jaren van de Syrische burgeroorlog bleven toestaan, net zoals wapenleveringen aan oppositiegroepen door bleven gaan, ook al werden die wapens doorgesluisd naar IS.

Pas in de zomer 2014 werd Assad verruild voor IS, als grootste vijand van de westerse samenleving. Pas toen onthoofdingen van journalisten prominent in de nieuwsbulletins verschenen, kwamen westerse overheden tot inzicht. Dat vervolgens honderden, duizenden, miljoenen ontheemden naar omliggende landen zoals Jordanië en Turkije zouden vluchten, en vervolgens naar het veilige Europa, zou niet tot verbazing moeten hebben geleid.

De constatering van de Amerikaanse regering werpt geheel ander licht op de vluchtelingenstroom waar Europa thans mee te kampen heeft. De vluchtelingencrisis die Europa en het Midden-Oosten heeft getroffen, is een direct gevolg van de oorlog met Syrië. De morele plicht van het westen om al deze ontheemden op te vangen, lijkt evident.