Hier lijdt de bevolking collectief aan astma, bronchitis en diarree

Het is een van ’s werelds meest vervuilde steden. Fabrieken dumpen er achteloos hun afval, stranden liggen bezaaid met vuilnis, op de rivieren drijven dode dieren. Welkom in Bajos de Haina, de belangrijkste haven- en industriestad in de Dominicaanse Republiek, waar een meerderheid van de plaatselijke bevolking last heeft van kwalen als astma, bronchitis en acute diarree.

Waar vroeger een weelderig en bosrijk natuurgebied met de naam El Naranjal was, is nu een stortplaats te vinden. Dat is tekenend voor Bajos de Haina dat vooral bekend is om de grootschalige vervuiling, waarmee de stad ooit een plek verwierf op de door Pure Earth gepubliceerde lijst met meest vervuilde plaatsen ter wereld kwijt.

De mensen in Haina met 160.000 inwoners zijn arm en ondervoed, maar dat geldt eigenlijk voor heel de Dominicaanse Republiek. Hoewel de Dominicaanse regering gratis onderwijs aanbiedt is er voor kinderen uit Bajos de Haina een groot gebrek aan mogelijkheden voor het volgen van basisonderwijs. Een groot deel van de kinderen kan helemaal niet naar school, omdat de scholen overvol zijn. Daarnaast laten de scholen van de overheid kwalitatief veel te wensen over en zien veel ouders zich genoodzaakt om hun kind te laten werken. De mensen verdienen niet veel, meestal het minimum maandinkomen van 210 euro. Sommige inwoners zamelen daarom op straat afval in – meestal zwaar vervuild plastic en metaal – om door te verkopen aan recyclingbedrijven.

Waar andere delen van de Dominicaanse Republiek luxe vakantieresorts hebben, is in Bajos de Haina vooral de industrie vertegenwoordigd. Petrochemie, metaalbewerking, olieraffinaderij, het is er allemaal te vinden. De effecten zijn er ook naar; de uitstoot van lood, zwavelzuur en ammonium is enorm. Vroeger stond er een fabriek van Metalox, waar autoaccu’s werden geproduceerd en gerecycled en die de hele omgeving heeft vervuild met giftig lood. De fabriek is weg, maar het lood is lang gebleven en heeft de bevolking vergiftigt.

Een studie van de Universiteit van Santa Domingo laat zien dat de hoeveelheid lood die inwoners in hun lichaam hadden veel te hoog was: soms wel meer dan 100 deeltjes per miljoen (ppm) bloed, waar 10 tot 20 ppm normaal is. Bij de met lood vergiftigde mensen zijn aangeboren afwijkingen, oogletsel, persoonlijkheids- en leerstoornissen geconstateerd. De vervuilde lucht geeft hun ook nog astma en bronchitis. Een meerderheid van de bevolking lijdt regelmatig aan de griep en acute diarree.

Schuld is allemaal de milieuwetgeving. Die is niet strikt genoeg en op de naleving van regels wordt nauwelijks toegezien. Afval wordt zonder enig beleid gedumpt, fabrieken worden niet gecontroleerd. De geluidsoverlast van de lokale industrie is zo groot dat hij schadelijk is voor de menselijke gezondheid. De vuilstortplaats wordt niet goed beheerd en meer dan honderd fabrieken stoten giftige rook uit. Gifstoffen gaan gewoon de lucht in of worden in het water geloosd. De rivier Ñagá is er vuil, bedekt met afval en soms drijft er een dood dier voorbij. Het strand is vervuild met wat mensen hebben achtergelaten, zoals textiel, lege flessen, plastic verpakkingsmateriaal en meer.

Toch zijn er lichtpuntjes. Zo heeft de regering de sanering van de Metalox locatie ter hand genomen en zijn de loodwaardes in het bloed van de kinderen van Bajos de Haina verlaagd. Die conclusie is evenwel alleen op jonge kinderen van toepassing, die nog niet te hoge waardes in hun bloed hadden. Voor de bewoners die al te lang blootgesteld zijn aan de vervuiling in Bajos de Haina zijn de schades irreparabel.

Foto: Flickr | Steve Johnson