Waar de EU-gelden aan op gaan? 5 opmerkelijke bestedingen

Tot nu toe was het een hele klus om uit te pluizen hoe de Europese Unie haar geld besteedt. Maar sinds kort zijn we niet meer afhankelijk van het zoekwerk van de deskundige. De Europese Commissie biedt meer inzicht in de investeringsposten via een vrij toegankelijk portal, waarin informatie te vinden is over meer dan 500 beleidsprogramma’s binnen zes grote fondsen. Een selectie van wat boeiende inzichten.

Jonge boeren
Het gaat niet best met de Europese landbouwers. Slechts 14 procent van de boeren in Europa is jonger dan 40 jaar. Ze vinden het moeilijk om land te vinden waarop ze gewassen kunnen verbouwen. Degenen die wel in staat zijn om land te kopen of huren geven aan dat ze niet beschikken over de juiste ondernemerskwaliteiten en technische vaardigheden om te overleven op de wereldmarkt. De EU wil daarom exact 175.407 (potentiële) landbouwers financieel ondersteunen in het opstellen van een bedrijfsplan.

Klimaat
Wat de waarde van de klimaatdeal die recent in Parijs werd gesloten werkelijk zal zijn, zal pas op de lange termijn blijken. Feit is dat de EU flink wat middelen beschikbaar heeft gesteld voor het nakomen ervan. Thematisch gezien gaat het meeste geld uit de EU-begroting naar beleid dat gerelateerd is aan klimaatverandering. Zo is er bijna 45 miljard euro gereserveerd voor de transitie naar een ‘koolstofarme economie’ en nog eens 29 miljard euro voor aanpassing aan de klimaatverandering, en de bijbehorende risicopreventie. Daar komt dan nog 60 miljard euro bij voor de bescherming van het milieu en het meer efficiënt maken van het gebruik van hulpbronnen, hetgeen bij moet dragen aan het verminderen van de koolstofuitstoot. In totaal dus bijna 125 miljard euro voor alle thema’s die onder het kopje ‘klimaat’ vallen.

Broekzak, vestzak
Duitsland staat te boek als de economische motor van Europa en als een land dat bereid is diep in de buidel te tasten ten gunste van andere lidstaten. Al is dat de halve waarheid, want Duitsland mag dan uitdelen; het land incasseert ook flink. Duitsland kent namelijk nog steeds een aantal arme gebieden, waardoor er ondanks decennialange integratie van de voormalige DDR in de Bondsrepubliek nog steeds recht is op bijdrages uit de EU-ontwikkelingsfondsen voor die regio’s. Afgezien van de Duitse Bondsregering staat het land alsnog 28 miljard af aan de Europese Unie, en speelt daarmee quitte.

Per hoofd
De meest interessante vraag is natuurlijk welk EU-land het meeste geld weet te verkrijgen via de EU-fondsen. Dat blijkt Litouwen te zijn, althans, gemeten op basis van de EU-investeringen per hoofd van de bevolking. Iedere inwoner van de Baltische staat is in de periode 2014 tot 2020 goed voor 2.837 euro aan EU-subsidies.

Absoluut
Ook Polen doet het in dat opzicht niet slecht met 2.232 euro per inwoner. In absolute aantallen gemeten is Polen de lidstaat die het meeste geld van de EU ontvangt. Verspreid over zeven jaar krijgen de Polen maar liefst 86 miljard euro. Daarmee laat Polen de nummer twee op de lijst – Italië – ruim achter zich. Italië kan rekenen op ‘slechts’ 43 miljard Euro.

De gehele database vindt u hier.