Hoe de wereld er in 2050 uitziet

In 2050 zal de aarde 9,9 miljard bewoners tellen. Nu zijn dat er 7,4 miljard. Tegen die tijd zal India ook China hebben ingehaald als land met de meeste inwoners.

Deze en andere bevolkingsontwikkelingen blijken uit prognoses van het Amerikaanse Population Reference Bureau. De cijfers van de in Washington gevestigde organisatie geven inzicht in de wijze waarop de wereldbevolking zich in de komende 34 jaar gaat ontwikkelen, waarbij op een aantal continenten sprake zal zijn van krimp, terwijl op andere continenten sprake is van een ware bevolkingsexplosie.

Dagelijks worden er wereldwijd 403.241 kinderen geboren. Dat zijn er 280 per minuut. En hoewel er op vele plekken op de wereld sprake is van een dalend geboortecijfer, is de verwachting dat de bevolkingsgroei elders zo groot zal zijn dat de wereldbevolkingteller op 10 miljard zal komen te staan. Dit komt onder meer door India, het land dat China van de troon zal stoten als land met de meeste inwoners. India verwacht tussen nu en 2050 een groei van 1,3 miljard naar 1,7 miljard inwoners, terwijl China met een kleine daling rond de 1,3 miljard inwoners zal blijven hangen.

Volgens het Population Reference Bureau zullen meer Afrikaanse landen in de toptien van landen met de meeste inwoners komen. In 2050 zal de Democratische Republiek Congo op een achtste plaats staan en Egypte op tien, terwijl Rusland en Mexico uit de toptien zullen zijn verdwenen.

Het Amerikaanse onderzoek laat verder zien dat de vruchtbaarheid van vrouwen in Afrika erg hoog is. In Niger krijgt een vrouw gemiddeld 7 of 8 kinderen. Daarmee kent het West-Afrikaanse land de hoogste vruchtbaarheid ter wereld. Het is niet verrassend dat de prognoses zijn dat in Niger in 2050 de bevolking zal zijn verdrievoudigd. Ook alle andere landen met de hoogste geboortecijfers liggen in het Afrika ten zuiden van de Sahara: Zuid-Soedan, de Democratische Republiek Congo, Tsjaad, Somalië, Burundi, Angola, Mali, Mozambique en Oeganda. Het laagste geboortecijfer vinden we in Zuid-Korea, Roemenië, Singapore en Taiwan.

In de Verenigde Staten, zal gedurende de komende 34 jaar een bevolkingsgroei van 23 procent zijn, waardoor het aantal inwoners uitkomt op 398 miljoen. De Verenigde Staten blijven daarmee weliswaar op nummer drie staan in de lijst van landen met de meest bevolking, een gedeelde plaats met Nigeria, waarvan het inwonertal (187 miljoen) verdubbelen zal.

De meeste landen in Afrika zullen zo’n bevolkingsverdubbeling vertonen, en wel in 34 van de (48) minst ontwikkelde landen wereldwijd die in Afrika liggen. In totaal zal de bevolking van de minst ontwikkelde landen dan 20 procent van de wereldbevolking beslaan. Schril contrast: in geen enkel land krimpt de bevolking zo sterk als in Roemenië, waar nu nog 20 miljoen mensen wonen, en in 2050 mogelijk nog maar 14 miljoen.

Het continent met de meeste bewoners in 2050 is zonder twijfel Azië. Met 900 miljoen Aziaten die tussen nu en 2050 nog worden geboren groeit het inwoneraantal van het continent naar 5,3 miljard bewoners, meer dan het dubbele van Afrika dat op 2,5 miljard inwoners komt. In Amerika (Noord en Zuid) zullen in 2050 1,2 miljard wonen. De Europese bevolking daalt, naar 735 miljoen.