De naschokken van 9/11: kanker en psychische problemen

Vijftien jaar na de aanslagen van 11 september 2001 zijn de gevolgen nog steeds te voelen in de Amerikaanse samenleving. Letterlijk, want duizenden lijden aan kanker als gevolg van de aanslagen.

Op 11 september 2001 verloren 2.996 mensen het leven door de aanslagen op het World Trade Center. Maar sindsdien is er sprake van nog veel meer sterfgevallen en gezondheidsschade die terug te voeren zijn op deze gebeurtenis. De rookwolk die op 11 september heel zuidelijk Manhattan teisterde was een verzameling van giftige stoffen zoals kerosine, asbest, glasvezels, plastic, metalen en ander afval. Alles wat in de twee reusachtige kantoortorens aanwezig was – muren, toiletten, kantoorinrichting, mensen en de gebouwen zelf  – werd verpulverd en belandde in de neuzen, monden en ogen van de reddingswerkers ter plekke. Ook aangrenzende woonwijken raakten gehuld in de giftige as en dat zou weken zo blijven totdat de opruimwerkzaamheden voltooid waren en de straten schoongespoten.

Een week nadat de Twin Towers in elkaar stortten, verzekerde het Amerikaanse Environmental Protection Agency echter dat de vrijgekomen stofdeeltjes geen risico vormden voor de gezondheid en stelde dat New Yorkers terug kunnen keren naar het getroffen gebied, waarschijnlijk een poging om het financiële district er weer bovenop te helpen. Een voorbarig oordeel, want een groot deel van het puin en de bijbehorende gifstoffen was nog aanwezig in het gebied en bleef dat ook tot lang na de aanslagen. Studies hebben aangetoond dat veel reddings- en schoonmaakmedewerkers, maar ook omwonenden en mensen die in de wijk werken, te kampen hebben met een slechte gezondheid.

Gegevens van het World Trade Center Health Program, dat moet voorzien in gezondheidszorg, medische begeleiding en behandeling van getroffenen, laten gezondheidsproblemen en chronische ziekten zien. Voorop staan daarbij diverse longziekten, astma, chronisch hoesten, reflex, COPD en slaapapneu. Daarnaast een breed scala aan kankers, variërend van huid- en prostaatkanker, maag-, darm- en schildklierkanker en kanker in longen en nieren. In totaal zijn 70 soorten van kanker onder inwoners van Manhattan te linken aan de aanslagen van 9/11. Maar door de hele impact van de aanslagen heeft ook het geestelijke welbevinden van veel 9/11 overlevenden flinke klappen te verwerken gehad. Angststoornissen, depressies, post-traumatische stress-stoornis (PTSS) en alcohol- en drugsmisbruik zijn schering en inslag.

Cijfers uit verschillende door de jaren heen in opdracht van het World Trade Center Health Program uitgevoerde studies laten zien dat van de 75.000 mensen die sinds 2011 zijn ingeschreven in het World Trade Center Health Program, er 5.441 lijden aan een of meerdere kankers als gevolg van de aanslagen van 9/11. Dat aantal kan in werkelijkheid hoger liggen, omdat slechts een beperkte groep ervoor heeft gekozen om zich in te schrijven voor een gezondheidsprogramma van de overheid. De afgelopen jaren is een sterke stijging in het aantal kankergevallen zichtbaar, omdat veel kankers pas jaren na blootstelling aan schadelijke stoffen uitbreken. Het aantal mensen met een mentale aandoening wordt becijferd op 12.000, terwijl meer dan 32.000 mensen last hebben van de luchtwegen.