Experts roepen Hillary op: eis een hertelling

Vooraanstaande computerexperts en advocaten sporen Hillary Clinton aan om een hertelling van de stemmen in Wisconsin, Michigan en Pennsylvania te eisen. Het collectief ziet ‘vreemde patronen’ in de kiesresultaten en beweren zelfs dat de stemmingen in deze drie staten gemanipuleerd of gehackt zouden kunnen zijn. Dat meldt New York Magazine.

Advocaat John Bonifaz en J. Alex Halderman (directeur van het Center for Computer Security and Society van de University of Michigan) menen bewijs te hebben gevonden dat aantoont dat Clinton in de verkiezingen structureel slechter presteerde in de diverse counties waar gebruik werd gemaakt van elektronische stemmachines, dan in de counties waar papieren stembiljetten en optische scanners zijn gebruikt.

De deskundigen zien een verdacht patronen. De ploeg van president Obama beschuldigde de Russen al van invloed op het verkiezingsproces. Die aantijging werd door Moskou overigens stellig ontkend. Deskundigen op het gebied van verkiezing en cyberzaken gaven ook al te kennen dat het zeer onwaarschijnlijk is dat Rusland in staat zou zijn om de verkiezingsresultaten te beïnvloeden.

Het collectief stelt vast dat Hillary Clinton 7 procent minder stemmen ontving in counties in Wisconsin waar elektronisch werd gestemd, dan in counties die met papieren stembiljetten of met gescande resultaten werkten. Dit zou er weleens op kunnen wijzen dat de computersystemen zijn gehackt. Clinton kreeg 27.000 stemmen in Wisconsin, maar verloor de staat. 7 procent meer kiezers zou haar dus meer dan 30.000 stemmen opleveren, waarmee ze de staat zou hebben gewonnen van Trump.

De deskundigen vinden dat ook in Pennsylvania en Michigan een hertelling moet plaatsvinden. De zege van Trump in Pennsylvania was nipt (het stemmenverschil is minder dan 60.000). In Michigan zijn nog geen officiële resultaten bekendgemaakt, maar Donald Trump ligt circa 11.000 stemmen voor in voorlopige tellingen.

Clinton ligt ver voor op Trump wat het absolute stemmenaantal betreft. Ze heeft tot dusver 1,7 miljoen kiezers meer aan zich weten te binden ten opzichte van Trump, en dat verschil zal nog verder oplopen. Er worden nog hoofdzakelijk stemmen geteld in het democratische bolwerk Californië. In de tussenstand in kiespersonen ligt Trump voor met 290 tegen 232, al hebben reeds 6 kiespersonen uit staten waar Trump heeft gewonnen, aangekondigd dat ze in het kiescollege niet voor Trump zullen stemmen. Met de stemmen van Michigan (16) erbij en die van Pennsylvania (20) en Wisconsin (10) – die dan wegvallen bij Trump – krijgt Hillary Clinton een meerderheid in het kiescollege, hetgeen haar tot president zou maken.

Als Clinton de resultaten wil aanvechten, blijft daar weinig tijd voor. De limiet om een hertelling aan te vragen verloopt in de drie staten binnen een week. Of Clinton hier veel zin in heeft is nog maar de vraag. Naast een hertelling zou ook een onderzoek naar de stemapparatuur nodig zijn, terwijl de kans op winst voor Clinton miniem blijft. Daarbij zou de entourage van Obama ook niet staan te springen om hertellingen. Het Witte Huis heeft momenteel alleen oren naar een goede overdracht en een hertelling zou dat alleen maar moeilijker maken.