Iedere twee minuten wordt een kind vermist

Jaarlijks worden honderdduizenden jongeren door heel Europa als vermist gemeld. Veel verdwijningen worden gelukkig snel opgelost. De meeste kinderen zijn binnen een week weer terecht, uiterlijk binnen een maand. Toch blijkt dat in 2016 minder dan de helft van de kinderen binnen het jaar werden teruggevonden. Daarmee zijn er in de Europese Unie tienduizenden kinderen tot 13 jaar en een veelvoud aan adolescenten die verdwenen zijn.

Voor ouders is het waarschijnlijk de grootste nachtmerrie die er bestaat: plots is hun kind weg. Dat gebeurt nog verrassend vaak. In de EU wordt elke twee minuten een kind als vermist opgegeven, zo blijkt uit cijfers van Missing Children Europe. In 2016 worden er 163.786 kinderen als vermist opgegeven via verschillende meldpunten. Van hen wordt in minder dan de helft van de gevallen binnen een jaar wat vernomen.

Weglopers

Het merendeel loopt van huis weg omdat de thuissituatie voor hen onhoudbaar is en slapen dan op straat. Iedere achtste wegloper steelt of bedelt om te kunnen overleven, stelt Missing Children Europe in een rapportage. Iedere twaalfde wegloper wordt daarbij geconfronteerd met grof geweld en seksuele uitbuiting. Vooral vluchtelingen blijken kwetsbaar. Van de migrantenkinderen die in een opvangcentrum terecht komen, wordt bijna de helft binnen twee dagen vermist. Geregeld worden de kinderen benaderd door vreemden die hen willen ontvoeren, zo blijkt uit het rapport.

Europees meldpunt

Om die situatie het hoofd te kunnen bieden bestaat sinds enkele jaren het Europese meldpunt voor vermiste kinderen – te bereiken via het telefoonnummer 116 000 – waar vanuit 31 landen binnen Europa vermiste kinderen worden gesignaleerd. Volgens het meldpunt is er een stijgende tendens in het aantal weglopers. Er zijn vooral veel meldingen van kinderen die meermaals van huis weglopen, hetgeen volgens het meldpunt duidt op een onhoudbare thuissituatie.

Behalve weglopers – de grootste groep vermissingen – is er in 23 procent van de meldingen sprake van kinderen die door één van hun ouders ontvoerd zijn. Criminele ontvoeringen vinden slechts sporadisch plaats, in circa 1 procent van de meldingen. Gezien de grote omvang van het totale aantal vermissingen is dat echter desalniettemin een zorgwekkende constatering. Opvallend is verder de melding in het rapport dat veel migrantenkinderen binnen twee dagen na hun aankomst in de anonimiteit verdwijnen.

Topje van de ijsberg

Europol heeft het over 10.000 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen die in 2015 in Europa zijn verdwenen en in de handen van mensenhandelaren vallen, waar ze gedwongen worden tot dwangarbeid of prostitutie. Missing Children Europe pleit dan ook voor betere bescherming van deze kwetsbare kinderen en meer middelen om het meldpunt te kunnen bemensen.

“Helaas weten we dat dit wellicht slechts het topje van de ijsberg is,” schrijven de Belgische europarlementariër Hilde Vautmans en secretaris-generaal van Missing Children Europe Delphine Moralis in een brandbrief. “En dat heel wat vermiste niet-begeleide minderjarigen in de beschikbare data onzichtbaar blijven door een gebrekkige opvolging.”

Foto: ANP/ Marten van Dijl