Voorwaarden: 
Dit abonnement is tot wederopzegging en voor tenminste de genoemde actieperiode van 10 nummers. Na de actieperiode wordt het abonnement verlengd tegen het dan geldende standaardtarief en geldt een opzegtermijn van slechts 1 maand.