Livestro: CIA martelt milder dan studentenverenigingen

Een bijzondere analyse van Joshua Livestro op zijn weblog De Dagelijkse Standaard. Van de verschillende door de CIA gebruikte ondervragingstechnieken vindt hij de meeste relatief onschuldig van aard.

Op zijn weblog [[popup file=”2009-05/afbeelding_29.png” description=”vergelijkt” align=”left” ]] Livestro de marteltechnieken van  de CIA met ontgroeningspraktijken van studentenverenigingen. Zijn oordeel: “De enige werkelijk omstreden methode is het zogeheten ‘waterboarding’, het simuleren van verdrinking.”

Onschuldig volgens Livestro: opsluiten in een kleine doos, tegen een muur gooien, uit de slaap houden en inkapselen met insecten.

Meer leuke content? Like ons op Facebook