DE BRIEF

import destijds 1970 3 jul 2009 Cultuur

(HP no. 31/’70)

Het deed mij zeer veel genoegen in uw redactiekolommen lovende regels over mijn huiskamercafé tegen te komen. Ik geloof dat uw journalist er voortreffelijk in geslaagd is om met een fel realistisch pennetje de sfeer in mijn huiskamer onder woorden te brengen. Hiervoor mijn compliment. Een ding stuit mij echter wel tegen de embonpoint en wel het feit dat uw journalist wat erg gul is geweest met het toebedelen van mijn jaren. Mijn leeftijd is namelijk 29 instede van 40. U begrijpt dat deze vergissing voor mijn cliëntèle als een teleurstelling komt. Misschien kunt u alsnog een en ander in uw kolommen recht zetten. U heeft er nog 11 jaar de tijd voor.

Leo de Tap, Amsterdam

Reageer op artikel:
DE BRIEF
Sluiten