Spring naar de content

Zo transparant is Paul van Buitenen

Opmerkelijke stap van Paul van Buitenen. Tien jaar nadat hij een omvangrijke fraude aan het licht bracht waardoor de gehele Europese Commissie aftrad, keert hij terug als ambtenaar bij... de Europese Commissie.
Zou het de voormalig leider van Europa Transparant schikken als we hem daar een paar vragen over stellen? Over het waarom achter deze carrièreswitch? Geniet hij ervan zijn kiezers te verrassen, net zoals twee jaar terug toen hij opeens wilde overstappen naar de ChristenUnie?
De zo voor openheid van zaken strijdende klokkenluider van het eerste uur meldt op zijn website: “Als ambtenaar van de Europese Commissie geef ik [[popup file="2009-07/afbeelding_10_copy1.png" description="geen interviews" align="left" ]] meer.”
Hoezo transparant?

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Niek Stolker

Onderwerpen