CDA-deelraadslid roept op tot allochtonenstaking

wouter sinke 27 jul 2009 Politiek

‘Een volk dat voor tirannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht…’

Was getekend: verzetsman/dichter H.M. van Randwijk. Fractievoorzitter Henk de Boer van CDA Amsterdam Zuidoost ziet de ideeën van de PVV om de kosten van de allochtonen uit te laten rekenen als tiranniek en roept op tot een staking op 9 november, de honderdste verjaardag van Van Randwijk.

Op die dag moeten ‘alle allochtonen (Surinamers, Antillianen, Turken, Marokkanen, Afrikanen, Aziaten, Oost-Europeanen, Zuid-Amerikanen enz.) tot en met de derde generatie thuis blijven. Van trambestuurder tot burgemeester, van thuiszorgmedewerkster tot manager, van schoonmaker tot MKB, ja allen, en dan zien hoeveel onze allochtonen van waarde zijn voor de samenleving, in plaats van hoeveel geld allochtonen de Nederlandse staat kost en hoeveel ze opbrengen’.
Maar wordt dan de samenleving niet danig ontwricht? Voor dat probleem heeft De Boer een pasklaar antwoord: “Laten de stemmers op de PVV de opengevallen plaatsen die dag dan invullen!”
Was getekend: Henk de Boer.

Reageer op artikel:
CDA-deelraadslid roept op tot allochtonenstaking
Sluiten