Spring naar de content

Hoe is het met Hans van Mierlo

In het eerste nummer van HP/ De Tijd vinden we een uitgebreid gesprek tussen Frits Bolkestein, toen voorzitter van de VVD-fractie, en Hans van Mierlo, voorzitter van de D66-fractie. Bolkestein kenschetst D66 als ‘De lijst van Van Mierlo’. “Ik beschouw het succes, dan wel het falen van D66 als nauw verbonden aan de persoon Hans van Mierlo.” En hij is niet de enige. Van Mierlo, de voornaamste oprichter van D66, is voor menigeen het gezicht van de partij. Met tussenpozen was hij bijna twintig jaar lang de politiek leider van D66.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Redactie

Voordat hij in 1966 de politiek in ging, studeerde Van Mierlo rechten, was hij zeven jaar redacteur bij het Algemeen Handelsblad en reisde hij door Frankrijk. Al een jaar na de oprichting zat D66, mede dankzij de door Van Mierlo uitstekend gevoerde campagne, met zeven zetels in de Tweede Kamer. Tot 1998 bleef hij actief voor de partij, in wisselende hoedanigheden, zoals fractievoorzitter, minister van Defensie en van Buitenlandse Zaken, en lid van de Eerste Kamer. Daarnaast had HAFMO, zoals hij ook wel wordt genoemd, naar zijn voor-letters, vele nevenfuncties in literaire en culturele organisaties. Zo was hij vijf keer juryvoorzitter van het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Een mooie taak voor een man met een ‘on-Nederlandse spreekcultuur’, zoals Kees Fens eens schreef, die in 1992 de Thorbeckeprijs kreeg voor zijn welsprekendheid.

Na zijn politieke ‘pensionering’ kreeg Van Mierlo in 1998 de titel van Minister van Staat. In die rol schoof hij begin dit jaar nog aan in een uitzending van Pauw & Witteman over het onderzoek naar de Nederlandse steun aan de oorlog in Irak.

Sinds 1999 heeft Hans van Mierlo een relatie met de schrijfster Connie Palmen, zijn derde partner, met wie hij nog steeds samen is.

Onderwerpen