Spring naar de content

Pluspost uit de min?

In maart luidde Grimbert Rost van Tonningen nog de noodklok over zijn met 170.200 euro gesubsidieerde sociaal-liberale weblog Pluspost.nl. In een bericht van een aandoenlijke openheid gaf de hoofdredacteur aan dat het niet goed genoeg ging. Tegen HP/De Tijd verklaarde hij destijds dat in het najaar zou worden bekeken of de stekker eruit zou gaan. Bij minder dan 5000 bezoekers per dag was het adieu Pluspost. De r zit in de maand dus…

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Wouter Sinke

Goede tijden lijken te zijn aangebroken voor Rost van Tonningen. De man die 3,8 miljoen euro verdiende als adviseur bij de voor PCM iets minder geslaagde overname door Apax, presenteerde niemand minder dan de bij de NOS weggestuurde correspondent en reclameman Charles Groenhuijsen. De nieuwbakken letterknecht van Pluspost maakte onlangs zijn debuut.

Meneer Rost van Tonningen, het gaat nu wel beter met uw site. Zo goed dat u zelfs een Charles Groenhuijsen kunt betalen.
“Meneer Groenhuijsen krijgt van mij echt niet de hoofdprijs. En ik ga u niet vertellen hoeveel hij verdient.”

Dit najaar zou u beslissen of u doorgaat. Dat zou gebeuren als u meer dan 5000 unieke bezoekers per dag zou halen.

“Ik ga zeker door, ik denk dat we over één a twee maanden kostendekkend zijn. We hebben ook nieuwe schrijvers aangetrokken en we halen soms pieken van 5000 bezoekers per dag. Met de huidige crew moet ik de klus kunnen klaren.”

Hoe lukt dat u in deze economisch barre tijden?
“Lowbudget werken en goede schrijvers aantrekken”

Heeft die subsidie daar niets mee te maken?
“Uiteraard zit er subsidiegeld in de site, maar dat is maar een kwart van het bedrag waarover wordt gesproken. Driekwart moet overigens nog worden uitbetaald. En het is wel subsidie, maar als de site kostendekkend is, moet het geld gewoon worden terugbetaald.”