Spring naar de content

‘Trek Borsato-film terug, anders kort geding’

De producenten van de film De Storm, Oorlogswinter en Bride Flight dreigen Holland Film met een kort geding. Wanneer Holland Film vandaag vóór 12.00 uur (nog twaalf minuten…) niet schriftelijk bekendmaakt The Silent Army terug te trekken als Nederlandse inzending, stappen de filmmakers naar de rechter. Dat blijkt uit een brief ([[download file=”2009-09/brief2.pdf” icon=”” text=”pdf” title=”” ]]) waarop HP/De Tijd de hand heeft weten te leggen.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Redactie

Aanleiding voor het schrijven van mr. Jacqueline Schaap van advocatencollectief Klos Morel Vos & Schaap, is de beoogde inzending van Wit Licht-bewerking The Silent Army naar de Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Holland Film maakte dinsdag bekend de film over kindsoldaten met War Child-ambassadeur Marco Borsato in de hoofdrol in te zenden. The Silent Army maakt ondanks vernietigende recensies en ondanks een slimme marketingcampagne tegenvallende bezoekersaantallen volgens een selectiecommissie de meeste kans mee te dingen naar een nominatie voor beste niet-Engelstalige film.

In de brief aan managing director Claudia Landsberger van Holland Film, vraagt Schaap namens haar cliënten – de producenten Nijenhuis & de Levita Film & TV BV, Fu Works Productions BV, Isabelle Films en Anton Smit BV – opheldering over de keuze voor The Silent Army. Allereerst hebben de producenten zo hun twijfels of de film wel voldoet aan de reglementen van de Academy, zoals beschreven in regel 14. Zoals HP/De Tijd gisteren al meldde, draaide de film weliswaar zeven dagen in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht, maar was de opbrengst niet alle dagen voor de producent. De recette van de eerste voorstelling kwamen volledig ten goede aan War Child.

Advocaat Schaap stelt in de brief dat “een substantieel deel van The Silent Army Engels gesproken is. Hierdoor bestaat een groot risico dat de film niet voor deelname geaccepteerd zal worden, dan wel niet als Nederlandse inzending beschouwd zal worden.” Dat gebeurde in 2005 al met Paradise Now. De film van de sinds 1980 in Nederland woonachtige regisseur Hany Abu-Assad ontving wél een Oscar-nominatie voor beste niet-Engelstalige film, maar namens Abu-Assads vaderland Palestina.

Daarnaast vragen de producenten zich in de brief aan Holland Film af of de film wel voldoet aan sectie III sub F van regel 14 van het Oscar-reglement. Dat stelt dat “de inzending identiek moet zijn aan de uiteindelijke versie die een ‘general release’ kreeg in het land dat de film inzendt”. De vier producenten bestrijden dat. “Er is geen sprake geweest van een ‘general release’ van The Silent Army. Alleen de eerdere, substantieel afwijkende, versie getiteld Wit Licht is in ‘general release’ geweest”, stelt raadsvrouw Schaap.

Naast voornoemde bezwaren, blijkt uit nadere bestudering van het reglement dat de film aan nóg een voorwaarde niet voldoet. Sectie II, lid E stelt namelijk dat de creatieve controle van de film “grotendeels in handen van een staatsburger of inwoner van het indienende land” moet zijn. The Silent Army voldoet niet aan die eis, want de Franse regisseur, editor en filmcriticus Pierre Rissient bepaalde de montage van Wit Licht 2.0.

Naast de reglementaire bezwaren, voeren de filmmakers tevens een belangenconflict op. In de selectiecommissie had namelijk ook de managing director van Independent Films, de distributeur van Wit Licht, zitting. “De betreffende distributeur heeft een financieel belang bij de voordracht van Wit Licht/The Silent Army”, schrijft Schaap. “Afgezien van het feit dat cliënten hiermee op onrechtmatige wijze benadeeld worden, kan dit belangenconflict de Academy ertoe brengen The Silent Army niet te aanvaarden.”

Schaap eist namens haar cliënten vandaag vóór 12.00 uur schriftelijke bevestiging van een viertal punten. Allereerst moet Holland Film “de aanmeldingshandeling voor The Silent Army stoppen, of deze ongedaan maken wanneer de film al is aangemeld bij de Academy”. Daarnaast moet “zo snel mogelijk, maar uiterlijk 21 september, een nieuwe selectievergadering plaatsvinden, zonder deelname van de managing director van Independent Films”. In die vergadering moet “een nieuwe keuze worden gemaakt uit de eerder aangemelde films, waarbij rekening wordt gehouden met de in deze brief opgevoerde bezwaren”. Tenslotte dient Holland Film de “op correcte wijze geselecteerde film tijdig aan te melden voor deelname aan de Academy Awards 2010”.

Landsberger zat donderdagochtend in bespreking en kon zodoende niet reageren op de bovenstaand verhaal. Wordt ongetwijfeld vervolgd.