Spring naar de content

Miljoenennota? Voortaan gewoon vrijgeven!

“De Tweede Kamer wilde in eerste instantie dat alle stukken op vrijdag openbaar zouden worden. De Eerste Kamer vond dat staatsrechtelijk echter niet juist. Dat moest op Prinsjesdag gebeuren. Nu is er dus voor gekozen een beperkt aantal exemplaren te verspreiden. Het is dan niet netjes van een Kamerlid deze te lekken naar de media. Het is nu afwachten wat er volgend jaar gaat gebeuren.”

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Redactie

“Het vrijgeven van de stukken op Prinsjesdag is niet haalbaar. De fractievoorzitters hebben dan te weinig te tijd om zich voor te bereiden op de Algemene Beschouwingen een dag later. Misschien is het een idee dat de pers voortaan de naam vermeldt van degene van wie ze de stukken hebben ontvangen. Dat zou nieuws zijn. Degenen die de Nota via de reguliere weg ontvangen, dienen zich te houden aan hun geheimhoudingsplicht.”

“Als de afspraak is dat de Miljoenennota pas op de derde dinsdag in september wordt vrijgegeven, dan moet je je gewoon aan die afspraak houden. Zo eenvoudig is dat. Punt uit. Wie zich niet aan die eenvoudige afspraak houdt, moet in de tang worden genomen.”

Onderwerpen