Spring naar de content

Vier jaar grijs

Het kabinet-Balkenende IV trad op 22 februari 2007 aan en wordt op 11 mei 2011, bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen, vleugellam. Dat betekent dat CDA, PvdA en ChristenUnie momenteel, over de helft van de rit, volop aan het oogsten horen te zijn. In dat kader is het ronduit stuitend om op Prinsjesdag te horen wat Balken- ende, Bos en Rouvoet voor ons land in petto hebben.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Redactie

Wederom durven de drie partijen, die getuige de peilingen hun legitimiteit in de samenleving al lang hebben verloren, ons slechts een ‘voornemen tot visie’ in het vooruitzicht te stellen. Voor volgende zomer moet een groot aantal werkgroepen onderzoeken hoe op diverse beleidsterreinen tot twintig procent bezuinigd kan worden. De 35 miljard die dat oplevert, is nodig om de schade door de economische crisis te herstellen.

Mag ik het voor één keer heel simpel stellen? Dat wordt niks. Bezuinigingen van die omvang zijn alleen mogelijk als een meerderheid van de Tweede Kamer (lees: de coalitie) echt durft door te pakken – en dan gaat het per definitie om maatregelen die electorale schade zullen veroorzaken. Zulke maatregelen neem je niet aan het eind, maar aan het begin van een regeerperiode. Een visionair zou zeggen: eerst het zuur, dan het zoet… Daarnaast: het is ook gewoon godsonmogelijk om de ambtelijke rekenexercities nog voor de verkiezingen van 2011 om te buigen tot wetsvoorstellen.

Daarmee bewijst Balkenende IV andermaal dat het uitgeregeerd is. Cynici zouden daaraan toevoegen: nog voor het begonnen is. Want nadat de eerste honderd dagen verspild waren aan een rondje langs de velden, nadat in slakkengang en inadequaat werd gereageerd op de economische crisis en nadat ook nu weer slechts een perspectíef op maatregelen wordt aangekondigd, mag het volgende kabinet straks de puinhopen van vier jaar grijs opruimen.

Zo langzamerhand is de vraag dan ook niet of, maar waarover Balkenende IV gaat struikelen. De verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar ligt het meest voor de hand. De deadline voor de Sociaal-Economische Raad, die tot 1 oktober met alternatieven mag komen, nadert. En het ziet er niet goed uit. Dat zou betekenen dat FNV-voorzitter Agnes Jongerius, die in tegenstelling tot haar natuurlijke kabinetspartner Wouter Bos bekendstaat om geharnaste principes, weleens oorlog kan gaan schoppen. En dat kan de PvdA er niet bij hebben, zeker niet nu de voornaamste voorvechter van het ongemoeid laten van de AOW-leeftijd Geert Wilders heet.


Jan Dijkgraaf ([email protected])

Onderwerpen