Spring naar de content

Geen baan, geen orgaan

Geen wonder dat zo weinig moslims trek hebben om organen af te staan ter donatie. “Een mens aan wie een baan wordt onthouden omdat hij Marokkaan of Turk is, zal zijn organen niet afstaan aan andere leden in de samenleving die hij als racistisch zou beschouwen.” Schrijft Dr. Mohammed Ghaly, universitair docent islamstudies te Leiden op de opiniepagina van de NRC. Ghalys redenering is goed te volgen. Maar als we zo gaan beginnen, lusten wij er ook nog wel een paar.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Boudewijn Geels

Aanleiding voor Ghalys [[popup file=”2009-09/nrcdonatie_copy1.jpg” description=”bijdrage” alt=”Dr. Moahmmed Ghaly over orgaandonatie” align=”left” ]] is een rapport over orgaandonatie dat binnenkort zal verschijnen. Uit het rapport blijkt volgens hem dat er ‘een degelijk draagvlak is voor orgaandonatie onder Nederlanders’. “Maar er is nog winst te behalen onder allochtonen. Zij zijn minder vaak donor en minder vaak geregistreerd in het Donorregister.”
En het is niet zo dat ze niet mogen van de islam, stelt Ghaly. “De islam zelf verbiedt donatie niet.”
Fijn dat we dat nu weten.
En dan nu terug naar Ghalys betoog. Zoals gezegd zal iedereen snappen wat hij bedoelt. Echter, omgekeerd geldt hetzelfde. Iemand die zelf (of wiens vrouw of dochter zulks is overkomen) op straat regelmatig voor hoer wordt uitgescholden, zal zijn organen niet graag afstaan aan andere leden van de samenleving die de vrouw als minderwaardig beschouwen.
Of is dit nou weer een jij-bak?