Allochtonenblog: ‘Politiek islamiseert problemen’

wouter sinke 28 sep 2009 Politiek

Tot achter de komma wilde afgelopen zomer de PVV van alle ministeries weten hoeveel een allochtoon de Nederlandse samenleving kost dan wel oplevert. Dit leverde een verdeelde Tweede Kamer op en integratieminister Eberhard van der Laan zette helemaal zijn hakken in het zand. Steun voor het PVV-plan kwam uit onverwachte hoek. Sadik Harchaoui, voorzitter van het multicultureel instituut Forum, wil wél het naadje van de kous. Umar Mirza, hoofdredacteur van allochtonenblog WijBlijvenHier.nl, zet zijn vraagtekens bij het onderzoek en het effect van de uitkomst. “Problemen en hun oorzaken worden geïslamiseerd en niet aangepakt.”

Meneer Mirza, wat vindt u van het voorstel van Sadiq Harchaoui?
“Het onderzoek zal in alle oprechtheid gedaan worden. Ik vraag mij alleen af of wij ons niet verkijken op een kosten-batenanalyse. Welke kosten- en batenposten zullen worden meegenomen? Over welke immigratie hebben we het precies? Over welke groepen en welke perioden? Daarnaast zullen alle kosten en baten omgerekend moeten worden naar geld, een subjectieve stap. En als we het over een langere periode hebben, hoe verdisconteren wij de kosten en baten? Ook subjectief. Hoe zit het met sociale en maatschappelijke kosten en baten? Etc…”

“En wat heb je aan de uitkomst? Degenen die in de politiek hopen op een negatieve uitkomst, willen een stok om mee te slaan. Degenen die hopen op een positieve uitkomst, willen een toverstok om alles goed te praten”

Richt Nederland zich te veel op problemen bij moslims?
“Er lijkt een cultuur te ontstaan in Nederland waarin de politiek bezig is met islamisering van problemen. Woorden als Marokkanen, allochtonen en moslims worden door elkaar gebruikt zonder dat iemand er nog van opkijkt. Doordat problemen en hun oorzaken geïslamiseerd worden, verplaatsen wij de focus van het probleem naar een groep mensen, waardoor wij ook niet in staat zijn om het werkelijke probleem te bestrijden. Als een homoseksuele jongen lastig wordt gevallen in Nederland hebben we het over de culturele achtergronden, dan de religieuze achtergronden, vervolgens over die religie in dit land en uiteindelijk komen we terecht bij het belang van een kosten-batenanalyse. Die homoseksuele jongen voelt zich niet veiliger en die kwajongens zijn niet aangepakt. Wel zijn vele concepten, ideologieën en  complete bevolkingsgroepen tegen elkaar opgezet, die elkaar juist konden helpen.”

Reageer op artikel:
Allochtonenblog: ‘Politiek islamiseert problemen’
Sluiten