Spring naar de content

De gulzige overheid

Het kabinet begon met grootse dromen over een maakbare samenleving. Maar het jeugdbeleid, de inburgering, de krachtwijken en talloze andere dossiers zijn aan het mislukken.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Redactie

De Amsterdamse hoogleraar Beleids- en bestuurswetenschap Willem Trommel spreekt van een ‘gulzig bestuur’, een overheid die zich met alles wil bezighouden. In het vakblad voor ambtenaren en politici Binnenlands Bestuur beschuldigt hij de staat ervan een Holle Bolle Gijs te worden: “In plaats van sociale rechten, zoals die werden verschaft door de verzorgingstaat, komt er in toenemende mate stringent voorzorgsbeleid, dat allerlei interventies tot diep in het persoonlijke leven vereist. New welfare heet dat en het berust op het idee van de maakbare mens.”

Voorbeelden daarvan zijn het Electronisch Kinddossier en de verplichte huisbezoeken in probleemwijken. Het probleem is nu dat Holle Bolle Gijs teveel hooi op zijn vork heeft genomen. Dit kabinet begon met gedetailleerde plannen om de samenleving tot in de kleinste uithoekjes te gaan controleren en regelen, maar loopt nu tegen zijn eigen onvermogen aan. Alleen al de afgelopen weken liep het op het vier beleidsterreinen vast.

Het gehele artikel staat in de HP/De Tijd van deze week.

Onderwerpen