Spring naar de content

Kleuterpraat

Overnight verplaatsten de spotlights zich van de geplaagde PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer deze week naar Dirk Scheringa's DSB Bank en Agnes Jongerius' ja-woord tegen een uitnodiging van de PVV om eens te praten over hun gezamenlijke doel de AOW te redden van de erosie. De discussie over de verplicht vrijwillige verhuizing van de frontvrouw naar de tweede of derde rij in de PvdA-fractie leek in de kiem gesmoord.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Redactie

Partijleider Wouter Bos en partijvoorzitter Lilianne Ploumen meenden Hamer eerder al te redden op een manier die we nog kennen uit de goede oude Oostblok-cultuur. Het moest, zo meldde het tweetal, niet om de personen maar om de inhoud gaan. "Mariëtte Hamer heeft een hondsmoeilijke baan in heel zware tijden en verdient daarbij ons aller steun," schreven Bos en Ploumen hun kameraden. "Die van ons heeft ze. En nu aan het werk allemaal!" Die kleuterschoolretoriek was even nodig omdat een mail van Diederik Samsom, de man die de fractievoorzitterverkiezingen van uitgerekend Mariëtte Hamer verloor, 'toevallig' was uitgelekt. In die mail schreef Samsom wat voor iedereen zichtbaar is: de PvdA verkeert in een deplorabele staat. PvdA'ers die ondanks de 'steunbetuiging' van Bos en Ploumen aan het adres van Hamer toch nog willen praten over de vraag of de PvdA niet gediend zou zijn bij een betere fractievoorzitter wordt ook de komende tijd de mond gesnoerd. Vrijdag vergadert de 'Politieke Ledenraad' in Rotterdam, maar nu al meldt het partijbestuur dat uitsluitend over het AOW-advies van de SER mag worden gesproken.

Zou de gedachte achter die tactiek van de ogenschijnlijk gesloten rijen nou echt zijn dat de PvdA op die manier de schade (nog 13 zetels in de laatste peiling van Maurice de Hond, tegen 33 in de Kamer) binnen de perken kan houden? Is er dan niemand die de boel daar eens echt wakker schudt? Want FNV-voorzitter Agnes Jongerius en DSB-kredietboer Dirk Scheringa hebben Hamer dan wel deze week naar de publicitaire luwte geduwd, de PvdA verkeert daardoor niet in een minder deplorabele staat. En met 'nu aan het werk!' wordt dat echt niet beter. Sterker: de vraag dringt zich eerder op of niet alleen Hamer, maar ook Bos maar beter de eer aan zichzelf kan houden. Want in één ding heeft de echte partijleider wel gelijk: het is niet alléén Mariëtte Hamer die van de PvdA de zesde partij van Nederland heeft gemaakt. Ze was zíjn zetbaas.

Onderwerpen