Spring naar de content

Stichting Kleurrijke Scholen: ‘Amsterdam doet te weinig aan zwarte scholen’

Integratie blijft een heikel punt. Terwijl het bestuur van Amsterdam overheersend lelieblank is, geldt dat ook voor veel hoofdstedelijke scholen. Met als gevolg dat er nogal wat zwarte scholen zijn waarop allochtonen van niet westerse origine oververtegenwoordigd zijn. En dat is slecht. Daarom werden kinderen verplicht gemengd, maar na protest van ouders en leerlingen werd het werd het plan toch gestopt. “Nu zijn duizend kinderen de dupe,” vindt Lonneke Sondorp van de stichting Kleurrijke Scholen. Een ideële organisatie die ouders ondersteunt in het ‘witten’ van scholen.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Redactie

Mevrouw Sondorp, wat is er in Amsterdam gebeurd?
“Het beleid staat gewoon weer stil, terwijl Amsterdam qua onderwijs de meest gesegregeerde stad van Nederland is – met ook nog eens veel te veel kwalitatief slechte scholen. Vooral in Amsterdam zijn veel zwarte scholen ook kwalitatief niet goed, in de rest van Nederland is dat vaak helemaal niet. Wat er nu gebeurt is dat ik bij elk stadsdeel met een apart plannetje aankomen. De stad heeft te weinig ambitie om de problemen op te lossen. Er is vooral heel veel gepraat.”

In Amsterdam lukt het dus niet. Hoe zit dat met de rest van Nederland?
“In Tilburg of Eindhoven kun je gemakkelijk wél afspraken maken. In Rotterdam is het aantal zwarte scholen gestabiliseerd. Dat komt omdat ze daar wel een centraal beleid hebben. In Amsterdam heb je tig stadsdelen en 52 schoolbesturen met veel eigenwijze schooldirecteuren. Hoeveel faalmomenten wil je bij elkaar hebben?”

Hoe ontstaan zwarte scholen?
“Autochtone ouders schrijven hun kinderen meestal zo snel mogelijk in, vaak bij geboorte op alle gewilde scholen.  Allochtonen zijn slecht geïnformeerd en vissen, als hun kroost naar school moet, meestal achter het net. Er gaan in de politiek stemmen op om daar een stokje voor te steken.”

Wat doet u er aan?
“Ik ben in 2006 deze stichting gestart omdat ik mijn kinderen op een gemenge school wilde hebben. Samen met andere ouders hebben we toen een school in de buurt ‘gewit’. Enige manier van integreren is omgang met elkaar. Dus brengen we ouders met elkaar in contact en zorgen ervoor dat het imago van zwarte scholen objectiever naar buiten wordt gebracht. In Amsterdam zijn nu 23 oudergroepen scholen aan het mengen.”

Lukt dat een beetje?
“In Amsterdam-Oost is op die manier de JP Coenschool succesvol gewit.”

Onderwerpen