Engels

HP bezit door de jaren heen een hebbelijkheid: de meestal goed geschreven artikelen (is er een HP-stijl?) bevatten veel Engelse woorden. Daar zijn enkele redenen voor te bedenken: HP wil graag eigentijds (trendy) zijn, verder een tekort aan durf in het Nederlands (het ratjetoe van Engels en Nederlands dat ons wekelijks voorgeschoteld wordt, zou geen enkele Amerikaan of Engelsman accepteren) en een tekort aan kennis van het Engels en het Nederlands. Een artikel van Ally van der Pauw bevestigde dit laatste twee keer in een zin door Stephen Bayley van ‘lector kunstgeschiedenis’ (‘lecturer’) tot ‘curator’ van het Victoria en Albert-museum (curator) te bevorderen. De beide functies heten in goed Nederlands: universitair docent en conservator. Graag meer en beter Nederlands in de HP.

Scheveningen, Ronald Spoor

Meer leuke content? Like ons op Facebook

import des ttijds 1987