Piep knor

Tekst en foto's Jan Zandbergen 4 dec 2009 Cultuur

Waarin het nog niet eenvoudig blijkt om John Coltrane al dichtend naar de kroon te steken.

Zondagmiddag in Amsterdam. In de pasgeopende galerie van Pietje Tegen-bosch en Martin van Vreeden aan de Bloemgracht wordt de nieuwe ‘jazzy’ gedichtenbundel van Robert Anker ten overstaan van een macht aan cultuurdragers ten doop gehouden. Over dat ‘jazzy’ straks meer. De dichter staat ter rechterzijde van de romancier Henk Marsman, die zich vanwege een zeventig jaar geleden overleden rijmende naamgenoot het pseudoniem Bernlef aanmat, om misverstanden te voorkomen. Bernlef blijkt overigens de naam te zijn van een lang overleden Friese dichter, waardoor er dáár dus weer twee van zijn. Zulks schiet natuurlijk niet op.

Aan de muren van de galerie hangt voor de duur van drie dagen een verzameling schilderijen van KPN. De geliefde van Robert Anker is conservator van de KPN Kunstcollectie, en zo komt het dat het hier volhangt met onbetaalbaar werk van moderne meesters als Rob Birza, Erik van Lieshout en Jonathan Meese.

De ongrijpbare Arie Booms-ma is aangezocht om Anker te interviewen over zijn werk. De Markense domineeszoon is een duvelstoejager: van veertig dagen zonder seks tot drie dagen inclusief KPN-topkunst – de tv-babe draait er zijn hand niet voor om. De nieuwe bundel van Anker blijkt gemraad slasser d.d.t. te heten en is geïnspireerd op het jazzy saxofoonspel van John Coltrane – we geven het maar door. Gemraad Slasser is de hoofdpersoon van dit epische gedicht, en het landbouwgif is vast om het moeilijk te maken. De dichter leest er ruim uit voor. De lyriek is onmiskenbaar grovig van toon en haakt op momenten naar het plebejische: “Het is de vrijheid die de geile vrede in het kruis grijpt.” Het is verkeerd begrepen Gerard Reve, dat is het aardigste wat we erover kunnen zeggen.


Het Amsterdamse publiek is vergevingsgezind. Dichteres Hagar Peeters tovert op verzoek een stralende glimlach in de zoeker. De Oranje-bashende professor Ulli Jessurun d’Oliveira blijkt eveneens tot de genodigden te horen, en hij is in een eclectisch gesprek met de roomskatholieke romancière Vonne van der Meer. Boven allen uit torent de grootste aller dichters, Tom van Deel. En uiteraard zijn er talloze fondscollega’s van Anker, zoals het fenomeen K. Schippers, de onbezoldigde Nederlandse slippendrager van Marcel Duchamp.

Ook de in de vorige eeuw fameuze Oek de Jong, die grossiert in malle en daardoor uitermate beklijvende boektitels als Opwaaiende zomerjurken en De wonderen van de heilbot, zag kans deze alternatieve kerkdienst der kunstzinnige ongelovigen bij te wonen. Maar het beroemdste koppeltje maakt pas op het allerlaatst zijn entree: Querido’s bestverkopende auteur Thomas Rosenboom met verloofde Myrthe Bartels.

Na het vertrek van A.F.Th. naar de burelen van De Bezige Bij dient dit raspaardje exclusief de kar van het eerbiedwaardige uitgeefhuis te trekken.

Reageer op artikel:
Piep knor
Sluiten