NRC weigert open brief aan Beatrix

Bart de Koning 9 dec 2009 Cultuur

Jan Poot, van gebiedsontwikkelaar Chipshol, gaat weer eens vol in aanval. Hij heeft aangifte gedaan tegen advocaat Niels Koeman, die per 1 januari voor de Raad van State gaat werken. Hij plaatste ook advertenties in de Volkskrant en De Telegraaf (bekijk de open brief aan koningin Beatrix [[popup file=”2009-12/afbeelding_19_copy1.png” description=”hier” align=”inline” ]]). Pikant: NRC Handelsblad weigerde de advertentie.

Het botert niet tussen Jan Poot en de rechterlijke macht. Al eerder had hij het aan de stok met Frits Bakker. De president van de Haarlemse rechtbank presteerde het om drie rechters tegelijk van het Chipshol-dossier te halen, terwijl Poot op het punt stond de zaak te winnen.

Later moest Hans Westenberg – in de media inmiddels bekend als de liegende rechter – vertrekken na een jarenlange strijd met Poot. En nu heeft hij aangifte gedaan tegen Niels Koeman, vlak voordat deze als ‘staatsraad in buitengewone dienst’ aan de slag gaat bij de Raad van State.

HP/De Tijd zou nieuwe servers moeten plaatsen om alle achtergronden bij deze aangifte uiteen te kunnen zetten, maar we laten het bij een korte samenvatting. Chipshol ligt al jaren overhoop met Schiphol over het zogenaamde Groenenberg-terrein. Chipshol wil het bebouwen, de luchthaven dwarsboomt die plannen met alle mogelijke middelen. In een van de vele procedures heeft Koeman als advocaat van Schiphol beweerd dat boer Groenenberg – van wie het terrein oorsponkelijk was – al zijn vorderingen op Chipshol aan Schiphol zou hebben overgedragen. Zo’n overdracht moet vastgelegd worden in een zogenaamde ‘akte van cessie’. Toen Poot en zijn advocaten navraag deden bleek die akte er helemaal niet te zijn. Poot vindt dus Koeman zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte omdat hij heeft gesteld dat die overdracht er wél is geweest. Opvallend is dat de aangifte is gedaan door mr Rob van der Hoeven, partner bij NautaDutilh. Dat is net als Stibbe een van de oudste en grootste kantoren van Nederland, beiden behoren tot het juridische establishment. Het komt zelden voor dat advocaten van die kantoren elkaar persoonlijk en publicitair zo hard aanpakken.

Koeman laat in een reactie weten ‘dat de aangifte iedere grond mist’. Hij staat nog steeds achter het standpunt dat hij namens Schiphol heeft ingenomen: “Een standpunt innemen in een civiele procedure heeft niets te maken met valsheid in geschrifte. Dat geldt ook als dat standpunt door een wederpartij ter discussie wordt gesteld.”

Dat kan Koeman wel vinden, maar Poot kennende zal hij niet rusten voordat deze aangifte, linksom of rechtsom, tot een winnend vonnis heeft geleid. Jan Poot geeft namelijk nóóit op. De Volkskrant, DeTelegraaf en Haarlems Dagblad plaatsten maandag paginagrote advertenties met een open brief van Poot aan de koningin, waarin hij zijn aanklachten tegen het juridisch establishment nog eens op een rijtje zet. NRC Handelsblad had de advertentie eerder geweigerd – wegens de inhoud. Een opmerkelijk actie, in een tijd waarin de gedrukte media hun advertentie-inkomsten sterk zien dalen. Navraag bij adjunct-hoofdredacteur Bas Blokker leverde Chipshol de volgende reactie op:

Beste heren,
Ter nadere adstructie van onze weigering de voorgelegde advertentie te weigeren het volgende: in de advertentie staan ongesubstantieerde verdachtmakingen aan het adres van verschillende personen (een partijdige rechter, een vermeende pedofiel). Aan het verspreiden van dergelijke uitlatingen willen wij niet meewerken.
Ik hoop dat dit duidelijk genoeg is.
Met vriendelijke groet,
Bas Blokker

Reageer op artikel:
NRC weigert open brief aan Beatrix
Sluiten