Dromen

import vooraf 18 dec 2009 Leven

Iedereen blikt de laatste weken van het jaar terug en kijkt vooruit. Het is vroeg donker, het is kouder, er wordt meer dan normaal tijd doorgebracht met familieleden, er worden vrije dagen opgenomen, de kerstsfeer neemt bezit van de straten en de huizen… Ook de media zorgen er, met hun onvermijdelijke jaar- of zelfs decenniumoverzichten, voor dat we allemaal in die prettige stemming komen die hoort bij het einde van het jaar. Het kerstnummer van HP/De Tijd haakt daar traditioneel bij aan.

Maar eerst dit: vorig jaar rond deze tijd rondde uitgeverij Audax een reddingsoperatie bij HP/De Tijd af. Om als weekblad te kunnen voortbestaan, moest fors worden ingegrepen. Voor dit jaar, 2009, lag er een keiharde doelstelling: het verlies dat in 2008 werd geleden door teruggelopen lezers- en advertentie-inkomsten, diende fors te worden verkleind. En verder moest HP/De Tijd ook op andere manieren bewijzen dat het een toekomst had en heeft en houdt als weekblad.

We hebben die doelstellingen, met dank aan de lezers die ons trouw bleven, de nieuwe lezers die er bij kwamen en de – tegen alle trends in – terugkerende adverteerders, gehaald. Dat betekent dat HP/De Tijd in 2010 de volgende stap kan zetten. Als we half september het twintig-jarig bestaan vieren, is dat het jubileum van een blad dat ook inhoudelijk volledig is gerevitaliseerd.

Vraag aan Nederlanders die niet wekelijks ons blad lezen wat het laatste verhaal is dat ze zich herinneren van HP/De Tijd, en nog heel vaak horen we: de interview-reeks met Margarita en Edwin de Roy van Zuydewijn. Dat dateert uit… 2003. Het is de heilige missie van de redactie u vóór het twintigjarig bestaan meerdere spraakmakende, bij het DNA van HP/De Tijd passende reportages te bieden, die ervoor zorgen dat er nieuwe referentiepunten gaan ontstaan. Te beginnen in nummer 1 van 2010. Dit is geen wens, geen voornemen, nee, het is een belofte. Want het is onze diepgewortelde overtuiging dat HP/De Tijd alleen succesvol kan zijn, als wij onze lezers élke week een zeer goede reden geven om het blad te kopen en te lezen.

Dit 164 pagina’s dikke kerstnummer heeft als thema ‘dromen’ meegekregen. Het behandelt, zoals dat hoort, een breed palet aan dromen. Bij wijze van uitzondering wil ik er één reportage uitlichten. Verslaggever Matt Dings en fotograaf Jos Lammers brachten voor dit nummer vele dagen door op de afdeling Oncologie van het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven. Het ziekenhuis hield geen deur gesloten. Maar veel belangrijker: de patiënten gaven, juist in een periode waarin ze leven tussen hoop en vrees, ons – en dus u – een unieke blik in hun diepste gedachten. Daarvoor past diep respect.


Jan Dijkgraaf (j.dijkgraaf@hpdetijd.nl)

Reageer op artikel:
Dromen
Sluiten