Spring naar de content

Expertise voor het hele land

Het Oncologiecentrum van het Catharina-zieken-huis bestrijkt de vakgebieden inwendige genees- kunde, longgeneeskunde, gynaecologie, dermatologie, urologie, chirurgie, neurologie en radiothe- rapie. Bovendien beschikt het hospitaal over exper- tisecentra voor borstkanker en (als enige in Neder- land) huidkanker, opgezet om het grote en toene-mende aantal patiënten met deze vormen van kan- ker sneller en beter te kunnen behandelen. Omdat de diagnostiek en behandeling van kanker complex zijn en veel specifieke kennis en kunde vergen, specialiseren ziekenhuizen zich op bepaalde gebieden en werken zij samen om kennis met elkaar te delen en patiënten naar elkaar door te verwijzen. Landelijk krijgt het Catharina-ziekenhuis doorverwijzingen voor uitwendige en inwendige bestraling, buikoperaties waarbij inwendig chemotherapie wordt toegepast en operaties voor slokdarmkanker, alvleesklierkanker en huidkanker. De medische staf van het centrum bestaat uit in oncologie gespecialiseerde artsen, chirurgen, radiotherapeuten, paramedici en verpleegkundigen, alsmede sociaal-psychologische zorgverleners. Ondersteunende afdelingen zijn: radiologie, nucleaire geneeskunde, pathologie, laboratorium, apotheek, medische microbiologie en klinische genetica.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Redactie

Onderwerpen