Spring naar de content

‘Assimilatie is de beste integratie’

Het is een illusie te denken dat moslims willen integreren, stelt de Amerikaanse publicist Christopher Caldwell (50) in zijn laatste boek. ‘Ze vinden het Europese anything goes-denken gewoon onaantrekkelijk.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Redactie

Frits Bolkestein, die u bijviel en zei dat Europeanen het vertrouwen in hun beschaving zijn verloren, bepleitte in de jaren negentig integratie van de minderheden.
“Assimilatie is de beste integratie, maar na de Tweede Wereldoorlog was het credo: verdraagzaamheid, mensenrechten en culturele gelijkwaardigheid. Vragen om aanpassing heette ongepast en cultureel chauvinistisch. Immigranten behielden dus hun niet-Europese identiteit, maar kregen vervolgens moeilijk toegang tot de Europese samenleving. Ze voelden zich bekocht. Een inzet op assimilatie zou ook zijn mislukt. Toen Bolkestein zich in 1991 uitsprak tegen gezinshereniging op basis van polygamie werd hij, ook door partijgenoten, beschuldigd van anti-islamitisme.”

Dat horen we nog steeds. Waarom blijven de zogeheten multiculturalisten eigenlijk geloven in iets wat faalde?
“Ze denken dat integratie gaat om de overbrugging van de kloof tussen stad en platteland, om de juiste politieke koers en de toon van het debat. Ze willen niet horen dat hier sprake is van een botsing tussen beschavingen. Zelfverzekerde moslims wíllen niet opgaan in een seculier, onzeker Europa. Ze vinden het Europese anything goes-denken gewoon onaantrekkelijk.” 

Lees het hele artikel in de HP/De Tijd van deze week.