Pechtolds drogredenen

import g b j jr 8 jan 2010 Politiek

Alexander Pechtold legt de schuld voor het toenemende geweld tegen hulpverleners tijdens de Nieuwjaarsnacht bij de politieagenten, ambulancebroeders en brandweermannen zelf. Onder het mom ‘actie creëert reactie’ verklaart Pechtold dat het ‘logisch’ is dat de burger in het geweer komt tegen de ‘toenemende’ repressie. Daarbij zou strenger straffen en verbieden ‘contraproductief’ werken. D66 lijkt hiermee terug te grijpen op de pre-Fortuyn-politiek van gepruttel en geknuffel.

Deze Oud en Nieuw nam het aantal geweldsincidenten tegen hulpverleners weer met veertig procent toe. Je kunt een Nederlander nauwelijks agressiever maken dan door hem zijn ‘feessie’ te ontnemen. Meer dan de helft van de jaarlijkse geweldsincidenten tegen de Amsterdamse brandweer vindt inmiddels plaats tijdens de jaarwisseling. De politie-inzet was groter dan ooit. Den Haag zette zestig procent van zijn korps – 1500 mannen en vrouwen – in. Opmerkelijk is dat het aantal door agenten gepleegde geweldsincidenten in de afgelopen dertig jaar afnam, terwijl het geweld tégen agenten toenam.

Pechtold laat een prachtig staaltje drogredeneren zien: als de totale inzet van hulpverleners groter is, en geweld tegen hen toeneemt, dan moet dat wel met elkaar te maken hebben. Omdraaien kun je die redenering niet: het verlagen van de inzet van hulpverleners maakt absoluut wel, maar relatief gezien niet dat er minder geweld wordt gebruikt. Minder verboden en ‘liever’ straffen heeft ook nog nooit en nergens gezorgd voor een afschrikwekkende werking.

Vijfentwintig jaar geleden verscheen in een opinieweekblad een artikel over de trambestuurders van lijn 16 in Amsterdam. Zij zagen toen al de verhuftering en geweldsincidenten toenemen. Lang werden zij door ‘de socialen’ naar de antropoloog, psycholoog of andere -oloog gestuurd om ‘aan zichzelf’ te werken. Hier is men inmiddels ruimschoots van teruggekomen. Conducteurs zijn nu standaard op de tram, veiligheidsbeambten zijn standby om in te grijpen.

De burger hoeft niet automatisch elke vorm van gezag en autoriteit te accepteren. Maar als je het logisch vindt dat de brandweer zich verontschuldigt voor het gebruik van een sirene, dat ambulancebroeders geweld uitlokken omdat ze met camera’s rondrijden, of dat vuilnismannen verbaal worden uitgescholden, dan is dat weerzinwekkend. Het is te hopen dat de politicus van 2009 dit ook ziet. Misschien helpt bij dat begrip een dag tramlijn 16 besturen als ‘reactie op zijn actie’.

Reageer op artikel:
Pechtolds drogredenen
Sluiten