Spring naar de content

Weledelgestrenge Heer Kroon: hoe lang nog?

Wat zou er gebeuren als de wegens beschuldigingen omtrent drugs- en wapenhandel in opspraak geraakte Marco Kroon zijn Militaire Willems-Orde wordt afgenomen? In elk geval hoeven we hem dan niet langer aan te schrijven als ‘Weledelgestrenge Heer’. Die titulatuur is namelijk gebruikelijk bij ridders in de Militaire Willems-Orde. Maar er staat nog veel meer op het spel.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Roelof Bouwman

Want Kroon mag, als hij officieel zou worden ontslagen uit de orde, ook niet langer de afkorting ‘R.M.W.O.’ (Ridder in de Militaire Willems-Orde) achter zijn naam zetten. Bovendien verliest hij het recht om een militair saluut te krijgen van een niet-gedecoreerde rang- of standgenoot. Verder bepaalt het Reglement op de Militiare Willems-Orde dat een ontslagen ridder niet langer aanspraak kan maken op militair eerbetoon door ‘schildwachten’, lees: de wacht van een kazerne of daarmee gelijkgestelde ruimte.

Mocht Kroon op enig moment daadwerkelijk worden ontslagen als ridder (het is nog nooit gebeurd, maar volgens de wettekst is het mogelijk bij een onherroepelijke veroordeling tot een gevangenisstraf van tenminste een jaar of bij oneervol ontslag ‘uit enige openbaar ambt of beroep’), dan komt het aantal nog levende dragers van het ordeteken weer uit op het ronde getal tien. Maar vermoedelijk niet voor heel lang, want het gezelschap bestaat uit heren – acht Nederlanders, een Amerikaan en een Canadees – die in leeftijd variëren van 86 tot 95 jaar. Tenzij er in rap tempo nieuwe onderscheidingen worden opgespeld, zou een eventueel ontslag van Kroon dus tevens kunnen leiden tot het ‘uitsterven’ van de Willems-Orde.

Onderwerpen